1/3 phút bằng bao nhiêu giây

Công cụ quy đổi phút quý phái giây Online:

1/3 phút bằng bao nhiêu giây là sự lớp 5 nhưng mà gần như là các bạn nào thì cũng bắt gặp nên vô công tác học tập của tớ. Hãy nằm trong mamnonvietduc.edu.vn thăm dò đáp số ngay lập tức nhé!

Bạn đang xem: 1/3 phút bằng bao nhiêu giây

Ta có một phút = 60 giây.

Như vậy 1/3 phút = 1/3 x 60 = đôi mươi giây. Đáp số: (20 giây)

1-3-phut-bang-bao-nhieu-giay

Như vậy chỉ với một luật lệ toán tất cả chúng ta vẫn thăm dò đi ra đáp án cho tới thắc mắc 1/3 phút bằng bao nhiêu giây nên ko nào là.

1,3 phút vị từng nào giây

Tương tự động tớ có một phút = 60 giây. Như vậy 1,3 phút = 1,3 x 60 = 78 giây. Đáp số 78 (giây)

Cách tính loại 2:

1,3 phút = 1 phút +0,3 phút

Ta có:

 1 phút = 60 giây

0,3 phút = 0,3 x 60 =18 giây

Như vậy 1,3 giây = 60 +18 = 78 giây. Đáp số: 78 (giây)

Dựa bên trên 2 việc bên trên thì chúng ta vẫn thăm dò đi ra được cách thức quy thay đổi kể từ phút đi ra giây rồi đúng không nào nào? Hãy nối tiếp giải thời gian nhanh với những việc sau nhé:

Ví dụ 1:

2,8 giờ vị từng nào giây

Xem thêm: bài thơ hay về mẹ

 1. 168 giây
 2. 10080 giây
 3. 15 giây
 4. 120 giây

Đáp án: 2,8 giờ = 10080 giây (Đáp án B)

Ví dụ 2:

2/3 giờ vị từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 138 phút
 3. 20 phút
 4. 80 phút

Đáp án: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Ví dụ 3:

84 phút vị từng nào giờ?

 1. 1,2 giờ
 2. 1,3 giờ
 3. 1,4 giờ
 4. 2 giờ

Đáp án: 84 phút = 1,4 giờ (Đáp án C)

Ví dụ 4:

210 phút vị từng nào giờ?

 1. 1,2 giờ
 2. 1,5 giờ
 3. 2,1 giờ
 4. 2,5 giờ

Đáp án: 210 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 5:

45 giây vị từng nào phút?

Xem thêm: câu ca dao về mẹ

 1. 0,15 phút
 2. 0,30 phút
 3. 0,75 phút
 4. 1,45 phút

Đáp số: 45 giây = 0,75 phút (Đáp án C)

Xem thêm:

 • 1,2 tiếng vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ quý phái phút thời gian nhanh nhất
 • 1,4 giờ vị từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút
 • 3/4 giờ vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút thời gian nhanh nhất