15 phút bằng bao nhiêu giờ

 • Tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong những số tự động nhiên

  tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong những số tự động nhiên

  Bạn đang xem: 15 phút bằng bao nhiêu giờ

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên n biết n+2 phân tách không còn mang lại n-1

  tìm số ngẫu nhiên n biết n+2chia không còn mang lại n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang lại phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang lại phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc cùng với nhau, thám thính ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc cùng với nhau, thám thính ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên vẹn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,nó nguyên:

  Tìm x,nó nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư Khi phân tách một trong những bất kì mang lại 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, nó nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư theo thứ tự là 2,4,6

  tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư theo thứ tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn

  Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tứ bề, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) thám thính ước công cộng (-16,24)

  c) thám thính tứ bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vết những quy tắc tính, vết ngoặc nhằm viết lách trở thành mặt hàng tính sở hữu sản phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vết những quy tắc tính, vết ngoặc nhằm viết lách trở thành mặt hàng tính sở hữu sản phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số nguyên vẹn n sao mang lại 2n phân tách không còn mang lại n+5.

  Tìm những số nguyên vẹn n sao mang lại 2n phân tách không còn mang lại n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn mang lại -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang lại -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( nó -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ mình

  Tìm 2 phân số sở hữu nằm trong kiểu là 17, Tử là những số ngẫu nhiên tiếp tục tuy nhiên là phân số nằm trong lòng đó

  10/02/2023 |   0 Trả lời

 • Câu căn vặn toán

  Tìm những số nguyên vẹn x,y: 25-y^2=8.(x-2023)^2 Giải dễ nắm bắt tí

  11/02/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: từ tượng hình là gì

 • trả tiếng hộ bản thân câu hỏi

  cho s = 3 phần 10 +3 phần 11 +3 phần 12 +3 phần 13 + 3 phần 14 chứng minh rằng 1 < s < 2 kể từ bại suy đi ra s khong nên số tự động nhiên

  20/02/2023 |   0 Trả lời