2 đường thẳng vuông góc khi nào

Bài toán hình học tập hai tuyến phố trực tiếp vuông góc là sự việc thông thường xuyên xuất hiện tại trong những đề thi đua. hiểu được vai trò của chính nó, VUIHOC viết lách bài xích này một cơ hội cụ thể nhất hùn những em rất có thể thâu tóm phần kỹ năng này một cơ hội hiệu suất cao nhất

1. Lý thuyết về tích vô vị trí hướng của nhị vectơ

1.1. Góc thân thiết nhị vectơ

Bạn đang xem: 2 đường thẳng vuông góc khi nào

Góc thân thiết 2 vectơ nhập không khí được khái niệm trọn vẹn tương tự động góc thân thiết nhị vectơ nhập mặt mày bằng. 

Nếu tối thiểu 1 trong các nhị vectơ là vectơ ko thì góc thân thiết nhị véc tơ cơ ko xác lập (đôi Khi một số trong những tư liệu cũng coi góc thân thiết nhị véc tơ cơ vì thế 0). Còn nhập tình huống cả hai véc tơ đều không giống véc tơ ko thì tao tổ chức đem về công cộng gốc.

hai đường thẳng liền mạch vuông góc

Trong không khí cho tới nhị vectơ $\overrightarrow{u}$ và $\overrightarrow{v}$. Lấy A là một trong điểm bất kì, gọi B là vấn đề sao cho tới $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{u}$ và $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{v}$ là điểm sao cho tới. Khi cơ góc $\widehat{BAC}$ được gọi là góc thân thiết nhị vectơ $\overrightarrow{u}$ và $\overrightarrow{v}$, kí hiệu là $(\overrightarrow{u},\overrightarrow{v})$. 

Rõ ràng kể từ khái niệm bên trên tao suy đi ra được góc thân thiết nhị véc tơ với một số trong những đặc thù. Chẳng hạn: 

  • Góc thân thiết nhị véc tơ vì thế 0º Khi và chỉ Khi nhị véc tơ cơ nằm trong chiều. 

  • Góc thân thiết nhị véc tơ vì thế 180º Khi và chỉ Khi nhị véc tơ cơ trái hướng. 

  • Góc thân thiết nhị véc tơ vì thế 90º Khi và chỉ Khi nhị véc tơ cơ vuông góc.

Cách tính góc thân thiết 2 vecto nhập Oxyz

Áp dụng công thức tính góc thân thiết nhị vecto hùn chúng ta có thể tính được những việc cơ bạn dạng một cơ hội nhanh gọn nhất. Dưới đó là công thức tổng quát lác phần mềm cho những vecto nhập không khí. Để tính được góc thân thiết nhị vecto, dùng công thức sau nhằm tính cosin của góc rồi kể từ cơ thay đổi trở thành số đo nếu như đề bài xích đòi hỏi.

Cho nhị vecto $\vec{u}(\vec{x}; \vec{y}; \vec{z})$ và $\vec{v}(\vec{x'}; \vec{y'}; \vec{z'})$, góc thân thiết nhị vecto $\vec{u}, \vec{v}$ được xem bám theo công thức:

$cos(\vec{u};\vec{v})= \frac{\vec{u}.\vec{v}}{\left |\vec{u}  \right |.\left |\vec{v}  \right |}=\frac{x.x'+y.y'+z.z'}{\sqrt{x^{2}+y^{2}+z^{2}}.\sqrt{x'^{2}+y'^{2}+z'^{2}}}$

1.2. Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ nhập ko gian

Tích vô vị trí hướng của nhị vecto nhập không khí trọn vẹn tương tự động như nhập mặt mày bằng. Tại trên đây tất cả chúng ta chỉ nói đến công thức tính tích vô phía 2 véc tơ vì thế tọa chừng. Công thức tích vô hướng:

Cho nhị vecto $\vec{a}=(x_{1};y_{1};z_{1}) , \vec{b}=(x_{2};y_{2};z_{2})$. Khi đó:

Tích vô vị trí hướng của nhị vecto $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là:

$\vec{a}.\vec{b}=x_{1}.x_{2}+y_{1}.y_{2}+z_{1}.z_{2}$

1.3. Vectơ chỉ phương của lối thẳng

Hình hình ảnh vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

- Giá của vectơ là đường thẳng liền mạch trải qua điểm gốc và điểm ngọn của vectơ cơ. 

- Cho đường thẳng liền mạch d. Ta với vecto $\vec{u}$ không giống vecto 0 được gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng liền mạch d nếu như giá bán của chính nó tuy vậy song hoặc trùng với d. 

- Nếu là VTCP của d thì $k.\vec{u}$ cũng là VTCP của d. 

- VTCP và VTPT vuông góc cùng nhau. Nên suy đi ra tao có 

Nếu: $\vec{u}=(a, b)$

Thì:  $\vec{n}= (-b . a)$

Đây đó là cơ hội đem kể từ VTCP lịch sự VTPT và ngược lại. 

- Như vậy tao rất có thể đơn giản xác lập được đường thẳng liền mạch lúc biết một điểm nằm trong đường thẳng liền mạch và VTCP của đường thẳng liền mạch cơ.

1.4. Góc thân thiết hai tuyến phố thẳng

Hình hình ảnh minh họa cho tới góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

Trong không khí với hệ trục tọa chừng Oxyz, cho tới hai tuyến phố đường thẳng liền mạch d1, d2. Gọi $\vec{u_{1}}=(a_{1}; b_{1}; c_{1}),\vec{u_{2}}=(a_{2}; {b_{2}}; c_{2})$ thứu tự là vectơ chỉ phương của $d_{1}, d_{2}$

Khi cơ, cosin của góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp này được xem bám theo công thức: 

$Cos (d_{1}, d_{2}) = \left |cos(\vec{u_{1}}, \vec{u_{2}})  \right | = \frac{u_{1}.u_{2}}{u_{1}.u_{2}} =  \frac{\left |a_{1}.a_{2}+b_{1}.b_{2}+c_{1}.c_{2}  \right |}{\sqrt{a_{1}^{2}+b_{1}^{2}+c_{1}^{2}}.\sqrt{a_{2}^{2}+b_{2}^{2}+c_{2}^{2}}}$

Nắm hoàn hảo kỹ năng và cách thức giải những dạng bài xích luyện về vector ngay

2. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc với nhau

Cùng mò mẫm hiểu hai tuyến phố trực tiếp vuông góc lớp 11 với khái niệm và đặc thù của chính nó nhé!

2.1. Định nghĩa

Hai đường thẳng liền mạch được gọi là vuông góc cùng nhau nếu như góc thân thiết bọn chúng vì thế 90o.

2.2. Tính chất

Tính hóa học hai tuyến phố trực tiếp vuông góc được trình diễn như sau:

Cho hai tuyến phố trực tiếp a và b với vecto chỉ phương thứu tự là: $\vev{u_{1}} , \vec_{u_{2}}$

- Ta với a vuông góc với b Khi và chỉ Khi tích vô vị trí hướng của vecto chỉ phương hai tuyến phố trực tiếp vì thế 0

$\vec{u_{1}}.\vec{u_{2}}=0$. 

- Nếu a / / b tuy nhiên c ⊥ a thì c ⊥ b 

- Hai đường thẳng liền mạch vuông góc cùng nhau rất có thể tách nhau hoặc chéo cánh nhau. 

3. Các dạng toán về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc 

3.1. Dạng 1: Tính góc thân thiết hai tuyến phố thẳng

Để tính góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp $d_{1}; d_{2}$ nhập không khí tao rất có thể triển khai bám theo nhị cách 

- Cách 1. Tìm góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp $d_{1}; d_{2}$ bằng phương pháp lựa chọn một điểm O tương thích (O thông thường phía trên 1 trong các hai tuyến phố thẳng).

Minh họa cho tới phương pháp tính góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc 

Từ O dựng những đường thẳng liền mạch d1, d2 thứu tự tuy vậy song (có thể tròng nếu như O phía trên 1 trong các hai tuyến phố thẳng) với d1 và d2

Góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp d1, d2 đó là góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp d1, d2. 

Lưu ý : Để tính góc này tao hay sử dụng quyết định lí cosin nhập tam giác 

$cosA= \frac{b^{2}+c^{2} -a^{2}}{2bc}$

- Cách 2: Sử dụng công thức tính cosin góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp biết nhị véc tơ chỉ phương của bọn chúng. 

$cos(\varphi )=\left |cos(\vec{u}, \vec{v}  \right )|=\frac{\vec{u}. \vec{v}}{\left |\vec{u}  \right |.\left |\vec{v}  \right |}$

Ví dụ 1: Tính góc thân thiết hai tuyến phố thẳng: 3x + nó - 8 = 0 và 4x – 2y + 10 = 0.

A. 30⁰ B. 60⁰ C. 90⁰ D. 45⁰

Đường trực tiếp 3x + nó - 8 = 0 với vector pháp tuyến  $\vec{n}_{a} = (3;1)$

Đường trực tiếp 4x − 2y + 10 = 0 với vector pháp tuyến $\vec{n}_{b} = (4;-2)$

$cos(d_{1},d_{2})=\left |cos(\vec{n_{1};\vec{n_{2}}})  \right |=\frac{\left | \vec{n_{1}}. \vec{n_{2}} \right |}{\left | \vec{n_{1}} \right |.\left | \vec{n_{2}} \right |}=\frac{\left |3.4+1.(-2) \right |}{\sqrt{3^{2}+1^{2}}.\sqrt{4^{2}+(-2)^{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$

=> (d1,d2) = 45o

Ví dụ 2: Tính góc thân thiết 2 đường thẳng liền mạch (a): 3x + y− 2 = 0 và (b) 2x −y + 39 = 0

Hướng dẫn giải:

Đường trực tiếp 3x + nó − 2 = 0 với vector pháp tuyến $\vec{n_{a}} = (3;1)$

Đường trực tiếp 2x − nó +39 = 0 với vector pháp tuyến  $\vec{n_{b}} = (2;-1)$

$cos(a,b)=\left |cos(\vec{n_{a};\vec{n_{b}}})  \right |=\frac{\left | \vec{n_{a}}. \vec{n_{b}} \right |}{\left | \vec{n_{a}} \right |.\left | \vec{n_{b}} \right |}=\frac{\left |3.2+1.(-1) \right |}{\sqrt{3^{2}+1^{2}}.\sqrt{2^{2}+(-1)^{2}}}=\frac{5}{\sqrt{10}\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$

=> (a,b) = 45o

3.2. Dạng 2: Chứng minh hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

Cho hai tuyến phố trực tiếp a và b thứu tự với 2 vectơ chỉ phương là u và v. Ta vận dụng một số trong những cơ hội sau nhằm chứng tỏ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc:

 1. Sử dụng những đặc thù về mối quan hệ vuông góc nhập hình học tập bằng. 

- kể từ vuông góc cho tới tuy vậy tuy vậy, 

- lối trung trực , lối cao, 

- quyết định lý Pitago đảo 

- tính chừng lâu năm đoạn trực tiếp, diện tích S của một nhiều giác                                

 2. Sử dụng khái niệm góc của 2 đường thẳng liền mạch nhập ko gian: 

Hai đường thẳng liền mạch a và b được gọi vuông góc cùng nhau nếu như góc thân thiết bọn chúng vì thế 90º.

 3. Sử dụng công thức $cos(\vec{u}, \vec{v})$: với $\vec{u}, \vec{v}$ là vecto chỉ phương của 2 đường thẳng liền mạch a và b.

   - Nếu $(\vec{u}, \vec{v})$ < 90º thì góc thân thiết 2 đường thẳng liền mạch a và b vì thế $cos(\vec{u}, \vec{v})$

   - Nếu $(\vec{u}, \vec{v})$ > 90º thì góc thân thiết 2 đường thẳng liền mạch a và b vì thế 180 - $cos(\vec{u}, \vec{v})$

4. Ta chứng tỏ tích vô hướng  $\vec{u}.\vec{v} = 0$ nhập đó  

$\vec{u}$ và $\vec{v}$ thứu tự là vector chỉ phương của a và b 

5. Chứng minh đường thẳng liền mạch a vuông góc với mặt mày bằng (P) chứa chấp đường thẳng liền mạch b.

6. Sử dụng hệ ngược của quyết định lý cosin: Trong tam giác ABC với AB = c; AC = b; BC = a 

Ta với quyết định lý cosin như sau:

    $a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc.cosA$

    $b^{2}=a^{2}+c^{2}-2ac.cosB$

    $c^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab.cosC$

Từ cơ suy ra: 

    $cosA = \frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}$

    $cosB = \frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2ac}$

    $cosC = \frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2ab}$

Hệ ngược này còn có chân thành và ý nghĩa vô cùng quan tiền trọng: "Trong một tam giác tao luôn luôn tính được những góc nếu như biết 3 cạnh".

Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABC với SA=SB=SC và $\widehat{ASB} = \widehat{BSC} = \widehat{CSA}$. Chứng minh rằng: SA ⊥ BC 

Giải: 

Xét $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SA}.(\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}) = \overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SB}$

$= \left |\overrightarrow{SA}  \right |.\left |\overrightarrow{SC}  \right | cos \widehat{ASC} - \left |\overrightarrow{SA}  \right |.\left |\overrightarrow{SB}  \right | cos \widehat{ASB} = 0$

=> SA ⊥ BC 

Ví dụ 4: Cho tứ diện đều ABCD. Chứng minh AB vuông góc với CD.

Giải

Lấy M là trung điểm của CD.

Vì $\Delta$ACD đều nên AM ⊥ CD $\Rightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD} = 0$

Tương tự động có:

 $\overrightarrow{BM}.\overrightarrow{CD}=0$

Vì thế, tao có:

$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow (\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}).\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{CD}=0+0=0$

Suy đi ra AB ⊥ CD

Hình hình ảnh minh họa cho tới ví dụ 4 - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks hùn tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không tính phí ngay!!

4. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với đường thẳng liền mạch loại tía thì tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với đường thẳng liền mạch loại tía thì vuông góc cùng nhau.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy vậy song với đường thẳng liền mạch loại tía thì tuy vậy song cùng nhau.

D. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy vậy song với đường thẳng liền mạch loại tía thì vuông góc cùng nhau.

Đáp án đúng: C

Phần dẫn ví dụ 2 là thắc mắc. phương án A và B sai vì thế hai tuyến phố trực tiếp nằm trong vuông góc với đường thẳng liền mạch loại tía rất có thể tách nhau hoặc chéo cánh nhau.

Phương án C đích vì thế hai tuyến phố trực tiếp nằm trong tuy vậy song với đường thẳng liền mạch loại tía thì phương của bọn chúng tuy vậy song cùng nhau.

Phương án D sai vì thế hai tuyến phố trực tiếp nằm trong tuy vậy song với đường thẳng liền mạch loại tía thì rất có thể tuy vậy song hoặc trùng nhau.

Câu 2: Các đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch thì:

A. nằm trong một phía phẳng

B. vuông góc với nhau

C. tuy vậy song với một phía phẳng

D. tuy vậy song với nhau

Đáp án đúng: C

Phương án A sai vì thế rất có thể xẩy ra tình huống bọn chúng phía trên nhiều mặt mày bằng không giống nhau

Phương án B sai vì thế rất có thể xẩy ra tình huống bọn chúng tuy vậy song với nhau

Xem thêm: người đứng đầu chế độ mạc phủ ở nhật bản được gọi là

Phương án D sai vì thế rất có thể xẩy ra tình huống bọn chúng tách nhau

Phương án C đích vì thế bọn chúng đồng phẳng

Câu 3: Cho một hình tứ diện ABCD, được biết AB = CD = a, $IJ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ (trong cơ I và J thứu tự là những trung điểm của đoạn BC và AD). Số đo góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp AB và CD là

A. 30°

В. 45°

C. 60°

D. 90°

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng: C

Giả sử M và N thứu tự là trung điểm của đoạn trực tiếp AC và BC.

Та сó:

 $\left\{\begin{matrix}
MI=NI=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}CD=\frac{a}{2}\\ 
MI//AB//CD//NI
\end{matrix}\right.$

→ MINJ là hình thoi.

Gọi O là gửi gắm điểm của MN và IJ.

Ta có: $\widehat{MIN} = 2 \widehat{MIO}$

Xét ΔMIO vuông góc bên trên góc O , tao có:

$cos \widehat{MIO} = \frac{IO}{MI} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{4}}{\frac{a}{2}} =\frac{\sqrt{3}}{2}$

=> $\widehat{MIO}$ = 30° → $\widehat{MIN}$ = 60°

Mà: (AB, CD) = (IM,IN) = $\widehat{MIN}$  = 60°

Hình hình ảnh minh họa cho tới bài xích 3- kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình vuông vắn ABCD cạnh vì thế a và những cạnh mặt mày đều vì thế a. Gọi M và N thứu tự là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc vì thế (MN, SC)

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 90°

Giải:

Hình hình ảnh minh họa cho tới bài xích 4 - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

Câu 5: Trong không khí cho tới tía đường thẳng liền mạch phân biệt a, b, c. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

A. Nếu a và b nằm trong vuông góc với c thì a // b.

B. Nếu a // b và c  ⊥ a thì c  ⊥ b.

C. Nếu góc thân thiết a và c vì thế góc thân thiết b và c thì a // b.

D. Nếu a và b nằm trong tuỳ thuộc mp(a)//c thì góc thân thiết a và c vì thế góc thân thiết b và c.

Đáp án: B

Giải thích:

Nếu a và b nằm trong vuông góc với c thì a và b hoặc tuy vậy song hoặc chéo cánh nhau.

C sai do:

Giả sử hai tuyến phố trực tiếp a và b chéo cánh nhau, tao dựng đường thẳng liền mạch c là lối vuông góc công cộng của a và b. Khi cơ góc thân thiết a và c vì thế với góc thân thiết b và c và nằm trong vì thế 90°, tuy nhiên minh bạch hai tuyến phố trực tiếp a và b ko tuy vậy tuy vậy.

D sai do: fake sử a vuông góc với c, b tuy vậy song với c, Khi cơ góc thân thiết a và c vì thế 90°, còn góc thân thiết b và c vì thế 0°.

Do cơ B đích.

Câu 6: Cho tứ diện ABCD với AB vuông góc với CD. Mặt bằng (P) tuy vậy song với AB và CD thứu tự tách BC, DB, AD, AC bên trên M, N, P.., Q. Tứ giác MNPQ là hình gì?

A. Hình thang.

B. Hình bình hành.

C. Hình chữ nhật.

D. Tứ giác ko cần là hình thang.

Giải:

Ảnh minh họa cho tới bài xích 6 - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

Hướng dẫn giải:

Ta có: $\left\{\begin{matrix}
(MNPQ)//AB \\ 
(MNPQ)\cap (ABC)=MQ
\end{matrix}\right.$

 => MQ // AB.

Tương tự động tao có:

MN // CD, NP // AB, QP // CD.

Do cơ tứ giác MNPQ là hình bình hành

lại với MN ⊥ MQ (do AB ⊥ CD).

Vậy tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Đáp án đúng: C

Câu 7. Cho tứ diện ABCD với AB = CD. Gọi I, J, E, F thứu tự là trung điểm của AC, BC, BD, AD. Góc thân thiết (IE, JF) bằng:

A. 30o          B. 45o        C. 60o         D. 90o

Giải

Ảnh minh họa cho tới bài xích 7 - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

 Từ fake thiết tao có:

- IJ là lối tầm của tam giác ABC nên: IJ // AB; IJ = ½ AB 

- EF là lối tầm của tam giác ABD nên: 

EF // AB; EF = ½ AB

$EF//AB;EF=\frac{1}{2}AB$

- Suy ra: tứ giác IJEF là hình bình hành (1)

- Lại có: IF là lối tầm của tam giác ACD nên:

$IF=\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}AB$ (vì AB = CD) (2)

- Từ (1) và (2) suy ra: tứ giác IJEF là hình thoi.

⇒ IE ⊥ JF (tính hóa học hai tuyến phố chéo cánh của  hình thoi).

⇒ Do cơ, góc thân thiết hai tuyến phố trực tiếp IE và JF là: 90°.

Đáp án đúng: D

Câu 8. Trong không khí cho tới nhị tam giác đều ABC và ABC’ với công cộng cạnh và nằm trong nhị mặt mày bằng không giống nhau. Gọi thứu tự M, N, P.., Q là trung điểm của những cạnh AC, CB, BC’ và C’A. Tứ giác MNPQ là hình gì? 

A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật. C. Hình vuông. D. Hình thang.

Hướng dẫn giải: 

Hình hình ảnh minh họa câu 8 - kỹ năng về hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

Ta thấy:

- MN // PQ (// AB)

- NP // MQ (// CC’)

MNPQ là hình bình hành

Gọi H là trung điểm của AB. 

Vì nhị tam giác đều ABC và ABC’ với công cộng cạnh AB nên 

- CH ⊥ AB 

- C'H ⊥ AB 

Suy đi ra AB ⊥ (CHC') 

Do cơ AB ⊥ CC' 

Ta lại có: 

- PQ // AB

- PN // CC’

- AB ⊥ CC’

$\Rightarrow$ PQ ⊥ PN

Mà MNPQ là hình bình hành (chứng minh trên)

Kết luận tứ giác MNPQ là hình chữ nhật

Đáp án đúng: B

Câu 9. Cho tứ diện ABCD với $AC = \frac{3}{2}AD, \widehat{CAB}=\widehat{DAB}=60^{o}, CD = AD$. Gọi $\varphi$ là góc thân thiết AB và CD. Chọn xác định đích ?

A. cos$\varphi$ = 3/4  B. $\varphi$= 60o  C. $\varphi$= 30o  D.cos$\varphi$=1/4 

Hướng dẫn giải:

Ta có: 

$\overrightarrow{AB }.  \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB }. (\overrightarrow{AD }- \overrightarrow{AC})$
$= \overrightarrow{AB }. \overrightarrow{AD }- \overrightarrow{AB }. \overrightarrow{AC}$

= AB.AD.cos60o - AB.AC.cos60o

= ½ AB.AD - ½ AB.AC = AB/2. (AD - AC)

= -¼ AB.AD = -¼ AB.CD (1)

 Lại có: $\overrightarrow{AB }.  \overrightarrow{CD}$ = AB.CD.cos($\overrightarrow{AB }.  \overrightarrow{CD}$) (2)

Từ (1) và (2) => cos ($\overrightarrow{AB }.  \overrightarrow{CD}$) = -¼ => cos$\varphi$=1/4

Đáp án đúng: D

Câu 10.  Cho hình chóp S.ABC với SA = SB = SC và $\widehat{ASB} =\widehat{BSC}=\widehat{CSA}$. Hãy xác lập góc thân thiết cặp vectơ $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ ?

A. 60o          B. 120o         C. 45o         D.90o

Giải

Chọn D

Ta có: SA = SB = SC nên: 

$\Delta SAB=\Delta SBC=\Delta SCA$ ( c- g-c)

$\Rightarrow$ AB = BC = CA

- Do cơ, tam giác ABC đều. 

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. 

- Vì hình chóp S.ABC với SA = SB = SC nên hình chiếu của S trùng với G. Hay SG ⊥ (ABC). 

Ta có:

- AC ⊥ BG

- AC ⊥ SG

$\Rightarrow$AC ⊥ (SBG)

Suy đi ra AC ⊥ SB

- Vậy góc thân thiết cặp vectơ SB và AC vì thế 90o

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tổ hợp kỹ năng và thi công trong suốt lộ trình ôn thi đua sớm tức thì kể từ bây giờ


Hai đường thẳng liền mạch vuông góc nhập chương trình toán 11 là phần kỹ năng vô cùng cần thiết, là nền móng cho những dạng toán trong tương lai. VUIHOC đang được trình diễn cụ thể về lý thuyết tương đương bài xích luyện áp dụng về hai đường thẳng liền mạch vuông góc hùn những em ôn luyện đơn giản rộng lớn. Để mò mẫm hiểu về những nội dung bài viết hoặc không giống, những em rất có thể truy vấn nhập Vuihoc.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản hoặc contact tức thì trung tâm tương hỗ tức thì nhằm ôn luyện được thiệt nhiều kỹ năng nhé!

Bài viết lách xem thêm thêm:

Vecto nhập ko gian

Đường trực tiếp vuông góc với mặt mày phẳng

Xem thêm: đề văn cuối kì 1 lớp 9