2 vecto bằng nhau khi nào

Lý thuyết và bài bác tập luyện vecto ở công tác toán lớp 10 là phần kỹ năng cực kỳ cần thiết của công tác Đại số trung học phổ thông. Trong nội dung bài viết này, VUIHOC tiếp tục ra mắt cho tới những em học viên tổ hợp cụ thể lý thuyết về nhị vecto đều nhau, nằm trong cỗ bài bác tập luyện tự động luận tinh lọc được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể.

1. Định nghĩa vecto

Bạn đang xem: 2 vecto bằng nhau khi nào

Vectơ là đoạn trực tiếp được bố trí theo hướng, tức là vô nhị điểm mút của đoạn trực tiếp đang được chứng thực điểm này là vấn đề đầu, điểm này là vấn đề cuối.

Vectơ với điểm đầu là A, điểm cuối là B tớ kí hiệu là $\vec{AB} $

Vectơ còn được kí hiệu là: ký hiệu vecto - nhị vecto vì thế nhau

Vectơ – ko là vectơ với điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là \vec{0}

Đường trực tiếp trải qua điểm đầu và điểm cuối của vecto gọi là giá bán của vecto

Hai vecto có mức giá tuy nhiên song hoặc trùng nhau gọi là nhị vecto nằm trong phương

Hai vectơ nằm trong phương thì hoặc nằm trong phía hoặc ngược phía.

hai vecto nằm trong phương nằm trong phía - nhị vecto vì thế nhau

Ví dụ: Tại hình vẽ bên trên trên thì nhị vectơ \vec{AB} và \vec{CD} nằm trong phía còn 2 vector \vec{CD} và \vec{EF} ngược phía.

Đặc biệt: vecto – ko nằm trong phía với từng vecto.

2. Hai vecto đều nhau Lúc nào?

2.1. Định nghĩa

Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB gọi là chừng lâu năm vecto  $\vec{AB} $, kí hiệu |$\vec{AB} $|. Vậy |$\vec{AB} $|=AB

  • Hai vecto đều nhau nếu như bọn chúng nằm trong phía và nằm trong chừng lâu năm.
  • Hai vecto đối nhau nếu như bọn chúng ngược phía và nằm trong chừng lâu năm.

2.2. Ví dụ nhị vecto vì thế nhau

Ví dụ: Cho hình bình hành ABDC Lúc đó:

Hai vecto đều nhau AB và CD vì thế bọn chúng nằm trong phía và nằm trong chừng dài

\vec{AB} và \vec{CD} là nhị vecto đối nhau vì thế bọn chúng ngược phía và nằm trong chừng lâu năm.

Chứng minh:

Phản chứng:

Giả sử với điểm M sao chohai vecto đều nhau MA và MB

Khi bại hai vecto đều nhau MA và MB nằm trong phía và nằm trong chừng lâu năm.

Vì 2 véc tơ \vec{MA} và \vec{MB} cùng phía nên M chỉ phía trên đường thẳng liền mạch AB và ở ngoài nhị điểm A, B

Như vậy thì chỉ xẩy ra MA<MB hoặc MA>MB nên xích míc với fake thiết nằm trong chừng lâu năm.

Do bại ko tồn bên trên điểm  M thỏa mãn nhu cầu hai vecto đều nhau MA và MB 

Tuy nhiên, nếu như A, B trùng nhau thì tớ lại sở hữu vô số điểm M thỏa mãn \vec{MA} = \vec{MB}

Tham khảo ngay lập tức cỗ tài liện ôn tập luyện kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện vô đề ganh đua Lý trung học phổ thông Quốc gia

3. Bài tập luyện rèn luyện nhị vecto vì thế nhau

Để áp dụng chất lượng rộng lớn những bài bác tập luyện vecto dạng nhị vecto đều nhau, những em học viên nằm trong VUIHOC rèn luyện với cỗ đôi mươi thắc mắc trắc nghiệm (có đáp án) tại đây. Các em Note nên tự động thực hiện những thắc mắc rồi tiếp sau đó mới nhất ra soát với đáp án nhằm đạt được hiệu suất cao ôn tập luyện cực tốt nhé!

Câu 1: Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề này tại đây sai?

A. Có 5 vectơ tuy nhiên điểm đầu là O, điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác.

B. Có 5 vectơ gốc O có tính lâu năm đều nhau.

C. Có 4 vectơ tuy nhiên điểm đầu là A, điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác.

D. Các vectơ không giống $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh, giá bán là những cạnh của ngũ giác có tính lâu năm đều nhau.

Câu 2: Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

A. Vectơ – ko là vectơ với phương tùy ý.

B. Hai vectơ nằm trong phương với 1 vectơ loại thân phụ thì nằm trong phương cùng nhau.

C. Hai vectơ nằm trong phương với 1 vectơ loại thân phụ không giống $\vec{0}$ thì nằm trong phương cùng nhau.

D. Điều khiếu nại cần thiết nhằm nhị vectơ đều nhau là bọn chúng có tính lâu năm đều nhau.

Câu 3: Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn nhu cầu ĐK $\vec{AB}=\vec{DC}$. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

A. ABCD là hình bình hành

B. $\vec{AD}=\vec{CB}$

C. $\vec{ACB}=\vec{DB}$

D. ABCD là hình bình hành nếu như vô 4 điểm A, B, C, D không tồn tại thân phụ điểm này trực tiếp sản phẩm.

Câu 4: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số những vectơ không giống vectơ OC→ và có tính lâu năm vì thế nó là:

A. 24

B. 11

C. 12

D. 23

Câu 5: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số những vectơ không giống $\vec{OA}$ và nằm trong phương với nó là

A. 5

B. 6

C. 9

D. 10

Câu 6: Cho tam giác ABC, gọi M, N, P.. thứu tự là trung điểm những cạnh BC, CA, AB. Số vectơ vì thế vectơ $\vec{MN}$  với điểm đầu và điểm cuối trùng với 1 trong số điểm A, B, C, M, N, P.. bằng:

A. 1 

B. 2  

Xem thêm: mã giám sinh mua kiều

C. 3  

D. 6

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo gót sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

Câu 7: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ vì thế vectơ $\vec{AB}$ là:

bài tập luyện nhị vecto đều nhau toán 10

Câu 8: Khẳng tấp tểnh này đó là đúng?

A. Hai vectơ có mức giá vuông góc thì nằm trong phương với nhau

B. Hai vectơ nằm trong phương thì giá bán của bọn chúng tuy nhiên song với nhau

C. Hai vectơ nằm trong phương thì nằm trong phía với nhau

D. Hai vectơ nằm trong ngược phía với vectơ loại thân phụ thì nằm trong phía cùng nhau.

Câu 9: Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

Hai vectơ đều nhau thì:

A. Có chừng lâu năm đều nhau  

B. Cùng phương  

C. Có công cộng điểm gốc

D. Cùng hướng

Câu 10: Cho thân phụ điểm M, N, P.. trực tiếp sản phẩm, vô bại điểm N nằm trong lòng nhị điểm M và P.. Khi bại những cặp vectơ này tại đây nằm trong hướng?

Câu 10 bài bác tập luyện nhị vecto vì thế nhau

Câu 11: Cho hình thang ABCD với nhị lòng AB, CD và AB < CD. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

Câu 12: Cho thân phụ điểm phân biệt A, B, C phía trên và một đường thẳng liền mạch. Các vectơ $\vec{AB}$ và $vec{BC}$ nằm trong phía Lúc và chỉ khi:

A. Điểm B nằm trong đoạn AC 

B. Điểm C nằm trong đoạn AB  

C. Điểm A nằm trong đoạn BC

D. Điểm A ở ngoài đoạn BC

Câu 13: Cho tam giác đều ABC cạnh 2a. Đẳng thức này tại đây đúng?

bài tập luyện 13 rèn luyện nhị vecto vì thế nhau

Câu 14: Cho tam giác đều ABC với lối cao AH. Đẳng thức này tại đây đúng?

Câu 15: Cho tam giác ABC với góc B tù và H là chân lối cao của tam giác hạ kể từ đỉnh A. Cặp vectơ này tại đây nằm trong hướng?

Câu 16: Cho tam giác ko cân nặng ABC. Gọi H, O thứu tự là trực tâm, tâm lối tròn xoe nước ngoài tiếp của tam giác, M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

bài tập luyện 16 rèn luyện nhị vecto vì thế nhau

Câu 17: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P.., Q thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

bài tập luyện 17 rèn luyện nhị vecto vì thế nhau

Câu 18: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P.., Q thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Vecto $\vec{MN}$ không nằm trong phương với vecto nào?

Câu 19: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P.., Q thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi O là phó điểm những lối chéo cánh của tứ giác MNPQ, trung điểm những đoạn trực tiếp AC, BD ứng là I, J. Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng?

Câu 20: Cho tam giác đều ANC cạnh a, G là trọng tâm tam giác. Khi bại |$\vec{AC}$| có mức giá trị là:

A. a  

B. a√3  

C. (2a√3)/3  

D. (a√3)/3

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô tư vấn và xây đắp trong suốt lộ trình ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia môn Lý sớm và thích hợp nhất 

Trên đó là toàn cỗ lý thuyết kèm theo với cỗ đôi mươi thắc mắc trắc nghiệm rèn luyện cho tới phần kỹ năng hai vecto vì thế nhau. Hy vọng rằng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ những em trọn vẹn thỏa sức tự tin đoạt được những việc vecto kể từ việc vận dụng chất lượng nhị vecto đều nhau. Để phát âm và học tập nhiều hơn thế nữa về những kỹ năng toán lớp 10, toán trung học phổ thông,... những em học viên truy vấn trang web của ngôi trường học tập online mamnonvietduc.edu.vn hoặc ĐK hoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức nhé!

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp