2 vecto cùng phương

Bài viết lách Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương.

Bạn đang xem: 2 vecto cùng phương

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

+ Hai vecto ab nằm trong phương nếu như giá bán của bọn chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.

+ Để minh chứng nhị vecto nằm trong phương tao hoàn toàn có thể tuân theo nhị cơ hội sau:

    - Chứng minh giá bán của bọn chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.

    - Chứng minh tồn bên trên số thực k ≠ 0: a = k.b

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho u = 2a + bv = -6a - 3b. Chọn mệnh đề chính nhất?

A. Hai vecto uv là nằm trong phương

B. Hai vecto uv là nằm trong phương và nằm trong hướng

C. Hai vecto uv là nằm trong phương và ngược hướng

D. Hai vecto uv là ko nằm trong phương

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Ta có: v = -6a - 3b = -3(2a + b)

v = -3u

uv là nằm trong phương và ngược phía.

Chọn C.

Ví dụ 2: Cho tía vectơ a, b, c ko đồng bằng. Xét những vectơ x = 2a - b, y = -4a + 2b, z = -3b - 2c. Chọn xác minh đúng?

A. Hai vectơ y, z nằm trong phương

B. Hai vectơ x, y nằm trong phương

C. Hai vectơ x, z nằm trong phương

D. Ba vectơ x, y, z đồng phẳng

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Chọn B

+ Nhận thấy: y = -2x nên nhị vectơ x, y nằm trong phương.

Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi O là kí thác điểm của AC và BD. Trong những xác minh sau, xác minh nào là sai?

A. Nếu SA + SB + 2SC + 2SD = 6SO thì ABCD là hình thang.

B. Nếu ABCD là hình bình hành thì SA + SB + SC + SD = 4SO .

C. Nếu ABCD là hình thang thì SA + SB + 2SC + 2SD = 6SO.

D. Nếu SA + SB + SC + SD = 4SO thì ABCD là hình bình hành.

Hướng dẫn giải

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Chọn C

A. Đúng vì thế SA + SB + 2SC + 2SD = 6SO

OA + OB + 2OC + 2OD = O

Vì O; A; C và O; B; D trực tiếp mặt hàng nên đặt

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

B. Đúng.

Ta có:

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

C. Sai. Vì nếu như ABCD là hình thang cân nặng sở hữu 2 lòng là AD; BC thì tiếp tục sai.

D. Đúng. Tương tự động đáp án A với k = -1; m = - 1

⇒ O là trung điểm 2 đàng chéo cánh.

Quảng cáo

Ví dụ 4: Cho nhị vecto ab ko nằm trong phương; u = 2a - 3bv = 3a - 9b. Chọn mệnh đề chính nhất?

A. Hai vecto uv là nằm trong phương

B. Hai vecto uv là nằm trong phương và nằm trong hướng

C. Hai vecto uv là nằm trong phương và ngược hướng

D. Hai vecto uv là ko nằm trong phương

Hướng dẫn giải

Giả sử tồn bên trên số thực k sao mang lại u = k.v

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Do nhị vecto ab ko nằm trong phương nên kể từ ( 1) suy ra:

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

⇒ Không sở hữu độ quý hiếm nào là của k vừa lòng đầu bài xích.

⇒ Hai vecto uv là ko nằm trong phương.

Chọn D

Ví dụ 5: Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’; gọi M và N theo lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chọn mệnh đề đúng?

A. Hai vecto MNDD' là nằm trong phương

B. Hai vecto AMB'C là nằm trong phương

C. Hai vecto ANMC là nằm trong phương

D. Hai vecto DNMA' là nằm trong phương

Hướng dẫn giải

Xét tứ giác AMCN có:

AM = công nhân = (1/2)BC = (1/2)AD

AM // công nhân

⇒ Tứ giác AMCN là hình bình hành

⇒ AN // MC nên Hai vecto ANMC là nằm trong phương.

Chọn C

Xem thêm: giải bài tập tiếng việt lớp 5

Ví dụ 6: : Cho lăng trụ ABC.A’B’C’; gọi I và J theo lần lượt là trung điểm của AC và A’C’. Hỏi vecto nào là nằm trong phía với vecto IJ?

A. B'B                        B. C'C                        C. AA'                        D. AB'

Hướng dẫn giải

Ta sở hữu tứ giác ACC’A’ là hình bình hành sở hữu I và J theo lần lượt là trung điểm của AC và A’C’

⇒ IJ là đàng trung bình của hình bình hành ACC’A’

⇒ IJ // AA’ // CC’

AA' nằm trong phía với vecto IJ

chọn C

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Cho nhị vecto ab ko nằm trong phương; u = a - 2bv = 3a - 5b. Chọn mệnh đề chính nhất?

A. Hai vecto uv là nằm trong phương

B. Hai vecto uv là nằm trong phương và nằm trong hướng

C. Hai vecto uv là nằm trong phương và ngược hướng

D. Hai vecto uv là ko nằm trong phương

Lời giải:

Giả sử tồn bên trên số thực k sao mang lại u = k.v

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Do nhị vecto ab ko nằm trong phương nên kể từ ( 1) suy ra:

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

⇒ Không sở hữu độ quý hiếm nào là của k vừa lòng đầu bài xích.

⇒ Hai vecto uv là ko nằm trong phương.

Chọn D

Câu 2: Cho nhị điểm phân biệt A; B và một điểm O ngẫu nhiên ko nằm trong đường thẳng liền mạch AB. Mệnh đề nào là sau đấy là đúng?

A. Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch AB khi và chỉ khi OM = OA + OB

B. Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch AB khi và chỉ khi OM = OB = kBA

C. Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch AB khi và chỉ khi OM = kOA + (1-k)OB

D. Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch AB khi và chỉ khi OM = OB = k(OB - OA)

Lời giải:

Chọn C

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Câu 3: Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’. Xác xác định trí những điểm M; N theo lần lượt bên trên AC và DC’ sao mang lại MN // BD’. Tính tỉ số MN/BD' bằng?

A. (1/3)                   B. (1/2)                    C. 1                    D. (2/3)

Lời giải:

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Chọn A

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Vậy những điểm M; N được xác lập vì chưng

Cách thám thính ĐK nhằm 2 vectơ nằm trong phương hoặc, chi tiết

Câu 4: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’; gọi I và J theo lần lượt là trung điểm của AC và A’C’. Gọi G và G’ theo lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và A’B’C’. Hỏi vecto nào là nằm trong phía với vecto IJ?

A. GG'                        B. GA'                        C. AG'                        D. AB'

Lời giải:

Ta sở hữu tứ giác ACC’A’ là hình bình hành sở hữu I và J theo lần lượt là trung điểm của AC và A’C’

⇒ IJ là đàng trung bình của hình bình hành ACC’A’

⇒ IJ // AA’ // CC’

+ Do G và G’ theo lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và A’B’C’ nên GG’// BB’// IJ

⇒ vecto IJ nằm trong phía với vecto GG'.

Chọn A

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu M, N, Phường, Q theo lần lượt là trung điểm của SC, SB, AB và AC. Tìm mệnh đề đúng?

A. Hai vecto NMBC nằm trong phương và ngược phía

B. Hai vecto PQBC nằm trong phương và ngược phía

C. Hai vecto PQNM nằm trong phương và ngược phía

D. Hai vecto QPNM nằm trong phương và ngược phía .

Lời giải:

+ Xét tam giác SBC sở hữu M và N theo lần lượt là trung điểm của SC và SB nên MN là đàng tầm của tam giác SBC.

⇒ MN // BC. (1)

+ Xét tam giác SAB sở hữu Phường và Q theo lần lượt là trung điểm của AB và AC nên PQ là đàng tầm của tam giác SAB.

⇒ PQ // BC. (2)

Từ (1) và (2) suy ra: MN // PQ.

⇒ Hai vecto QPNM nằm trong phương và ngược phía .

Chọn D

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: cách viết phương trình tiếp tuyến