30 phút bằng bao nhiêu giờ

30 phút bằng bao nhiêu giờ, dụng cụ thay đổi đơn vị chức năng thời hạn đơn giản, đúng mực nhất


Công cụ quy đổi thời hạn đơn giản, đúng mực nhất

Công cụ quy đổi thời gian

Bạn đang xem: 30 phút bằng bao nhiêu giờ

Số cần thiết đổi

đổi từ

đổi sang

Xem thêm: cây ngay không sợ chết đứng

Xác nhận

Kết quả

Xem thêm: vẽ đồ dùng học tập

  • 30 phút = 0.5 giờ
  • 30 phút = 30 phút

30 phút bằng bao nhiêu giờ - 30 m vì chưng từng nào h

Dựa vô thành phẩm của dụng cụ bên trên tao đem

  • 30 phút = 0.5 giờ
  • 30 phút = 30 phút

Các thành phẩm khác

30 phút sang trọng những đơn vị chức năng khác
nửa tiếng (m) 1800 giây (s)
nửa tiếng (m) nửa tiếng (m)
nửa tiếng (m) 0.5 giờ (h)
nửa tiếng (m) 0.020833333333333332 ngày (d)
nửa tiếng (m) 0.0029761904761904765 tuần (w)
nửa tiếng (m) 0.0007440476190476191 mon (tháng)
nửa tiếng (m) 0.000057077625570776254 năm (năm)
0.5 giờ sang trọng những đơn vị chức năng khác
0.5 giờ (h) 1800 giây (s)
0.5 giờ (h) 30 phút (m)
0.5 giờ (h) 0.5 giờ (h)
0.5 giờ (h) 0.020833333333333332 ngày (d)
0.5 giờ (h) 0.0029761904761904765 tuần (w)
0.5 giờ (h) 0.0007440476190476191 mon (tháng)
0.5 giờ (h) 0.000057077625570776254 năm (năm)