admit to v hay ving

Trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh, hẳn chúng ta đã và đang từng thấy qua loa động kể từ “admit”. Vậy cấu trúc admit là gì và cơ hội dùng nó ra sao mang đến đúng mực, mời mọc chúng ta nằm trong IELTS Vietop nhìn qua nội dung bài viết sau đây nhé.

1. Admit là gì?

Admit là gì
Admit là gì

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, “admit” (động từ) tức thị “thừa nhận”. Vậy thì chúng ta đã và đang hiểu rồi, cấu hình Admit được dùng khi tớ quá nhận một điều gì cơ hoặc nhận lỗi, cho dù là chính hoặc sai.

Bạn đang xem: admit to v hay ving

Admit thông thường cút nằm trong Ving với nghĩa quá nhận đã từng gì. Mé cạnh cấu hình admit + Ving, còn tồn tại những cấu hình admit thông thường người sử dụng không giống. Cùng lần hiểu cách sử dụng những cấu hình admit và áp dụng vô bài bác luyện thực hành thực tế chúng ta nhé.

Cấu trúc Admit
Cấu trúc Admit

2.1. Admit cút nằm trong danh từ

Khi admit cút nằm trong danh kể từ, tớ sở hữu cấu trúc:

S + admit + (to) + N

E.g: His chest felt tight, but he refused to tướng admit his pain. (Ngực anh tớ như thắt lại, tuy nhiên anh ko chịu đựng quá nhận nỗi nhức của tôi.)

2.2. Admit cút nằm trong động kể từ thêm thắt -ing

Khi thừa nhận đã từng gì hoặc quá nhận đang không thực hiện gì, tớ người sử dụng cấu trúc:

S + admit + to tướng (+ not) + V-ing

Khi không chịu đựng quá nhận, tớ người sử dụng cấu trúc:

S + not + admit + to tướng + V-ing

E.g:

 • I thought you’d admit to tướng cheating on the test at least. (Tôi suy nghĩ tối thiểu chúng ta cũng quá nhận đang được mod vô bài bác đánh giá.)
 • She admits to tướng not going to tướng school yesterday. (Cô ấy quá nhận đang không tới trường ngày ngày qua.)
 • They don’t admit to tướng breaking the vase. (Họ ko quá nhận đang được làm vỡ tung cái bình.)

2.3. Admit cút nằm trong mệnh đề

Khi admit cút nằm trong mệnh đề, tớ sở hữu cấu trúc:

S + admit + (to O) + that + S + V

E.g: Helen had to tướng admit (to me) that she is pretty bad at Maths. (Helen nên quá nhận (với tôi) rằng cô ấy khá tệ môn Toán.)

3. Khi này người sử dụng cấu hình Admit?

Khi này người sử dụng cấu hình Admit
Khi này người sử dụng cấu hình Admit

Ta tiếp tục dùng cấu hình Admit khi:

“Miễn cưỡng” quá nhận một điều gì đó

E.g:

 • At least I admit I’m jealous – and I have every reason to tướng be. (Ít nhất tôi quá nhận rằng tôi ghen ghét ganh – và tôi sở hữu từng nguyên nhân nhằm vì vậy.)
 • After our argument yesterday, my girlfriend admitted that I was right and she was wrong, but somehow I was still the one having to tướng apologize. (Sau cuộc đấu khẩu của công ty chúng tôi ngày ngày qua, nữ giới tôi đang được quá nhận rằng tôi chính và cô ấy sai, tuy nhiên thiếu hiểu biết nhiều sao tôi vẫn là kẻ phải yêu cầu lỗi.)

Nhận lỗi, quá nhận cáo buộc

E.g:

 • I admit my mistake, it was all because of my carelessness and I apologize. (Tôi quá nhận sai lầm đáng tiếc của tôi, toàn bộ là vì thế sự không cẩn thận của tôi và tôi van lơn lỗi.)
 • John admits to tướng his mother that he faked his illness this morning. (John quá nhận với u rằng nó đang được vờ vịt bệnh dịch vô sáng sủa ni.)

Xem thêm: Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

4. Phân biệt Admit và Confess

Mặc cho dù Admit và Confess sở hữu cấu hình và nghĩa gần như là nhau về sự việc nhận lỗi, quá nhận sai lầm đáng tiếc và rất có thể được dùng để làm thay cho thế nhau vô hầu không còn trường ăn ý.

Xem thêm: trò chơi đuổi hình bắt chữ

Chỉ vô một vài nhỏ tình huống là sở hữu sự khác lạ. Cụ thể, cấu hình admit được dùng để làm nhận lỗi còn động kể từ confess nhằm đầu thú, nằm trong phân biệt qua loa ví dụ rõ ràng sau đây nhé:

Phân biệt Admit và Confess
Phân biệt Admit và Confess

Tội lỗi lớn

E.g: The suspect confessed to tướng killing the victim. (Nghi phạm thú nhận đang được làm thịt nàn nhân.)

Nhận tội trước công an hoặc quan tiền tòa

E.g: The man confessed to tướng the police that he was drunk while driving. (Người con trai thú nhận với công an rằng anh tớ say rượu khi tài xế.)

Thừa nhận một chuyện xứng đáng xấu xa hổ

E.g: The question was easy, but I must confess I was puzzled at first. (Câu chất vấn rất dễ dàng, tuy nhiên thú thực là khi đầu tôi đang được rất rất hoảng loạn.)

Xưng tội ở trong nhà thờ

E.g: Today I am going to tướng confess my sins to tướng God and ask for forgiveness. (Hôm ni tôi tiếp tục thú nhận những tội lỗi của tôi với Chúa và cầu van lơn Chúa buông bỏ.)

Xem thêm:

Tổng ăn ý đôi mươi cấu hình giờ đồng hồ Anh đặc biệt quan trọng nhưng mà chúng ta nên biết

Cấu trúc Like và những cấu trúc mở rộng với Like

Nắm vững cấu hình Which vô giờ đồng hồ Anh chỉ với 5 phút

5. Bài luyện cấu hình Admit

Bài luyện cấu hình Admit
Bài luyện cấu hình Admit

Bài luyện 1: Choose the correct answer

 1. Don’t be afraid to tướng ______ your mistakes.
 • admit to
 • admitting
 • admitted
 1. She was reluctant to tướng admit that she ______ wrong.
 • was
 • is
 • had been
 1. Even if he didn’t admit to tướng ______, he would still be sent to tướng prison.
 • stealing
 • steal
 • stole
 1. They finally had to tướng admit ______.
 • defeated 
 • defeating
 • defeat
 1. Marc admitted that he is sometimes ______.
 • overworked
 • overworking
 • to overwork

Bài luyện 2: Choose the correct answer

 1. When you ______ your wrongs, you become a hero.
 • admit
 • confess
 1. He finally ______ that he had murdered that man.
 • admitted
 • confessed
 1. After three hours of constant struggle, Kim finally ______ his defeat.
 • admitted
 • confessed
 1. She would never ______ being wrong. What a stubborn young lady!
 • admit to
 • confess to
 1. The old lady ______ her sins before her death.
 • admitted
 • confessed

Đáp án

Bài luyện 1:

 1. Admitting
 2. Was
 3. Stealing
 4. Defeat
 5. Overworked

Bài luyện 2:

 1. Admit
 2. Confessed
 3. Admitted
 4. Admit to
 5. Confessed

Xem thêm:

Bài luyện cấu hình Used to tướng và Be/Get used to tướng vô giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: danh từ không đếm được

Cách sử dụng cấu trúc It is thông dụng kèm bài tập vận dụng

Cách dùng cấu trúc Would better, Had better vô tiếng Anh

Hy vọng sau khoản thời gian gọi nội dung bài viết bên trên và hoàn thiện 2 bài bác luyện nhỏ, những bạn đã sở hữu thể nắm rõ rộng lớn kiến thức và kỹ năng về cấu hình admit vô giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta luôn luôn học tập đảm bảo chất lượng và hãy nằm trong đón đợi những nội dung bài viết tiếp sau kể từ IELTS Vietop nhé! Cũng nhớ rằng tìm hiểu thêm những nội dung bài viết vô thường xuyên mục IELTS Grammar để đạt thêm nhiều kiến thức và kỹ năng xẻ ích!