andehit có tan trong nước không

Bạn đang xem: andehit có tan trong nước không

Andehit fomic và andehit axetic tan đảm bảo chất lượng nội địa vì:

A. bọn chúng phản xạ được với nước tạo ra trở nên thành phầm dễ dàng tan nội địa.

B. bọn chúng dễ dẫn đến đem cấu dạng quý phái ancol tan đảm bảo chất lượng nội địa.

C. bọn chúng tạo nên link hidro với nước.

D. bọn chúng là những andehit đầu mặt hàng, vừa phải tạo nên link hidro liên phân tử, vừa phải tạo nên link hidro với nước.

Đáp án C

HCHO và CH3CHO tạo được liên kết hidro với nước tự có nguyên vẹn tử oxi có độ âm điện mạnh => Tan tốt nhập nước. Nhưng HCHO và CH3CHO lại ko thể tạo được liên kết hidro liên phân tử vì ko có liên kết O-H phân cực(thiếu 1 thành phần)

a lại sai, 10 câu ngay lập tức toàn sai, hài. . 10/7/2015

. 11/07/2015

Xem thêm: she gave a great performance at the festival. we now know she has artistic talent

Thanh Thu HCHO và CH3CHO tạo được liên kết hidro với nước tự có nguyên vẹn tử oxi có độ âm điện mạnh => Tan tốt nhập nước. Nhưng HCHO và CH3CHO lại ko thể tạo được liên kết hidro liên phân tử vì ko có liên kết O-H phân cực(thiếu 1 thành phần) . 10/6/2015

. 11/06/2015

Huỳnh Nguyễn Hữu Phươ Overkill1997 Với H20 tự PCực mạnh...Không liên tự yếu quá . 7/4/2015

. 08/04/2015

9+8+9 hoặc ! . 4/4/2015

. 05/04/2015

Quốc. mạ ơi sai ngu rồi . 16/4/2014

. 17/04/2014

An Nguy =)) . 15/2/2014

. 16/02/2014

Mon 16 . 15/2/2014

. 16/02/2014