ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

Câu hỏi:

18/06/2019 108,791

C. luôn luôn nằm trong chiều với vật

Bạn đang xem: ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

D. rất có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn vật

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Ảnh của một vật qua chuyện thấu kính quy tụ rất có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn vật

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những đánh giá và nhận định sau, đánh giá và nhận định đúng về đàng truyền độ sáng qua chuyện thấu kính quy tụ là

A. Tia sáng sủa cho tới trải qua xài điểm hình họa chủ yếu thì ló đi ra tuy nhiên song với trục chính

B. Tia sáng sủa tuy nhiên song với trục chủ yếu thì ló đi ra trải qua xài điểm vật chính

C. Tia cho tới qua chuyện xài điểm vật chủ yếu thì tia ló chuồn thẳng

D. Tia sáng sủa qua chuyện thấu kính bị chếch về phía trục chính

Câu 2:

Độ phóng đại hình họa âm (k<0) ứng với ảnh

A. Cùng chiều với vật

B. Ngược chiều với vật

C.Nhỏ rộng lớn vật

D. to hơn vật

Câu 3:

Vật AB bịa trực tiếp góc trục chủ yếu thấu kính quy tụ, cơ hội thấu kính nhỏ rộng lớn khoảng chừng xài cự, qua chuyện thấu kính mang lại ảnh

A. ảo, nhỏ rộng lớn vật

B. ảo, to hơn vật

Xem thêm: soạn văn 11 đầy đủ

C. thiệt, nhỏ rộng lớn vật

D. thiệt, to hơn vật

Câu 4:

Vật AB bịa trực tiếp góc trục chủ yếu thấu kính phân kì bên trên xài điểm hình họa chủ yếu, qua chuyện thấu kính mang lại hình họa A’B’ ảo

A. vì thế nhì đợt vật

B. vì thế vật

C. vì thế nửa vật

D. vì thế thân phụ đợt vật

Câu 5:

Mắt viễn thị là đôi mắt lúc không thay đổi, xài điểm của mắt

A. phía trên võng mạc

B. ở trước võng mạc

C. ở sau võng mạc

D. ở trước mắt

Câu 6:

Vật AB bịa trực tiếp góc trục chủ yếu thấu kính quy tụ, cơ hội thấu kính vì thế nửa khoảng chừng xài cự, qua chuyện thấu kính mang lại ảnh

A. ảo, vì thế nhì đợt vật

B. ảo, vì thế vật

C. ảo, vì thế nửa vật

Xem thêm: đoạn văn nghị luận xã hội

D. ảo, vì thế tứ đợt vật.