anilin có công thức là

Câu hỏi:

19/08/2019 56,810

B. C6H5NH2.

Bạn đang xem: anilin có công thức là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Anilin đem công thức là C6H5NH­2 (Nhóm NH2 thi công thẳng nhập vòng benzen).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp hóa học nào là tiếp sau đây nằm trong loại amino axit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5NH2.

C. HCOONH4.

D. CH3COOC2H5.

Câu 2:

Dung dịch hóa học nào là tại đây ko thực hiện thay đổi color quỳ tím?

A. Lysin.

B. Metỵlamin.

C. Glyxin.

D. Axit glutamic.

Câu 3:

Peptit X đem công thức sau: Gly-Ala-Val. Khối lượng phân tử của peptit X (đvC) là

A. 245

B. 281

C. 227

Xem thêm: tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia x

D. 209

Câu 4:

Nhúng quỳ tím nhập hỗn hợp alanin, quỳ tím ..(1)…..; nhúng quỳ tím nhập hỗn hợp lysin, quỳ tím..(2)…..; nhúng quỳ tím nhập hỗn hợp axit glutamic, quỳ tím..(3)…… Vậy (1), (2), (3) ứng là

A. gửi thanh lịch đỏ; gửi thanh lịch xanh; gửi thanh lịch đỏ tía.

B. không thay đổi màu; gửi thanh lịch xanh; gửi thanh lịch đỏ tía.

C. gửi thanh lịch xanh; gửi thanh lịch xanh; gửi thanh lịch đỏ tía.

D. không thay đổi màu; gửi thanh lịch đỏ; gửi thanh lịch xanh xao.

Câu 5:

Amin X bậc 1, đem công thức phân tử C4H11N. Số đồng phân kết cấu của X là

A. 7

B. 4

C. 8

D. 5

  D. 5

Câu 6:

Biết rằng mùi vị tanh của cá (đặc biệt cá mè) là láo lếu hợp ý những amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một vài hóa học không giống. Để làm mất mùi tanh của cá trước lúc nấu nướng tao hoàn toàn có thể người sử dụng hỗn hợp nào là sau đây?

A. Xút.

B. Soda.

C. Nước vôi nhập.

Xem thêm: soạn văn sự phát triển của từ vựng

D. Giấm ăn.