arrives đi với giới từ gì

Hẳn nhiều các bạn thấy lúc kể từ arrive đều liên tưởng tức thì cho tới đường nét nghĩa “đến một điểm này đó”. Tuy nhiên, nhằm mô tả ý “Tôi đang được về cho tới nhà”“Tôi đang đi tới Paris” thì kể từ arrive được dùng như vậy nào? Ngoài đường nét nghĩa “đến một điểm này đó” thì kể từ arrive có còn đường nét nghĩa này không giống không? Hay các bạn đang được vướng mắc Arrived cút với giới kể từ gì?

Nếu các bạn cũng đang sẵn có những thắc mắc như bên trên thì hãy xem thêm bài bác tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: arrives đi với giới từ gì

Định nghĩa Arrive

Arrive là một nội động từ sở hữu nhiều nghĩa. Dưới đấy là những nét nghĩa chủ yếu của động kể từ này:

Arrive /əˈraɪv/ (v): cho tới một vị trí này đó

 • Thu will arrive in Paris soon. (Thư sẽ tới Paris sớm thôi)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): được vận gửi, đưa tới (áp dụng với vật vật)

 • We had lớn wait over an hour for our order lớn arrive. (Chúng tôi nên đợi rộng lớn một giờ thì lô hàng mới mẻ đến)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): xẩy ra, xảy cho tới (sử dụng nhằm nói đến việc một sự khiếu nại, một thời hạn cụ thể)

 • I had prepared carefully for my wedding day and finally it arrived. (Tôi đang được sẵn sàng kỹ lưỡng cho 1 ngày cưới của tớ và ở đầu cuối nó đang được đến)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): xuất hiện (nói về phát minh, cách thức, sản phẩm…)

 • Since the day smartphones arrived, my job has been much easier. (Kể từ thời điểm ngày xuất hiện nay smartphones, việc làm của tôi đang được trở thành dễ dàng rộng lớn nhiều).

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): được sinh rời khỏi, ra đời (trẻ em)

 • Thu’s baby arrived on Thursday. (Con của Thư đang được ra đời vô loại Năm).

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): đạt được thỏa thuận hợp tác (quyết ấn định, biện pháp, … sau thời điểm đang được thảo luận/ suy nghĩ)

Xem thêm: cấu trúc hiện tại đơn

Lưu ý: Khi kể từ arrive được dùng với đường nét nghĩa này thì thông thường sở hữu giới kể từ “at” cút hâu phương.

 • After long hours of negotiation, we finally arrived at a decision. (Sau hàng tiếng đồng đồ thương thuyết, Cửa Hàng chúng tôi ở đầu cuối đã từng đi cho tới một quyết định).

arrived

Từ arrive/arrived thông thường cút với giới kể từ gì còn tùy thuộc vào đường nét nghĩa nhưng mà mình thích mô tả.

Để mô tả đường nét nghĩa “đến một điểm này đó”, kể từ arrive thường cút với 2 giới kể từ đó là “in”“at”. Tuy nhiên, lúc nào thì tao sử dụng “arrive in”, lúc nào thì tiếp tục dùng “arrive at”

Arrive/Arrived in + city/country Arrive/Arrived at + place
Địa điểm cút sau kể từ arrive in thông thường là 1 trong những vị trí rất rất to lớn như là 1 trong những quốc gia (country), hoặc một thành phố (city) Địa điểm cút sau từ arrive at thường là 1 trong những vị trí nhỏ như là 1 trong những khách sạn (hotel), trường bay (airport).
VD: I’ll arrive in Pakistan in the next two weeks. (Tôi sẽ tới Pakistan vô 2 tuần tới). VD: Nam arrived at the airport at 5 o’clock. (Nam cho tới trường bay khi 5 giờ).
Lưu ý: Chúng tao tiếp tục KHÔNG dùng “arrive to” nhằm mô tả đường nét nghĩa: “đến một điểm này đó”.

Để mô tả đường nét nghĩa “đến vào một trong những thời điểm/ thời hạn này đó” thì kể từ arrive có thể cút với những giới kể từ như: “in/ on/ at”.

Xem thêm: running man hàn quốc những tập hay nhất

Arrive/Arrived in Arrive/Arrived on Arrive/Arrived at
Thời gian lận cút sau giới kể từ in thông thường là:
 • Tháng
 • Năm
 • Mùa
Thời gian lận cút sau giới kể từ in thông thường là:
 • Ngày
 • Thứ vô tuần
Thời gian lận cút sau giới kể từ in thông thường là:
 • Giờ cụ thể
VD: Hoa and Hung arrived in September. (Hòa và Hùng đang đi tới vô mon 9) VD: Hoa and Hung arrived on Monday (Hòa và Hùng đang đi tới vô loại Hai) VD: Hoa and Hung arrived at 5 p.m (Hòa và Hùng đang đi tới vô khi 5 giờ chiều)
Lưu ý: Chúng tao KHÔNG người sử dụng giới kể từ sau kể từ arrive với những kể từ chỉ thời hạn như: yesterday/ next week/  VD: I arrived yesterday (Tôi cho tới vào trong ngày hôm qua). NOT: I arrived on yesterday 

Để mô tả đường nét nghĩa: “đi cho tới một thỏa thuận hợp tác, quyết định”, thì kể từ arrive/Arrived thông thường cút với giới kể từ là “at”.

VD: Finally, Hung and I arrived at a perfect solution. (Cuối nằm trong, Hưng với tôi đã từng đi cho tới một biện pháp trả hảo).

arrived cút với giới kể từ gì Để vấn đáp mang đến thắc mắc ở đầu nội dung bài viết, Lúc mô tả đường nét nghĩa “đi về cho tới nhà”, tao chỉ việc giản dị và đơn giản sử dụng: arrive home page.

Bài tập dượt dùng kể từ arrive