bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2


Đề bài

 Tính những phỏng lâu năm \(x,y\) vô hình 14.

Bạn đang xem: bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- gí dụng: hệ trái khoáy của quyết định lý TaLet, quyết định lý Pitago.

Lời giải chi tiết

* Trong hình 14a

\(MN // EF\), theo gót hệ trái khoáy quyết định lí Ta-lét tao có:

\( \dfrac{MN}{EF}=\dfrac{MD}{DE}\)

Mà \(DE = MD + ME = 9,5 + 28 = 37,5\).

\(\Rightarrow \dfrac{8}{x} = \dfrac{9,5}{37,5}\)

\(\Rightarrow x= \dfrac{8.37,5}{9,5}= \dfrac{600}{19}  ≈ 31,6\)

* Trong hình 14b

Ta với \(A'B' ⊥ AA'\) (giả thiết) và \(AB ⊥ AA'\) (giả thiết)

\( \Rightarrow  A'B' // AB\) (từ vuông góc cho tới tuy nhiên song)

Xem thêm: ngữ văn 6 chân trời sáng tạo tập 2

\( \Rightarrow \dfrac{A'O}{OA} = \dfrac{A'B'}{AB}\) (Theo hệ trái khoáy quyết định lí Ta-let)

hay \(\dfrac{3}{6} = \dfrac{4,2}{x}\)

\(x = \dfrac{6.4,2}{3} = 8,4\)

\(∆ABO\) vuông bên trên \(A\) nên vận dụng quyết định lý Pitago tao có:

\(\eqalign{
& {y^2} = O{B^2} = O{A^2} + A{B^2} \cr
& \Rightarrow {y^2} = {6^2} + 8,{4^2} = 106,56 \cr
& \Rightarrow nó = \sqrt {106,56} \approx 10,3 \cr} \)


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập luyện 2

  Giải bài bác 8 trang 63 SGK Toán 8 tập luyện 2. a) Để chi đoạn trực tiếp AB trở thành phụ vương đoạn cân nhau, người tao đã thử như hình 15.Hãy tế bào miêu tả cách tiến hành bên trên và phân tích và lý giải vì như thế sao những đoạn AC,CD,DB vị nhau?

 • Bài 9 trang 63 SGK Toán 8 tập luyện 2

  Cho tam giác ABC và điểm D bên trên cạnh AB sao mang đến AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số những khoảng cách tự động điểm A và B cho tới cạnh AC

 • Bài 10 trang 63 SGK Toán 8 tập luyện 2

  Tam giác ABC với đàng cao AH. Đường trực tiếp d tuy nhiên song với BC, hạn chế những cạnh AB,AC và đàng cao AH theo gót trật tự bên trên những điểm B', C' và H'(h.16)

 • Bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập luyện 2

  Giải bài bác 11 trang 63 SGK Toán 8 tập luyện 2. Tam giác ABC với BC= 15cm. Trên đàng cao AH lấy những điểm I,K sao mang đến AK = KI = IH. Qua I và K vẽ những đàng EF // BC, MN // BC(h.17)

 • Bài 12 trang 64 SGK Toán 8 tập luyện 2

  Giải bài bác 12 trang 64 SGK Toán 8 tập luyện 2. cũng có thể đo dược chiều rông của một khúc sông tuy nhiên không nhất thiết phải thanh lịch bờ mặt mày cơ hoặc không?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: những bài văn mẫu lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.