bài tập quá khứ đơn

Thì vượt lên trên khứ đơn (Simple Past) là một nhập 12 thì cơ bạn dạng nhưng mà ai học tập giờ đồng hồ Anh cũng cần được “nắm lòng”. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak giải bài bác luyện thì vượt lên trên khứ đơn nhằm làm rõ kỹ năng, cách sử dụng điểm ngữ pháp này nhé. 

Tổng quan liêu kỹ năng thì vượt lên trên khứ đơn 

Thì vượt lên trên khứ đơn (Simple Past) được dùng để làm biểu diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra và kết cổ động trọn vẹn nhập vượt lên trên khứ.

Bạn đang xem: bài tập quá khứ đơn

Kiểm tra trừng trị âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Ví dụ:

  • My little sister bought a barbie doll. (Em gái tôi vẫn mua sắm một con cái búp bê barbie.)
  • He went to the zoo last week. (Anh ấy đã đi đến sở thú nhập tuần trước đó.)

1. Cách sử dụng thì vượt lên trên khứ đơn nhập giờ đồng hồ Anh

Cách dùng Ví dụ
Diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra và xong xuôi trọn vẹn nhập vượt lên trên khứ.I bought a bag yesterday.

–> Tôi vẫn mua sắm một chiếc túi nhập ngày hôm qua.

Diễn miêu tả hàng loạt những hành vi xẩy ra liên tục nhập vượt lên trên khứI went to the company, then I joined a meeting.

–> Tôi đã đi đến doanh nghiệp lớn và tiếp sau đó tham gia một buổi họp.

Diễn miêu tả hành vi lặp lên đường tái diễn và vẫn kết cổ động nhập vượt lên trên khứ.I usually visited museums when I was a child. 

–> Tôi thông thường lên đường tham ô quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng Lúc tôi còn nhỏ.

Diễn miêu tả 1 hành vi chen ngang 1 hành vi không giống đang được xẩy ra nhập vượt lên trên khứAlex was baking cookies when I came back trang chính.

–> Alex đang được nướng bánh Lúc tôi về lại nhà.

Sử dụng nhập câu ĐK loại II

→ If + Quá khứ đơn, would + V

If I were you, I would buy it.

–> Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục mua sắm nó.

Sử dụng nhập câu ước không tồn tại thiệt (câu ước loại 2)

→ S + wish (that)+ S + V2/ed

I wish my mother was here now.

–> Tôi ước u tôi đang được ở phía trên lúc này.

Sử dụng nhằm tế bào miêu tả sự khiếu nại mang ý nghĩa lịch sử hào hùng.Alexander Graham Bell invented the telephone.

–> Alexander Graham Bell vẫn sáng tạo đi ra Smartphone.

Dùng nhập một vài cấu tạo khác: 

→ It’s + (high) time + S + V(ed) 

→ It is + khoảng tầm thời hạn + since + thì vượt lên trên khứ

1. It’s time I started to look for new opportunities.

→ Đã đến thời điểm tôi chính thức mò mẫm kiếm những thời cơ vừa rồi.

2. It has been three months since Daniel sold his house.

→ Đã tía mon kể từ lúc Daniel chào bán tòa nhà của anh ấy ấy.

2. Dấu hiệu nhận ra thì vượt lên trên khứ đơn

Dấu hiệu Ví dụ
Trong câu sở hữu những trạng từ:

→ Yesterday, last week, last year, last month, ago, the day before, in the past

I woke up at 9 o’clock yesterday.

–> Hôm qua quýt tôi thức dậy khi 9h.

Khoảng thời hạn nhập ngày:

→ This evening, this morning, today

She visited her grandmother this morning.

–> Cô ấy đã đi đến thăm hỏi bà nội nhập sáng sủa ni.

Trong những cấu trúc:

–> As if, as though, it’s time, if only, wish 

I wish I didn’t cry.

–>Tôi ước rằng bản thân đang không khóc.

3. Công thức (cấu trúc) thì vượt lên trên khứ đơn

Động kể từ To be Động kể từ thường
Câu khẳng địnhS + was/ were + ……S + V-ed
Ví dụShe was in Hanoi last week.

→ Cô ấy vẫn ở TP. hà Nội nhập tuần trước đó.

He played soccer yesterday.

→ Anh ấy vẫn nghịch ngợm đá bóng vào trong ngày ngày hôm qua.

Câu phủ quyết định
(-)
S + was/ were + not + ……S + did not + V 
Ví dụShe wasn’t in Hanoi last week.

→ Cô ấy đang không ở TP. hà Nội nhập tuần trước đó.

He didn’t play soccer yesterday.

→ Anh ấy ko nghịch ngợm đá bóng nhập ngày hôm qua.

Câu ngờ vực vấn (?)Was/ Were+ S + V?Did + S + V?
Ví dụWas she in Hanoi last week?

→ Cô ấy vẫn ở TP. hà Nội tuần trước đó đích thị không?

Did he play soccer yesterday?

→ Anh ấy vẫn nghịch ngợm đá bóng ngày hôm qua đích thị không?

Wh-questionWh + was/ were + S + V-inf + …?Wh+ did + S + V-inf + ….?
Ví dụWhy was she in Hanoi last week?

→ Vì sao cô ấy ở TP. hà Nội tuần trước?

Where did he play soccer yesterday?

→ Hôm qua quýt anh ấy vẫn nghịch ngợm đá bóng ở đâu?

Công thức và cách sử dụng thì vượt lên trên khứ đơn

>> Xem thêm:

  • Quá khứ đơn của to tướng be
  • Bài luyện phân tách động kể từ nhập ngoặc

Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn sở hữu đáp án chi tiết

1. Bài luyện hoạt động kể từ thanh lịch thể vượt lên trên khứ 

Chuyển những động kể từ sau thanh lịch thể vượt lên trên khứ:

1. come2. go3. read4. stay5. prepare
6. get7. leave8. return9. visit10. cut
11. give12. forget13. receive14. begin15. start
16. build17. talk18. tell19. think20. say

2. Bài luyện phân tách động kể từ thì vượt lên trên khứ đơn cơ bạn dạng

1. What she _________ (do) last night? – She _________ (do) her homework.

2. My brother_________ (not/use) the computer yesterday.

3. She _________ (live) in Hanoi.

4. Helen _________ (read) the newspaper last night.

5. He _________ (forget) something?

6. I _________ (go) to tướng the supermarket after school.

7. You _________ (see) Anne’s mèo yesterday?

8. She was very sad, ví she _________ (leave) the office early. 

9. Jack _________  (get) married last month?

10. Last week I _________ (visit) Temple of Literature in Ha Noi. 

11. Hasley _________ (eat) pumpkin soup for dinner.

12. My sister _________ (go) to tướng the zoo yesterday.

13. Kate _________ (have) a great time in Paris last summer. 

14.  What she _________ (eat) for dinner yesterday?

15.  I _________ (buy) many souvenirs for my parents.

16. My brother _________ (write) my mother several letters.

17. Helen _________ (help) bu with my homework last week.

18. I _________ (return) to tướng Seoul yesterday. 

19. She _________ (go) to tướng the club with a stranger yesterday.

20. She _________ (prepare) dinner with her mother yesterday

3. Bài luyện phân tách động kể từ thì vượt lên trên khứ đơn nâng lên

Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother and two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 to tướng a ball in the palace, leaving Cinderella behind. Cinderella _________ (is)4 feeling sad. Suddenly there _________ (is)5 a burst of light and the fairy godmother _________ (appear)6

With a flick of the magic, she _________ (turn)7 Cinderella into a beautiful princess with glass slippers and a horse carriage _________ (appear)8 at the door. The fairy godmother _________ (warn)9 Cinderella to tướng return before midnight. Cinderella _________ (arrive)10 at the ball, the prince _________ (see)11 her and _________ (fall)12 in love with her. 

They _________ (dance)13 together all night, as the clock struck twelve, Cinderella _________ (rush)14 out to tướng her carriage leaving one of her slippers behind. 

The prince _________ (go)15 to tướng every house in the town with the slipper until he found Cinderella. The prince and Cinderella _________ (live)16 happily ever after.

Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn dạng phân tách động từ

4. Bài luyện ghi chép lại câu kể từ thời điểm hiện tại đơn thanh lịch vượt lên trên khứ đơn

1. I have breakfast at 7 o’clock.

2. Lily buys a lot of books.

3. They get up at 6 o’clock.

4. Jack closes the door.

Xem thêm: mẫu hợp đồng lao động

5. I spend two hours making a pizza every weekend.

6. The sofa is very uncomfortable.

7. My mother cooks beefsteak for lunch.

8. Leo plays badminton in the park.

9. My sister draws a colorful picture.

10. My brother gets up at 8 o’clock.

11. Alex goes to tướng the cinema.

12. Maya listens to tướng music.

13. Daniel stays at trang chính all weekend. 

14. Selena sells the Black chair at a fair.

15. I go to tướng the zoo.

5. Bài luyện ghi chép lại câu thì vượt lên trên khứ đơn thanh lịch thể phủ quyết định & ngờ vực vấn

1. I went to tướng the movies with my boyfriend last night.

2. My mother went to tướng the market yesterday.

3. Mark sent bu a letter apologizing for being late for his appointment last night.

4. I bought a new computer yesterday.

5. I walked to tướng school.

6. He gave bu a bouquet of roses.

7. Karty baked a cake last night.

8. My family went to tướng Da Nang to tướng see the fireworks festival last year.

9. I called him to tướng discuss a new project.

10. She invited bu to tướng her birthday tiệc nhỏ.

6. Bài luyện ghi chép lại câu thì vượt lên trên khứ đơn nâng cao

1. I/ play soccer/ yesterday.

2.  My sister/ wash/ the dishes.

3. last night/ I/play/ piano/ for one hour.

4.  They/ not go/ school yesterday.

5.  Lily/ buy/ that house/ last month.

6.  The teacher/ tell/ me/ come back/ in /an hour.

7. What time/ you/ go home/ yesterday/?

8. We/ talk/ about/ our holiday/ in London.

9. My team/ are/ very tired/ after the sự kiện.

10. Leika/ do/ her exercises/ on the bus. 

Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn dạng ghi chép lại câu nâng cao

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

  • Bài luyện thì vượt lên trên khứ tiếp diễn
  • Bài luyện thì sau này đơn
  • Bài luyện câu tường thuật

Đáp án bài bác luyện thì vượt lên trên khứ đơn

Bài 1:

1. came2. went 3. read4. stayed 5. prepared
6. got7. left8. returned9. visited10. cut
11. gave12. forgot13. received14. began15. started
16. built17. talked18. told19. thought20. said

Bài 2:

1. did she do/ did2. didn’t use3. lived4. read
5. did he forget6. went7. did you see8. left
9. did Jack get10. visited11. ate12. went
13. had14. did she eat15. bought16. wrote
17. helped18. returned19. went20. prepared

Bài 3:

1. lived2. worked 3. went 4. was 
5. was6. appeared7. turned8. appeared
9. warned10. arrived11. saw12. fell
13. danced14. rushed15. went16. lived

Bài 4:

1. I had breakfast at 7 o’clock.

2. Lily bought a lot of books.

3. They got up at 6 o’clock.

4. Jack closed the door.

5.  I spent two hours making a pizza.

6. The sofa was very uncomfortable.

7. My mother cooked beefsteak for lunch.

8. Leo played badminton in the park.

9. My sister drew a colorful picture.

10. My brother got up at 8 o’clock.

11. Alex went to tướng the cinema.

12. Maya listened to tướng the music.

13. Daniel stayed at trang chính all weekend. 

14. Selena sold the Black chair at a fair.

15. I went to tướng the zoo.

Đáp án bài bác luyện thì vượt lên trên khứ đơn và chỉ dẫn giải cụ thể

Bài 5:

Thể phủ định Thể ngờ vực vấn
1. I didn’t go to tướng the movies with my boyfriend last night.1. Did you go to tướng the movies with your boyfriend last night?
2. My mother did not go to tướng the market yesterday.2. Did your mother go to tướng the market yesterday?
3. Mark didn’t send bu a letter apologizing for being late for my appointment last night.3. Did Mark send you a letter apologizing for being late to tướng your appointment last night?
4. I didn’t buy a new computer yesterday.4. Did you buy a new computer yesterday?
5. I didn’t walk to tướng school.5. Did you walk to tướng school?
6. He didn’t give bu a bouquet of roses6. Did he give you a bouquet of roses?
7. Karty didn’t bake a cake last night.7. Did Karty bake a cake last night?
8. My family didn’t go to tướng Da Nang to tướng see the fireworks festival last year.8. Did your family go to tướng Da Nang to tướng watch the fireworks festival last year?
9. I didn’t Điện thoại tư vấn him to tướng discuss a new project.9. Did you Điện thoại tư vấn him to tướng discuss a new project?
10. She didn’t invite bu to tướng her birthday tiệc nhỏ.10. Did she invite you to tướng her birthday party?

Bài 6: 

1. I played soccer yesterday.

2. My sister washed the dishes.

3. Last night, I played the piano for one hour.

4. They didn’t go to tướng school yesterday.

5. Lily bought that house last month.

6. The teacher told bu to tướng come back in an hour.

7. What time did you go trang chính yesterday?

8. We talked about our holiday in London.

9. My team was very tired after the sự kiện.

Xem thêm: đọng từ bất quy tắc

10. Leika did her exercises on the bus.

>> Xem thêm: Bài luyện thì vượt lên trên khứ trả thành

Trên đó là hoàn toàn cỗ bài bác luyện về thì vượt lên trên khứ đơn nhưng mà ELSA Speak vẫn tổ hợp được. quý khách hãy rèn luyện nhằm đoạt được điểm ngữ pháp này gần giống đạt điểm trên cao trong số kỳ ganh đua nhé.