bài tập tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhấtCác dạng bài bác tập dượt Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số tinh lọc, với đáp án

Phần Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Toán lớp 12 với những dạng bài bác tập dượt tinh lọc với nhập Đề đua trung học phổ thông Quốc gia và bên trên 50 bài bác tập dượt trắc nghiệm tinh lọc, với đáp án. Vào Xem chi tiết nhằm bám theo dõi những dạng bài bác Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số hoặc nhất ứng.

Bạn đang xem: bài tập tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Bài giảng: Giá trị lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

 • 100 Bài tập dượt Giá trị lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số với điều giải (cơ bản) Xem chi tiết
 • 100 Bài tập dượt Giá trị lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số với điều giải (mức chừng Vận dụng) Xem chi tiết
 • 2 dạng bài bác Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số nhập đề đua Đại học tập với điều giải Xem chi tiết
 • Dạng 1: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm Tìm GTLN GTNN của hàm số Xem chi tiết
 • Dạng 2: Tìm m để hàm số với Giá trị lớn số 1, Giá trị nhỏ nhất thoả mãn điều kiện Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm Tìm m để hàm số với Giá trị lớn số 1, Giá trị nhỏ nhất thoả mãn điều kiện Xem chi tiết

Tìm độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Định nghĩa: Cho hàm số nó = f(x) xác lập bên trên miền D

Số M gọi là độ quý hiếm lớn số 1 của hàm số nó = f(x) bên trên D nếu: Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Kí hiệu: Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Số m gọi là độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số nó = f(x) bên trên D nếu: Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Kí hiệu: Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

2. Quy trình dò xét độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số dùng bảng biến hóa thiên

Bước 1. Tính đạo hàm f'(x).

Bước 2. Tìm những nghiệm của f'(x) và những điểm f'(x)trên K.

Bước 3. Lập bảng biến hóa thiên của f(x) bên trên K.

Bước 4. Căn cứ nhập bảng biến hóa thiên Kết luận Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

3. Quy trình dò xét độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số ko dùng bảng biến hóa thiên

Trường hợp ý 1. Tập K là đoạn [a; b]

Bước 1. Tính đạo hàm f'(x).

Bước 2. Tìm toàn bộ những nghiệm xi ∈[a; b] của phương trình f'(x) = 0 và toàn bộ những điểm αi ∈ [a; b] thực hiện mang đến f'(x) ko xác lập.

Bước 3.Tính f(a), f(b), f(xi), f(αi).

Bước 4. So sánh những độ quý hiếm tính được và Kết luận Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Trường hợp ý 2. Tập K là khoảng chừng (a; b)

Bước 1. Tính đạo hàm f'(x).

Bước 2. Tìm toàn bộ những nghiệm xi ∈ (a; b) của phương trình f'(x) = 0 và toàn bộ những điểm αi ∈ (a; b) thực hiện mang đến f'(x) ko xác lập.

Bước 3. Tính Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Bước 4. So sánh những độ quý hiếm tính được và Kết luận Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Chú ý: Nếu độ quý hiếm lớn số 1 (nhỏ nhất) là A hoặc B thì tớ Kết luận không tồn tại độ quý hiếm lớn số 1 (nhỏ nhất).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số nó = x3 - 3x2 - 9x + 2 bên trên đoạn [-2; 2].

Hướng dẫn

Ta có: y' = 3x2 - 6x - 9 = 0 ⇔Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Mà y(-2) = 0; y(2) = -20; y(-1) = 7.

Xem thêm: cuộc duy tân minh trị ở nhật bản diễn ra trong bối cảnh nào

Suy đi ra Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Ví dụ 2: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Hướng dẫn

Tập xác định: D = [-2; 2]. Ta có: Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Khi cơ y' = 0 ⇔ Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Có y(√2) = 2√2, y(2) = 2 ,y(-2) = -2.

Vậy Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Ví dụ 3: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số nó = x - sin⁡2x bên trên đoạn [π/2; π]

Hướng dẫn

Ta với y' = 1 - 2cos2x = 0 ⇔ cos2x = 50% = cos π/3 ⇔ x = ±π/6 + kπ.

Xét x ∈[(-π)/2; π] tớ được x = ±π/6; x = 5π/6.

f((-π)/2) = -π/2; f(π) = π; f((-π)/6) = -π/6 + √3/2; f(π/6) = π/6 - √3/2; f(5π/6) = 5π/6 + √3/2.

Suy đi ra Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Tìm m để hàm số với Giá trị lớn số 1, Giá trị nhỏ nhất thoả mãn điều kiện

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm độ quý hiếm thực của thông số a nhằm hàm số nó = -x3 - 3x2 + a có mức giá trị nhỏ nhất bên trên đoạn [-1; 1] vị 0.

Hướng dẫn

Đạo hàm f'(x) = -3x2 - 6x ⇒ f'(x) = 0 ⇔Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Ta với Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Theo bài bác ra: Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Ví dụ 2: Cho hàm số Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải với m là thông số thực. Tìm độ quý hiếm của m nhằm hàm số có mức giá trị nhỏ nhất bên trên đoạn [0; 3] vị -2.

Hướng dẫn

TXĐ: D = R\{-8}.

Ta với Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Khi cơ Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Ví dụ 3: Cho hàm só Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải (với m là thông số thực). Tìm những độ quý hiếm của m đề hàm số thỏa mãn nhu cầu Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Hướng dẫn

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Tổng phải chăng thuyết Chương Ứng dụng đạo hàm nhằm tham khảo hàm số
 • Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số
 • Chủ đề 2: Cực trị của hàm số
 • Chủ đề 4: Tiệm cận của đồ vật thị hàm số
 • Chủ đề 5: Tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số
 • Chủ đề 6: Tương kí thác của đồ thị hàm số
 • Chủ đề 7: Điểm thuộc đồ thị
 • Chủ đề 8: Nhận dạng đồ thị hàm số

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: đối với nước ta hiện nay một trong những nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo là góp phần