bảng tóm tắt công thức hình học 12

Công thức toán hình 12 sở hữu thật nhiều những dạng bài xích, đôi lúc tiếp tục khiến cho tất cả chúng ta dễ dàng lầm lẫn. Đừng lo! Bài ghi chép share cho tới mang lại chúng ta toàn cỗ công thức toán 12 hình học tập, không chỉ có chung đơn giản tổ hợp kỹ năng, mà còn phải đưa đến toàn cỗ kỹ năng toán hình 12 không thiếu thốn cho tới từng học viên.

1. Tổng hợp ý công thức toán hình 12 khối nhiều diện

Bạn đang xem: bảng tóm tắt công thức hình học 12

Đến với chương trước tiên - khối nhiều diện, chúng ta được học tập về hình chóp tam giác, chóp tứ giác, hình vỏ hộp,... Chúng tao rất có thể hiểu rằng khối nhiều diện là phần không khí được số lượng giới hạn vị hình nhiều diện, bao hàm cả hình nhiều diện bại liệt. Ta sẽ sở hữu được những công thức như sau:

1.1. Công thức toán hình 12 khối nhiều diện

Thể tích khối chóp vận dụng mang lại chóp tam giác và chóp tứ giác:

Công thức tính thể tích hình chóp được hiểu là 1 phần phụ thân diện tích S mặt mày lòng nhân với độ cao. Thể tích khối chóp tứ giác đều và tam giác đều phải có nằm trong công cộng công thức.

Full công thức toán hình 12 và thể tích khối chóp

Ta rất có thể tích khối chóp:

V= \frac{1}{3}  Sđáy . h

Trong đó:

 • S đáy: Diện tích mặt mày đáy
 • h: Độ lâu năm chiều cao

Thể tích khối chóp S.ABCD là:

V_{S. ABCD} = \frac{1}{3}d (S_{(ABCD)}) . S_{ABCD}

1.2. Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

Hình lăng trụ sở hữu vài ba điểm sáng tương đương nhau, bại liệt là:

 • Nằm bên trên 2 mặt mày bằng tuy nhiên song cùng nhau và sở hữu nhì lòng tương đương nhau.

 • Cạnh mặt mày song một đều bằng nhau và tuy nhiên song cùng nhau, những mặt mày mặt là hình bình hành.

Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

                                V= AH.S_{\Delta ABCD } =AH.S_{\Delta A'B'C'}

Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

V= AH.S_{\Delta ABCD } =AH.S_{\Delta A'B'C'D'}

Thể tích khối lăng trụ được xem vị công thức như sau:

V= S.h

Trong đó:

 • S là diện tích S lòng. 
 • h là độ cao.

Lưu ý: Hình lăng trụ đứng sở hữu độ cao đó là cạnh mặt mày. 

Ngoài rời khỏi, những em rất có thể xem thêm thêm thắt công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều để giải những bài xích tập dượt về hình lăng trụ.

1.3. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lớp 12

Hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu những cạnh lòng theo lần lượt là a, b và độ cao c, khi bại liệt thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V= a.b.c (a, b, c sở hữu nằm trong đơn vị).

Hình lập phương là dạng quan trọng đặc biệt của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu a = b = c. Do vậy thể tích hình lập phương được xem theo đòi công thức: V = a3

1.4. Công thức toán hình 12 khối chóp cụt

Hình chóp cụt được khái niệm là 1 phần của khối nhiều diện nằm trong lòng mặt mày lòng và tiết diện tách vị lòng của hình chóp và một phía bằng tuy nhiên song với lòng.

a) Diện tích xung xung quanh hình chóp cụt

Diện tích xung xung quanh của hình chóp cụt là diện tích S những mặt mày xung xung quanh, phần xung quanh hình chóp cụt ko bao hàm diện tích S nhì lòng.

Diện tích hình chóp cụt đều được xem vị công thức bên dưới đây:

S_{xq} = n . Smặt bên

\Rightarrow S_{xq} = n.\frac{1}{2} (a+b).h

Trong đó:

 • Sxq: diện tích S xung xung quanh.
 • n: con số mặt mày mặt mày.
 • a, b: chiều lâu năm cạnh của 2 lòng bên trên và bên dưới của hình chóp cụt.
 • h: độ cao mặt mày mặt mày.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình chóp cụt là tính diện tích S từng mặt mày mặt của hình chóp cụt theo đòi công thức tính diện tích S hình thang thông thường, tiếp sau đó tính tổng diện tích S của toàn bộ những hình cấu trở thành hình chóp cụt.

Nắm đầy đủ toàn cỗ công thức và cách thức giải từng dạng bài xích tập dượt Toán hình 12 với cỗ bí mật độc quyền của VUIHOC ngay!!!

b) Công thức tính diện tích S toàn phần

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt được xem vị tổng diện tích S 2 mặt mày lòng và diện tích S xung xung quanh của hình chóp cụt bại liệt.

Công thức:                 

Stp = Sxq + Sđáy lớn + Sđáy nhỏ

Trong đó:

 • Stp: Diện tích toàn phần
 • Sxq: Diện tích xung quanh
 • Sđáy lớn: Diện tích lòng lớn
 • Sđáy nhỏ: Diện tích lòng nhỏ

c) Thể tích hình chóp cụt được xem vị công thức

Công thức:

V= \frac{1}{3}h (S+S'+ \sqrt{SS'})

Trong đó:

 • V: thể tích hình chóp cụt.

 • S, S’ theo lần lượt là diện tích S mặt mày lòng rộng lớn và lòng nhỏ của hình chóp cụt.

 • h: độ cao (khoảng cơ hội thân thuộc 2 mặt mày lòng rộng lớn và lòng nhỏ)

2. Công thức toán hình 12 hình nón

Có thể hiểu đơn giản và giản dị, hình học tập sở hữu không khí phụ thân chiều nhưng mà mặt phẳng bằng và mặt phẳng cong phía lên phía bên trên là hình nón. Đầu nhọn của hình nón được gọi là đỉnh và mặt phẳng bằng được gọi là lòng. Ta rất có thể đơn giản phát hiện những đồ dùng sở hữu hình nón như cái nón lá, nón sinh nhật,...

a) Diện tích xung xung quanh hình nón được xem vị tích của số Pi (π) nhân với nửa đường kính lòng hình nón (r) rồi nhân với lối sinh hình nón (l). Ta sở hữu công thức: S_{xq}=\pi .r.l

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh.
 • π: là hằng số 
 • r: là nửa đường kính mặt mày lòng hình nón
 • l: lối sinh của hình nón.

b) Diện tích toàn phần hình nón được xem vị diện tích S xung xung quanh hình nón cùng theo với diện tích S mặt mày lòng của hình nón. 

S_{tp}= S_{xq} + S_{d} = \pi .r.l +\pi .r^{2}

Vì diện tích S của mặt mày lòng là hình trụ nên tao vận dụng công thức tính diện tích S hình tròn:  S_{d}= \pi .r.r

c) Để tính thể tích khối nón, tao vận dụng công thức sau:V= \frac{1}{3} \pi .r^{2}.h

Trong đó:

 • V: Ký hiệu thể tích hình nón 
 • π: = 3,14 
 • r: Bán kính hình trụ lòng.
 • h: là lối cao tính kể từ đỉnh hình nón xuống tâm lối tròn

d) Tổng hợp ý một vài ba công thức mặt mày nón:

 • Đường cao: h=SO (hay hay còn gọi là trục của hình nón)

 • Bán kính đáy: r=OA=OB=OM

 • Đường sinh: l=SA=SB=SM

 • Góc ở đỉnh: ASB

 • Thiết diện qua chuyện trục SAB cân nặng bên trên S

 • Góc thân thuộc mặt mày lòng và lối sinh: SAO=SBO=SMO

 • Chu vi đáy: p=2\pi r

 • Diện tích đáy: Sđáy =\pi r^{2}

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

3. Công thức toán hình lớp 12 hình trụ

Hình được số lượng giới hạn vị hai tuyến đường tròn xoe xuất hiện trụ và 2 lần bán kính đều bằng nhau được gọi là hình trụ. Trong công thức toán hình lớp 12, hình trụ cũng khá được dò xét kiếm không ít, vận dụng cho tất cả dạng bài xích phức tạp và đơn giản và giản dị. 

a) Công thức tính thể tích khối trụ: V= \pi .r^{2}.h = h. Sđáy

Trong bại liệt tao có:

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao hình trụ
 • \pi: \approx3.14

b) Diện tích xung xung quanh của khối trụ sở hữu công thức như sau: S_{xq} = 2.\pi .r.h

Trong đó: 

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao nối kể từ lòng cho đến đỉnh của hình trụ

c) Công thức tính diện tích S toàn phần

                  S_{tp} = S_{xq} + 2Sđáy = 2\pi rh + 2\pi r^{2}

d) Một vài ba công thức hình trụ khác

 • Diện tích đáy: \pi.r^{2}

 • Chu vi đáy: p=2\pi.r

>> Xem thêm: Công thức tính thể tích khối trụ tròn xoe xoay và bài xích tập

4. Những công thức toán hình lớp 12: Mặt cầu

Theo những gì tất cả chúng ta và được học tập, mặt mày cầu tâm O, nửa đường kính r được tạo ra vị tập kết điểm M nhập không khí và cơ hội điểm O khoảng tầm cố định và thắt chặt ko thay vị r (r>0).

Cho mặt mày cầu S (I,R), tao có:

 • Công thức thể tích khối cầu: V= 4/3.\pi .r^{3}

Trong đó: r: nửa đường kính hình cầu      

 • Diện tích mặt mày cầu: S= 4\pi R^{2}

5. Công thức toán hình 12 tọa phỏng nhập ko gian

5.1. Hệ tọa phỏng oxyz

Trong không khí với hệ tọa độ oxyz, mang lại phụ thân trục Ox, Oy, Oz vuông góc từng song một và phân biệt nhau, sở hữu gốc tọa phỏng O, trục tung Oy, trục hoành Ox, trục cao Oz và những mặt mày tọa phỏng Oxy, Oyz, Ozx. Các \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}  là những vectơ đơn vị chức năng.

i^{-2} = j^{-2} = k^{-2}+ 1

 Chú ý:  a^{-2} = \left | a \right |^{-2}       

 \bar{ij} = \bar{ik} = \bar{jk} = 0

5.2. Vectơ

\bar{u}= (x,y,z) \Leftrightarrow \bar{u} = x\bar{i} + y\bar{j}+z \bar{k}

>> Xem thêm: Lý thuyết tổng và hiệu suất cao nhì vec tơ & bài xích tập

5.3. Tích sở hữu vị trí hướng của 2 vectơ

Cho 2 vectơ \bar{u} =(a;b;c) và \bar{v} =(a';b';c) tao khái niệm tích sở hữu vị trí hướng của 2 vectơ bại liệt là một vectơ, kí hiệu \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] hay \bar{u} \Lambda \bar{v} sở hữu tọa độ:

\left [ \bar{u},\bar{v} \right ]= \left ( \left | \frac{b}{b'} \frac{c}{c'}; \frac{c}{c'} \frac{a}{a'} \frac{a}{a'} \frac{b}{b'}\right | \right ) = bc' -b'c; ca' - ac' ; ab' -ba'

 • Tính hóa học sở hữu vị trí hướng của 2 vectơ

a. \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] vuông góc với \bar{u} và \bar{v}

b. \left | \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] \right | = \left | \bar{u} \right | .\left | \bar{v} \right |. sin (\bar{u,\bar{v}})

c. \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{u}, \bar{v} cùng phương

>> Xem thêm: Tích của vecto với cùng 1 số: Lý thuyết và bài xích tập 

5.4. Tọa phỏng điểm 

M (x,y,z) \Leftrightarrow \bar{OM} = x\bar{i} + y\bar{i} + z\bar{k}

5.5. Phương trình mặt mày cầu, đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng

a) Phương trình lối thẳng

Các dạng phương trình đường thẳng liền mạch nhập không khí bao gồm: 

- Vectơ chỉ phương của lối thẳng:

Định nghĩa: Cho đường thẳng liền mạch d. Nếu vectơ \bar{a} \neq 0 và có mức giá tuy nhiên song hoặc trùng với đường thẳng liền mạch d thì vecto a được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch d. Kí hiệu: \bar{a}= (a_{1}; a_{2}; a_{3})

Chú ý:

- Phương trình thông số của lối thẳng:

Phương trình thông số của đường thẳng liền mạch () trải qua điểm M_{0} (x_{0};y_{0}; z_{0}) và nhận \bar{a} = (a_{1}; a_{2} ; a_{3}) làm VTCP là:

                                                           {x=x0+a1t

                                                           {y=y0+a2t

                                                           {z= z0+a3t

- Phương trình chủ yếu tắc của lối thẳng:

Phương trình chủ yếu tắc của đường thẳng liền mạch (\Delta) trải qua điểm M_{0} (x_{0};y_{0}; z_{0}) và nhận \bar{a} = (a_{1}; a_{2} ; a_{3})

(\Delta) : \frac{x-x_{0}}{a_{1}} = \frac{y-y_{0}}{a_{2}} = \frac{z -z_{0}}{a_{3}}

b) Phương trình mặt mày cầu

Theo khái niệm, tất cả chúng ta rất có thể hiểu rằng, phương trình mặt mày cầu là lúc mang lại điểm I cố định và thắt chặt và số thực dương R. Gọi tập kết những điểm M nhập không khí cơ hội I một khoảng tầm R được gọi là mặt mày cầu tâm I, nửa đường kính R. 

Lúc này tao sở hữu nhì dạng phương trình: 

 • Dạng 1: Phương trình mặt mày cầu (S), sở hữu tâm I (a,b,c), nửa đường kính R

\rightarrow (x- a)^{2} + (x-b)^{2} + (x-c)2 = R^{2}

 • Dạng 2: Phương trình sở hữu dạng:

\rightarrow x^{2} +y^{2} +z^{2} - 2ax - 2by - 2cz +d=0

Với ĐK là: a^{2} + b^{2} + c^{2} - d> 0 là phương trình mặt mày cầu (S) và sở hữu tâm I(a,b,c) và chào bán kính R= \sqrt{a^{2} +b^{2}+ c^{2} -d}

c) Phương trình mặt mày phẳng

- Phương trình mặt mày bằng a:

 • Phương trình tổng quát: 

Ax+By+Cz+D =0

\bar{n} = (A;B;C), (A^{2}+B^{2}+C^{2} \neq 0)

 • Phương trình đoạn chắn:

\frac{x}{y} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1

( a qua chuyện A (a;0;0) ; B ( 0;b;0 ) ; C (0;0;c ))

- Góc thân thuộc 2 mặt mày phẳng:

a: Ax + By + Cz + D = 0

b: A’x +B’y + C’z + D’ = 0

cos \varphi = \frac{\bar{\left | n. \bar{n'} \right |}}{\left | \bar{n} \right |.\left | \bar{n} \right |} = \frac{\left | AA'+BB'+CC' \right |}{\sqrt{A^{2}+B^{2}+C^{2}}. \sqrt{A'^{2}+B'^{2}+C'^{2}}}

- Khoảng cơ hội kể từ điểm M0(x; y0; z0) cho tới mặt mày bằng a:

$d(M,(a))=\frac{Ax_{0}+By_{0}+Cz_{0}+D}{\sqrt{A^{2}+B^{x}+C^{2^}}}}$

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tổ hợp kỹ năng toán 12 và thiết kế quãng thời gian ôn thi đua trung học phổ thông Quốc Gia sớm tức thì kể từ bây giờ

Hy vọng các công thức toán hình 12 mà VUIHOC share bên trên phía trên phần nào là chung chúng ta ghi lưu giữ hiệu suất cao và và giới hạn sơ sót nhập quy trình thực hiện bài xích. Nếu mong ước hiểu sâu sắc về bài xích giảng kỹ năng Toán 12, chúng ta học viên hãy ĐK nhập cuộc khóa huấn luyện dành riêng cho học viên lớp 12 ôn thi đua Toán trung học phổ thông Quốc Gia bên trên Vuihoc.vn nhé! Chúc chúng ta ôn thi đua thiệt hiệu suất cao.

>> Xem thêm:

Xem thêm: this film is more interesting than that one

 • Tổng hợp ý công thức Toán 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia
 • Cách xác lập góc thân thuộc đường thẳng liền mạch và mặt mày bằng nhập ko gian
 • Cách học tập hình học tập không khí đảm bảo chất lượng - toán 12 
 • Công thức tính thể tích khối tròn xoe xoay đúng chuẩn nhất