biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Câu hỏi:

27/05/2020 79,352

Bạn đang xem: biểu thức tính suất điện động tự cảm là

A. e=LΔIΔt

Đáp án chủ yếu xác

Chọn A

Hướng dẫn: Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là  e=LΔIΔt

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây tương đối dài là

A. L=eΔIΔt

B. L = Ф.I

C. L = 4π. 10-7.n2.V

D. L=eΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua loa ống chão tăng dần dần theo đòi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong tầm thời hạn 0,01 (s). Ống chão sở hữu thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một khuông chão phẳng lặng sở hữu diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được đặt điều vô kể từ ngôi trường đều sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng lặng khuông chão và có tính rộng lớn vị 2,4.10-3 (T). Người tớ mang lại kể từ ngôi trường hạn chế đều đều cho tới 0 trong tầm thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô khuông là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

C. 15 (V).

Xem thêm: sách tiếng anh 10 global success

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão sở hữu thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh loại năng lượng điện qua loa ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong tầm thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô ống trong tầm thời hạn cơ là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện lâu năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ vô kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình từ vựng 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những đàng mức độ từ là 1 góc 300, kích cỡ v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân thuộc nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo đòi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

D. W=18π.107B2

Xem thêm: toán 8 tập 2 trang 47

TÀI LIỆU VIP VIETJACK