các công thức toán 12 thi thpt quốc gia

Tuyensinh247.com gửi cho tới những sỹ tử toàn cỗ những công thức toán học tập lớp 12 chung những em rất có thể xử lý những vấn đề kể từ cơ bạn dạng cho tới khó khăn và đạt sản phẩm cao vô kỳ ganh đua tiếp đây.

Bạn đang xem: các công thức toán 12 thi thpt quốc gia

PHẦN I: ĐẠI SỐ

1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa chấp độ quý hiếm tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa chấp căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Phần II. LƯỢNG GIÁC
Bao bao gồm 3 chuyên mục lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng vô tam giác

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-3

Xem thêm: tính tổng các số nguyên x biết

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng những vẹn toàn hàm
3. Diện tích hình phẳng lặng – Thể tích vật thể tròn xoe xoay
4. Phương pháp tọa phỏng vô mặt mũi phẳng
5. Phương pháp tọa phỏng vô ko gian
6. Nhị thức Newton

Untitled-1

1

2

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-1

Untitled-2

Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!

Tuyensinh247.com

Xem thêm: nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh