các dạng bài tập chia cho số có ba chữ số

Để học tập chất lượng toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ thân chữ số, học viên cần thiết cầm được quy tắc và thao tác đo lường và tính toán của luật lệ phân tách.

Bạn đang xem: các dạng bài tập chia cho số có ba chữ số

Sau trên đây mamnonvietduc.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài xích toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ thân chữ số này, cùng theo với một trong những bài xích tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong xem thêm nhé!

1. Hướng dẫn luật lệ phân tách cho tới số với 3 chữ số 

1.1. Phép phân tách không còn cho tới số với 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ luật lệ phân tách không còn phân tách cho tới số với phụ thân chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo gót trật tự kể từ trái ngược qua loa cần tớ có:

 • 357 phân tách 210 được một, viết lách 1

1 nhân 0 bởi vì 0, 7 trừ 0 được 7, viết lách 7

1 nhân 1 bởi vì 1, 5 trừ 1 được 4, viết lách 4

1 nhân 2 bởi vì 2, 3 trừ 2 được một, viết lách 1

 • Hạ 0 với 1470 phân tách 210 được 7, viết lách 7

7 nhân 0 bởi vì 0, 0 trừ 0 bởi vì 0

7 nhân 1 bởi vì 7, 7 trừ 7 bởi vì 0

7 nhân 2 bởi vì 14, 14 trừ 14 bởi vì 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là luật lệ phân tách hết

1.2. Phép phân tách cho tới số với 3 chữ số với dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ luật lệ phân tách với dư phân tách cho tới số với phụ thân chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo gót trật tự kể từ trái ngược sáng sủa cần tớ có:

 • 676 phân tách 316 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 6 bởi vì 12, 16 trừ 12 bởi vì 4, viết lách lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 lưu giữ 1 bởi vì 3, 7 trừ 3 bởi vì 4, viết lách 4

2 nhân 3 bởi vì 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, viết lách 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bởi vì 6, viết lách 6 lưu giữ 1

1 nhân 1 bởi vì 1 lưu giữ 1 được 2, 4 trừ 2 bởi vì 2 viết lách 2

1 nhân 3 bởi vì 3, 4 trừ 3 được một viết lách 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, viết lách 4

4 nhân 6 bởi vì 24, 9 trừ 4 bởi vì 5, viết lách 5 lưu giữ 2

4 nhân 1 bởi vì 4 tăng 2 được 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

4 nhân 3 bởi vì 12, 12 trừ 12 bởi vì 0

Vậy 67629 phân tách 316 bởi vì 214 dư 5, đó là luật lệ phân tách với số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ thân chữ số

Những cảnh báo khi tiến hành luật lệ phân tách số với phụ thân chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách với số dư bởi vì 0

 • Phép phân tách với dư là luật lệ phân tách với số dư không giống 0

 • Phép phân tách với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 153 = 39168

b) hắn x 486 = 9234

c) hắn x 715 = 27173

d) hắn x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 cửa hàng phân phối gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày cửa hàng loại nhất bán tốt 425kg, cửa hàng loại nhị bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ tổn thất từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo cơ và với cửa hàng nào là còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện tại luật lệ tính theo gót trật tự kể từ trái ngược qua loa cần tớ có:

Đặt tính và tính luật lệ phân tách cho tới số với phụ thân chữ số 1

 • 945 phân tách 315 bởi vì 3, viết lách 3   

  3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 3 bởi vì 9, 9 trừ 9 bởi vì 0

Vậy 945 : 315 = 3 là luật lệ phân tách hết

Đặt tính và tính luật lệ phân tách cho tới số với phụ thân chữ số 2

 • 2135 phân tách 610 bởi vì 3, viết lách 3

3 nhân 0 bởi vì 0, 5 trừ 0 bởi vì 5, viết lách 5

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0, viết lách 0

3 nhân 6 bởi vì 18, 21 trừ 18 bởi vì 3, viết lách 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 0 bởi vì 0, 9 trừ 0 bởi vì 9, viết lách 9

5 nhân 1 bởi vì 5, 5 trừ 5 bởi vì 0

5 nhân 6 bởi vì 30, 30 trừ 30 bởi vì 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là luật lệ phân tách với số dư

Xem thêm: mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là

Đặt tính và tính luật lệ phân tách cho tới số với phụ thân chữ số 3

 • 2712 phân tách 565 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 5 bởi vì đôi mươi, 2 trừ 0 bởi vì 2, viết lách 2 lưu giữ 2

4 nhân 6 bởi vì 24, 24 tăng 2 bởi vì 26, 11 trừ 6 bởi vì 5, viết lách 5 lưu giữ 3

4 nhân 5 bởi vì đôi mươi, đôi mươi tăng 3 bởi vì 23, 27 trừ 23 bởi vì 4, viết lách 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 bởi vì 8

8 nhân 5 bởi vì 40, 9 trừ 0 bởi vì 9, viết lách 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 bởi vì 48 tăng 4 bởi vì 52, 2 trừ 2 bởi vì 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 bởi vì 40 tăng 5 bởi vì 45, 45 trừ 45 bởi vì 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là luật lệ phân tách với số dư

Đặt tính và tính luật lệ phân tách cho tới số với phụ thân chữ số 4

 • 264 phân tách 115 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 5 bởi vì 10, 4 trừ 0 bởi vì 4, viết lách 4 lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 thêm một bởi vì 3, 6 trừ 3 bởi vì 3, viết lách 3

2 nhân 1 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 bởi vì 3, viết lách 3

3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là luật lệ phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) hắn x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) hắn x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) hắn x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) hắn x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa mặt hàng loại nhất phân phối tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa mặt hàng loại nhị tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy cửa hàng loại nhất tổn thất 15 ngày, cửa hàng loại nhị chỉ tổn thất 13 ngày và thêm một ngày nhằm phân phối 5kg gạo dư cơ.

4. Bài luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại luật lệ tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày hấp phụ không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp cơ sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham lam khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài xích toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ thân chữ số, mamnonvietduc.edu.vn còn hỗ trợ những khóa đào tạo toán online. Phụ huynh hoàn toàn có thể xem thêm để giúp đỡ con cái thỏa sức tự tin học tập chất lượng toán rộng lớn.

Xem thêm: thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia