các hàng đơn vị

Toán lớp 4 sản phẩm và lớp những em được cung ứng những hiểu, viết lách những chữ số theo gót sản phẩm và lớp. Đây là bài học kinh nghiệm cũng tạo ra vô số trở ngại mang đến học viên.

Bạn đang xem: các hàng đơn vị

Bài học tập chuyến này mamnonvietduc.edu.vn tiếp tục trình làng những kỹ năng và kiến thức về sản phẩm và lớp, những dạng bài bác tập luyện thông thường gặp gỡ của toán lớp 4 sản phẩm và lớp. Phụ huynh và học viên nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

1. Kiến thức lý thuyết về sản phẩm và lớp 

1.1. Giới thiệu sản phẩm và lớp

Giới thiệu sản phẩm và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng thích hợp trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn thích hợp trở thành lớp nghìn

1.2. Ví dụ: Số 2019 sở hữu những sản phẩm, lớp nào?

 • Số 2019 có: 2 nằm trong lớp ngàn và 0, 1 9 nằm trong lớp đơn vị
 • Gồm những hàng: 2 nằm trong sản phẩm ngàn, 0 nằm trong hàng nghìn, 1 nằm trong hàng trăm, 9 nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng.

2. Các dạng bài bác tập luyện thông thường gặp gỡ toán lớp 4 sản phẩm và lớp 

2.1. Dạng toán viết lách số trở thành tổng

2.1.1. Cách làm

 • Xác tấp tểnh sản phẩm và độ quý hiếm của những chữ số rồi viết lách trở thành tổng
 • Theo trật tự kể từ ngược qua quýt cần, lớp ngàn rồi cho tới lớp đơn vị chức năng.

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Viết từng số sau trở thành tổng

18 294, 174 926, 5957, 24 892, 589 101

Bài 2 : Cách viết lách tổng của số 154 930 tại đây tiếp tục trúng chưa? Nếu ko thì sửa lại mang đến trúng.

154 930 = 100 000 +540 000 + 900 + 30 

2.1.3. Bài giải

Bài 1:

 • 18 294 = 10 000 + 8000 + 200 + 90 + 4
 • 174 926 = 100 000 + 70 000 + 4000 + 900 + trăng tròn + 6
 • 5957 = 5000 + 900 + 50 + 7
 • 24 892 = trăng tròn 000 + 4000 + 800 + 90 + 2
 • 589 101 = 500 000 + 80 000 + 9000 + 100 + 1

Bài 2:

Cách viết lách bên trên bị sai và sửa lại như sau:

154 930 = 100 000 + 50 000 + 4000 + 900 + 30 

2.2. Dạng viết lách số theo gót đòi hỏi đề bài

2.2.1. Cách làm

Dựa vô chữ số với mọi sản phẩm của số tiếp tục mang đến nhằm viết lách số.

Chú ý cho tới lớp và sản phẩm theo như đúng trật tự ngược qua quýt cần.

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Viết lại bên dưới dạng số kể từ đòi hỏi đề bài bác sau

a) 7 chục ngàn, 5 trăm, 3 chục và 8 đơn vị

b) 6 trăm ngàn, 7 trăm, 2 chục

c) 4 ngàn, 3 trăm, 1 chục và 9 đơn vị

d) 1 trăm, 8 chục và 2 đơn vị

2.2.3. Bài giải

Bài 1:

a) 7 chục ngàn, 5 trăm, 3 chục và 8 đơn vị: 70 538

b) 6 trăm ngàn, 7 trăm, 2 chục : 600 720

c) 4 ngàn, 3 trăm, 1 chục và 9 đơn vị chức năng : 4319

d) 1 trăm, 8 chục và 2 đơn vị chức năng : 182

2.3. Dạng toán hiểu số và cho thấy độ quý hiếm của một chữ số vô số cơ.

2.3.1. Cách làm

Để hiểu những số bất ngờ tao hiểu kể từ ngược quý phái cần, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ cần quý phái ngược thứu tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn thích hợp trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn thích hợp trở thành lớp ngàn.

2.3.2. Bài tập

Bài 1

a) Đọc số sau và cho thấy chữ số chín trong những số nằm trong sản phẩm lớp nào: 128 429, 173 920, 29 100, 95 220, 974 614, 747 293.

b) Giá trị của chữ số 6 trong những số trên bảng sau:

Số 

672 912

461 824

530 356

248 620

702 461

346 022

Giá trị của chữ số 6

           

2.3.3. Cách giải

Bài 1:

a)

 • 128 429 được hiểu là: một trăm nhị mươi tám ngàn tứ trăm nhị mươi chín. Số 9 nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, lớp đơn vị chức năng.
 • 173 920 được hiểu là: một trăm bảy mươi tía ngàn chín trăm nhị mươi. Số 9 nằm trong hàng nghìn, lớp đơn vị chức năng.
 • 29 100 được hiểu là: nhị mươi chín ngàn một trăm.Số 9 nằm trong sản phẩm ngàn, lớp ngàn.
 • 95 220 được hiểu là: chín mươi lăm ngàn nhị trăm nhị mươi. Số 9 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.
 • 974 614 được hiểu là: chín trăm bảy mươi tư ngàn sáu trăm mươi tứ. Số 9 nằm trong hàng nghìn ngàn, lớp ngàn.
 • 747 293 được hiểu là: bảy trăm tứ mươi bảy ngàn nhị trăm chín mươi tía. Số 9 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

b)

Số 

672 912

461 824

530 356

248 620

702 461

Xem thêm: i find my own way there

346 022

Giá trị của chữ số 6

600 000

60 000

6

600

60

6000

3. Bài tập luyện áp dụng.

3.1. Bài tập

Bài 1: Điền độ quý hiếm của chữ số 5 trong những số trên bảng sau và hiểu thương hiệu những số đó

Số

25 793

579 392

69 957

2685

Giá trị của chữ số 5

       

Bài 2: Viết số tương thích vô vị trí trống

a) Lớp ngàn của số 947 729 bao gồm những chữ số nào?

b) Lớp đơn vị chức năng của số 42 842 bao gồm những chữ số nào?

c) Lớp đơn vị chức năng của số 174 000 bao gồm những chữ số nào

d) Lớp ngàn của số 5965 bao gồm những chữ số nào

Bài 3: Viết những chữ số sau và trở thành nằm trong tổng

a) 7 trăm ngàn, 4 chục ngàn, 5 ngàn, 6 trăm và 2 đơn vị

b) 8 chục ngàn, 2 trăm, 3 chục và 8 đơn vị

c) 9 ngàn, 1 trăm và 7 đơn vị

d) 3 trăm 1 chục

3.2. Đáp án

Bài 1:

Số

25 793

579 392

69 957

2685

Giá trị của chữ số 5

5000

500 000

50

5

Cách hiểu những số như sau:

 • 25 793 được hiểu là: nhị mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi tía.
 • 579 392 được hiểu là: năm trăm bảy mươi chín ngàn tía trăm chín mươi nhị.
 • 69 957 được hiểu là: sáu mươi chín ngàn chín trăm năm mươi bảy.
 • 2685 được hiểu là: nhị ngàn sáu trăm tám mươi năm.

Bài 2:

a) Gồm những chữ số: 9, 4, 7

b) Gồm những chữ số: 8, 4, 2

c) Gồm những chữ số: 0

d) Gồm chữ số: 5

Bài 3:

a) 745 602 = 700 000 + 40 000 + 5000 + 600 + 2

b) 80 238 = 80 000 + 200 + 30 + 8

c) 9107 = 9000 + 100 + 7

d) 310 = 300 + 10

Kết thúc giục bài bác toán lớp 4 sản phẩm và lớp những em nhận thấy, phân biệt được sản phẩm và lớp kể từ cơ học tập chất lượng tốt ở bậc học tập cao hơn nữa. Theo dõi mamnonvietduc.edu.vn để được thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.

Xem thêm: vì sao lênin gọi chủ nghĩa đế quốc anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân