các kiểu dữ liệu thông dụng của excel là

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu căn vặn Đáp án và câu nói. giải

Bạn đang xem: các kiểu dữ liệu thông dụng của excel là

Các loại tài liệu phổ biến của Excel là :

Câu căn vặn nhập đề: Sở thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 5

Xem thêm: toán lớp 4 trang 167

Đáp án và câu nói. giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

các thắc mắc khác

  • Trong bảng tính Excel, bên trên dù A2 đã có sẵn độ quý hiếm chuỗi TINHOC ; Tại dù B2 gõ nhập công thức =VALUE(A2) thì cảm nhận được thành phẩm :
  • Trong bảng tính Excel, Lúc chiều lâu năm tài liệu loại số to hơn chiều rộng lớn của dù thì tiếp tục hiện nay thị nhập dù những kí tự:
  • Để phát động MS Excel tao lựa chọn lệnh:
  • Tài liệu của MS Excel được lưu bên trên đĩa với phần ngỏ rộng:
  • Trong Excel hàm DAY(A5) [Trong bởi A5 = 18/05/2008] trả về:
  • Hàm DAY("22/10/2007") mang đến kết quả:
  • Trong Excel hàm MONTH(date) trả về:
  • Hàm MONTH("09-Jan-2008") mang đến kết quả:
  • Trong Excel hàm YEAR(date) trả về:
  • Hàm YEAR("19-08-2008") mang đến kết quả:

đề trắc nghiệm tin tưởng học tập văn chống Test mới nhất nhất

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 14

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 14

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 13

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 13

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 12

Xem thêm: cuộc đối thoại giữa hồn trương ba và đế thích

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 12

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 11

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 11

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 10

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 10

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 9

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 sở hữu đáp án - Phần 9