các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào rễ ở dạng

 • Đường tăng

  Đường tăng

  Bạn đang xem: các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào rễ ở dạng

  * Các dưỡng chất ở nhập khu đất thông thường tồn bên trên bên dưới dạng hòa tan và phân li trở thành những ion đem năng lượng điện dương (cation) và ion đem năng lượng điện âm (anion). Chúng được hít vào nhập cây qua chuyện khối hệ thống rễ là đa số. Có 2 cơ hội hít vào những ion khoáng ở rễ là thụ động và dữ thế chủ động.

  * Sự không giống nhau thân thuộc 2 cơ hội hít vào này là:

  Hấp thụ thụ độngHấp thụ công ty động

  - Các ion khoáng khuếch nghiền bám theo sự chênh chênh chếch độ đậm đặc kể từ cao cho tới thấp

  - Không tốn năng lượng

  - Có 2 cách: Khuếch nghiền qua chuyện màng sinh hóa học ko đặc hiệu, khuếch nghiền qua chuyện kênh đặc hiệu

  - Các hóa học được vận đem kể từ điểm đem độ đậm đặc thấp quý phái điểm đem độ đậm đặc cao

  - Tốn nhiều tích điện ATP

  - Luôn vận chuyển sang kênh đặc hiệu.

  Trả điều hay

  1 Trả lời 22/10/21

  • Biết Tuốt

   Biết Tuốt

   Xem thêm: jason told me that he

   Các dưỡng chất ở nhập khu đất thông thường tồn bên trên bên dưới dạng ion hòa tan là cation và anion. Chủ yếu ớt hít vào qua chuyện rễ. hít vào những ion khoáng ở rễ đem 2 cơ hội là thụ động và dữ thế chủ động.

   Hấp thu thụ độngHấp thu công ty động

   - Các ion khoáng khuếch nghiền bám theo sự chênh chênh chếch độ đậm đặc kể từ cao cho tới thấp

   - Chiếm phần nhỏ

   - Không tốn năng lượng

   - Các ion khoáng khuếch nghiền bám theo sự chênh chênh chếch độ đậm đặc kể từ cao cho tới thấp, bám theo làn nước nhập rễ cây và hít bám trao thay đổi quan tiền kênh hoặc thẳng qua chuyện màng tế báo

   - Các hóa học được vận đem kể từ điểm đem độ đậm đặc thấp quý phái điểm đem độ đậm đặc cao

   - lắc phần lớn

   - Tốn nhiều tích điện ATP

   - Luôn vận chuyển sang kênh đặc hiệu.

   0 Trả lời 22/10/21

   Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài