các số có 6 chữ số

Tiếp sau phần kiến thức và kỹ năng về số đương nhiên, Vuihoc.vn tiếp tục reviews cho tới những em về phần kiến thức và kỹ năng tiếp sau. Đó là Toán lớp 4 Các số đem 6 chữ số. Các em hãy nằm trong học tập và ghi lưu giữ nhé!

Bạn đang xem: các số có 6 chữ số

Tiếp nối phần kiến thức và kỹ năng về số đương nhiên, Vuihoc.vn tiếp tục reviews cho tới những em về phần kiến thức và kỹ năng tiếp sau. Đó là Toán lớp 4 Các số đem 6 chữ số. Các em hãy nằm trong học tập và ghi lưu giữ nhé!

1. Ôn lại mối quan hệ thân ái đơn vị chức năng những sản phẩm ngay lập tức kề

Đầu tiên, những em hãy nằm trong ôn lại những phần kiến thức và kỹ năng cần thiết tương quan tuy nhiên tất cả chúng ta tiếp tục học tập. Mối mối quan hệ Một trong những sản phẩm này ra sao, tất cả chúng ta hãy ôn lại nhé!

 • 1 đơn vị chức năng =1
 • 10 đơn vị chức năng = 1 chục = 10
 • 10 chục = 1 trăm =100
 • 10 trăm = 1 ngàn =1 000
 • 10 ngàn = 1 chục ngàn = 10 000

2. Giới thiệu về hàng ngàn nghìn

Tiếp nối kiến thức và kỹ năng phía trên, tất cả chúng ta rất có thể suy ra:

 • 10 chục ngàn = 100 ngàn. Viết số: 100 000

Toán lớp 4 các số có 6 chữ số

 • Viết số: 432516

       Đọc số: Bốn trăm phụ thân mươi nhị ngàn năm trăm chục sáu

3. Cách viết lách và hiểu những số cho tới 6 chữ số

3.1. Cách hiểu, cơ hội viết: 

Cách hiểu toán lớp 4 các số có 6 chữ số

3.2. Ví dụ: 

• Số: 136 789.            

Đọc là: Một trăm phụ thân mươi sáu ngàn bảy trăm tám mươi chín.           

• Số: Hai trăm linh chín ngàn một trăm tư mươi bảy.             

Viết là: 209 147. 

4. Bài tập luyện áp dụng hiểu viết lách các số có 6 chữ số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

4.1. Đề bài

Bài 1: Cho những số sau: 450 731; 200 582; 570 004; 

a) Đọc những số trên

b) Sắp xếp những số bên trên theo gót trật tự kể từ nhỏ cho tới lớn

Bài 2: Viết từng số sau trở thành tổng:

134 780; 305 600; 899 111; 900 500

Bài 3: Viết tiếp 3 số đương nhiên phù hợp nhập điểm trống:

a) 100 000; 200 000; 300 000;...

b) 350 000; 400 000; 450 000;...

c) 110 000; 210 000; 310 000;...

d) 145 000; 345 000; 545 000;...

Bài 4: Viết số, biết số bại gồm:

a) Hai trăm ngàn, nhị chục ngàn, nhị ngàn, nhị trăm, nhị chục và nhị đơn vị chức năng.

b) Năm trăm ngàn, năm ngàn và năm đơn vị chức năng.

4.2. Lời giải toán lớp 4 bài xích các số có 6 chữ số

Bài 1: 

a) Các số hiểu thứu tự là:

Bốn trăm năm mươi ngàn bảy trăm phụ thân mươi mốt

Hai trăm ngàn năm trăm tám mươi hai

Năm trăm bảy mươi ngàn ko trăm linh tư

b) Sắp xếp theo gót trật tự kể từ nhỏ cho tới lớn: 200 582; 450 731; 570 004.

Bài 2: 

134 780= 100 000+30 000+4 000+700+80

305 600= 300 000+ 5 000+ 600

899 111= 800 000+90 000+ 9 000+ 100+10+1

900 500= 900 000+ 500

Bài 3: 

a) 100 000; 200 000; 300 000; 400 000; 500 000; 600 000.

b) 350 000; 400 000; 450 000; 500 000; 550 000; 600 000.

c) 110 000; 210 000; 310 000; 410 000; 510 000; 610 000.

d) 145 000; 345 000; 545 000; 745 000; 945 000; 1 145 000.

Bài 4: 

a) Ta có: 200 000+20 000+2 000+ 200+20+2= 222 222

b) Ta có: 500 000+ 5 000+ 5= 505 005

Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

5. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 hiểu viết lách các số có 6 chữ số (Có đáp án)

5.1. Đề bài toán lớp 4 những số đem sáu chữ số

Toán lớp 4 các số có 6 chữ số bài xích tập

5.2. Đáp án toán lớp 4 các số có 6 chữ số

Bài 1: 

a) 

Bốn trăm nhị mươi lăm ngàn ko trăm chục một

Hai trăm chục tư ngàn sáu trăm linh năm 

Bảy trăm ngàn ko trăm năm mươi mốt

b) 700 051; 425 011; 214 605

Bài 2:

 • 987 089= 900 000+80 000+7 000+ 80+9
 • 123 456= 100 000+20 000+ 3 000+ 400+50+6
 • 561 000= 500 000+60 000+1 000
 • 409 005= 400 000+ 9 000+ 5

Bài 3:

a) 210 000; 230 000; 250 000; 270 000; 290 000

b) 145 000; 150 000; 155 000; 160 000; 165 000

c) 111 000; 222 000; 333 000; 444 000; 555 000

d) 530 000; 560 000; 590 000; 620 000; 650 000

Bài 4: 

a) 362 251

b) 506 007

6. Giải bài xích tập luyện sách giáo khoa bài học kinh nghiệm toán lớp 4 các số có 6 chữ số

6.1. Đề bài: 

Bài 1: Viết theo gót mẫu

học toán lớp 4 các số có 6 chữ số

Học toán lớp 4 các số có 6 chữ số

Bài 2: Viết theo gót mẫu

Bài tập luyện toán 4 các số có 6 chữ số

Bài 3: Đọc những số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Bài 4: Viết những số sau:

a) Sáu mươi phụ thân ngàn một trăm chục lăm;

b) Bảy trăm nhị mươi phụ thân ngàn chín trăm phụ thân mươi sáu;

c) Chín trăm tư mươi phụ thân ngàn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi ngàn phụ thân trăm bảy mươi hai;

6.2. Đáp án

Bài 1: 

Giải câu hỏi lớp 4 các số có 6 chữ số

Viết số: 52 3453

Đọc số: Năm trăm nhị mươi phụ thân ngàn tư trăm năm mươi phụ thân.

Bài 2: 

làm câu hỏi lớp 4 các số có 6 chữ số

Bài 3:

 • 96 315 hiểu là: Chín mươi sáu ngàn phụ thân trăm chục lăm
 • 796 315 hiểu là: Bảy trăm chín mươi sáu ngàn phụ thân trăm chục lăm
 • 106 315 hiểu là: Một trăm linh sáu ngàn phụ thân trăm chục lăm
 • 106 827 hiểu là: Một trăm linh sáu ngàn tám trăm nhị mươi bảy.

Bài 4: 

a) 63 115

b) 723 936

c) 943 103

d) 860 372

Hi vọng là bọn chúng tôi đã thích nghi với Toán lớp 4 các số có 6 chữ số một cơ hội không thiếu. Chúng bản thân hãy bên cạnh nhau rèn luyện nhiều hơn thế nữa qua loa những bài học kinh nghiệm không giống của Vuihoc.vn nhé.

Xem thêm: she doesn't have a car