cách chia 3 chữ số

Để học tập chất lượng toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số, học viên cần thiết cầm được quy tắc và thao tác đo lường của quy tắc phân tách.

Bạn đang xem: cách chia 3 chữ số

Sau phía trên mamnonvietduc.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài bác toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số này, cùng theo với một vài bài bác tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong xem thêm nhé!

1. Hướng dẫn quy tắc phân tách mang đến số sở hữu 3 chữ số 

1.1. Phép phân tách không còn mang đến số sở hữu 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tao có:

ví dụ quy tắc phân tách không còn phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số

Thực hiện tại quy tắc phân tách bám theo trật tự kể từ trái ngược qua quýt cần tao có:

 • 357 phân tách 210 được một, ghi chép 1

1 nhân 0 vì chưng 0, 7 trừ 0 được 7, ghi chép 7

1 nhân 1 vì chưng 1, 5 trừ 1 được 4, ghi chép 4

1 nhân 2 vì chưng 2, 3 trừ 2 được một, ghi chép 1

 • Hạ 0 sở hữu 1470 phân tách 210 được 7, ghi chép 7

7 nhân 0 vì chưng 0, 0 trừ 0 vì chưng 0

7 nhân 1 vì chưng 7, 7 trừ 7 vì chưng 0

7 nhân 2 vì chưng 14, 14 trừ 14 vì chưng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là quy tắc phân tách hết

1.2. Phép phân tách mang đến số sở hữu 3 chữ số sở hữu dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ quy tắc phân tách sở hữu dư phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số

Thực hiện tại quy tắc phân tách bám theo trật tự kể từ trái ngược sáng sủa cần tao có:

 • 676 phân tách 316 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 6 vì chưng 12, 16 trừ 12 vì chưng 4, ghi chép lưu giữ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 lưu giữ 1 vì chưng 3, 7 trừ 3 vì chưng 4, ghi chép 4

2 nhân 3 vì chưng 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, ghi chép 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 vì chưng 6, ghi chép 6 lưu giữ 1

1 nhân 1 vì chưng 1 lưu giữ 1 được 2, 4 trừ 2 vì chưng 2 ghi chép 2

1 nhân 3 vì chưng 3, 4 trừ 3 được một ghi chép 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, ghi chép 4

4 nhân 6 vì chưng 24, 9 trừ 4 vì chưng 5, ghi chép 5 lưu giữ 2

4 nhân 1 vì chưng 4 thêm thắt 2 được 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

4 nhân 3 vì chưng 12, 12 trừ 12 vì chưng 0

Vậy 67629 phân tách 316 vì chưng 214 dư 5, đó là quy tắc phân tách sở hữu số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số

Những Note khi triển khai quy tắc phân tách số sở hữu phụ thân chữ số

 • Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách sở hữu số dư vì chưng 0

 • Phép phân tách sở hữu dư là quy tắc phân tách sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân tách sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 153 = 39168

b) nó x 486 = 9234

c) nó x 715 = 27173

d) nó x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 siêu thị chào bán gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày siêu thị loại nhất bán tốt 425kg, siêu thị loại nhì bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ rơi rụng từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo bại liệt và sở hữu siêu thị nào là còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện tại quy tắc tính bám theo trật tự kể từ trái ngược qua quýt cần tao có:

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số 1

 • 945 phân tách 315 vì chưng 3, ghi chép 3   

  3 nhân 5 vì chưng 15, 5 trừ 5 vì chưng 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

3 nhân 3 vì chưng 9, 9 trừ 9 vì chưng 0

Vậy 945 : 315 = 3 là quy tắc phân tách hết

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số 2

 • 2135 phân tách 610 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 0 vì chưng 0, 5 trừ 0 vì chưng 5, ghi chép 5

3 nhân 1 vì chưng 3, 3 trừ 3 vì chưng 0, ghi chép 0

3 nhân 6 vì chưng 18, 21 trừ 18 vì chưng 3, ghi chép 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 0 vì chưng 0, 9 trừ 0 vì chưng 9, ghi chép 9

5 nhân 1 vì chưng 5, 5 trừ 5 vì chưng 0

5 nhân 6 vì chưng 30, 30 trừ 30 vì chưng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là quy tắc phân tách sở hữu số dư

Xem thêm: 20phút bằng bao nhiêu giờ

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số 3

 • 2712 phân tách 565 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 5 vì chưng trăng tròn, 2 trừ 0 vì chưng 2, ghi chép 2 lưu giữ 2

4 nhân 6 vì chưng 24, 24 thêm thắt 2 vì chưng 26, 11 trừ 6 vì chưng 5, ghi chép 5 lưu giữ 3

4 nhân 5 vì chưng trăng tròn, trăng tròn thêm thắt 3 vì chưng 23, 27 trừ 23 vì chưng 4, ghi chép 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 vì chưng 8

8 nhân 5 vì chưng 40, 9 trừ 0 vì chưng 9, ghi chép 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 vì chưng 48 thêm thắt 4 vì chưng 52, 2 trừ 2 vì chưng 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 vì chưng 40 thêm thắt 5 vì chưng 45, 45 trừ 45 vì chưng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là quy tắc phân tách sở hữu số dư

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số 4

 • 264 phân tách 115 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 5 vì chưng 10, 4 trừ 0 vì chưng 4, ghi chép 4 lưu giữ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 thêm một vì chưng 3, 6 trừ 3 vì chưng 3, ghi chép 3

2 nhân 1 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 5 vì chưng 15, 5 trừ 5 vì chưng 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

3 nhân 1 vì chưng 3, 3 trừ 3 vì chưng 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là quy tắc phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) nó x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) nó x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) nó x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) nó x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa mặt hàng loại nhất chào bán rơi rụng số ngày nhằm chào bán không còn số gạo bại liệt là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa mặt hàng loại nhì rơi rụng số ngày nhằm chào bán không còn số gạo bại liệt là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy siêu thị loại nhất rơi rụng 15 ngày, siêu thị loại nhì chỉ rơi rụng 13 ngày và thêm một ngày nhằm chào bán 5kg gạo dư bại liệt.

4. Bài luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại quy tắc tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày dung nạp không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp bại liệt sử dụng được vô bao lâu?

4.2. Đáp án tham lam khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu phụ thân chữ số, mamnonvietduc.edu.vn còn cung ứng những khóa đào tạo toán online. Phụ huynh rất có thể xem thêm để giúp đỡ con cái thỏa sức tự tin học tập chất lượng toán rộng lớn.

Xem thêm: hủ tiếu nam vang nhân quán