cách tính giá trị biểu thức lớp 4

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4  là bài xích tập dượt thông thường gặp gỡ so với học viên từng những lớp tè học tập. Mỗi đòi hỏi bài xích được xem là phương pháp tính không giống nhau, nhiều khi được xem là độ quý hiếm biểu thức, nhiều khi là dò xét độ quý hiếm x, nó. Chính nên là, vô nội dung bài viết ngày hôm nay bản thân tiếp tục share với chúng ta phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức (lớp 4) và bài xích tập dượt minh hoạ đem đáp án sẽ giúp chúng ta học viên lớp 4 thâu tóm được lý thuyết và bài xích tập dượt dạng này nhé !

Bạn đang xem: cách tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Cách tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

Cách tính độ quý hiếm của biểu thức:

 • Thực hiện nay biểu thức chỉ mất luật lệ nằm trong, luật lệ trừ hoặc luật lệ nhân và luật lệ phân chia ==>  Ta triển khai đo lường và tính toán kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

 • Nếu vô biểu thức, đem cả luật lệ nhân, luật lệ phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ ==> Ta triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.

 • Nếu vô biểu thức, đem vết ngoặc ==>  Ta triển khai luật lệ tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

 Thực hiện nay biểu thức đem luật lệ cộng:

 • Nhóm những số hạng vô biểu thức tiếp tục mang lại trở thành group đem tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.

 • Vận dụng đặc thù phối hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.

 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

2. Bài thói quen độ quý hiếm biểu thức minh hoạ đem đáp án

tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

Bài tập dượt 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau:

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Hướng dẫn giải: 

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của biểu thức đem chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 – 90

c) nó – 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Hướng dẫn giải:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2021 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Đặt tính và tính, những chữ số bịa trực tiếp sản phẩm cùng nhau. Thực hiện nay luật lệ tính kể từ nên qua chuyện trái khoáy. Ta có:

tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

 • 7 nằm trong 5 vì chưng 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vì chưng 7 thêm một vì chưng 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 vì chưng 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

 • 7 nằm trong 9 vì chưng 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vì chưng 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 vì chưng 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 vì chưng 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được sản phẩm 196876

Vậy 2021 + 194857 = 196876

tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

 • 5 trừ 4 vì chưng 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 vì chưng 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 vì chưng 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vì chưng 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì chưng 3, 9 trừ 3 vì chưng 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 vì chưng 1, ghi chép 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

 • 3 trừ 2 vì chưng 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 vì chưng 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vì chưng 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì chưng 3, 7 trừ 3 vì chưng 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

Bài 6: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Hướng dẫn giải:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu.

Qua nội dung bài viết bên trên trên đây có lẽ rằng chúng ta học viên tiếp tục bắt được cách tính độ quý hiếm biểu thức (lớp 4) và những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một vài bài xích tập dượt ví dụ minh họa đem đáp án. Các u hoàn toàn có thể cho những nhỏ xíu lớp 4 thực hành thực tế thực hiện những bài xích tập dượt ví dụ này trước tiếp sau đó mới nhất so sánh đáp án nhằm chúng ta hiểu rằng lỗi sai của tôi nhé. Cảm ơn chúng ta tiếp tục theo đòi dõi nội dung bài viết nhé.

Xem thêm: tôi yêu em văn 11