cách tính modun số phứcBài ghi chép Cách lần môđun của số phức với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách lần môđun của số phức.

Bạn đang xem: cách tính modun số phức

Cách lần môđun của số phức vô cùng hoặc, chi tiết

Bài giảng: Các dạng toán tương quan cho tới lũy quá và module số phức - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Phương pháp giải

Quảng cáo

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án được gọi là môđun của số phức z.

+) Kết quả: ∀z ∈ C tớ có:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Tìm những số phức z thỏa mãn nhu cầu Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

A. z1 = -1 + i; z2 = 1 - i         B. z1 = 1 + i; z2 = -1 - i

C. z1 = -1 + i ; z2 = -1 - i         D. z1 = 1 + i; z2 = 1 - i

Lời giải:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

4(x2 + y2 ) = 8 → x2 + y2 = 2

Do bại liệt x = 1 và nó = ±1

Chọn D.

Ví dụ 2:: Cho số phức z = 2 - 3i. Tính |z|

A. |z| = 2.         B. |z| = -3.         C. |z| = √13.         D. |z| = 13 .

Lời giải:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn C

Ví dụ 3:Cho nhì số phức z1 = 1 + 3i ; z2 = 2 - i Tính P = |z1 + z2|

A. P.. = √5 .         B. P.. = 5         C. P.. = √10         D. P.. = √13

Lời giải:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 4:Cho nhì số phức z1 = 1 - 2i; z2 = 3 + i . Tính P.. = |z1 - 2z2| .

A. P.. = √26.         B. P.. = √41.         C. P.. = √29.         D. P.. = √33.

Lời giải:

Ta có: 2z2 = 6 + 2i

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn B.

Ví dụ 5:Cho số phức z = (3-2i)(1+i)2. Môđun của w = iz + Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

A.2         B.2√2         C. 1         D. √2

Lời giải:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn đáp án B.

Ví dụ 6:Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu ĐK Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án . Môđun của số phức w = 1 + 2z + z2 có mức giá trị là

A. 10.         B. -10.        C. 100.         D. -100.

Lời giải:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn đáp án A.

Ví dụ 7:Cho số phức z = 5 - 3i. Tính |z| .

Xem thêm: sgk toán 10 chân trời sáng tạo

A. |z| = 34         B.|z| = 2         C. |z| = √34         D. |z| = 4

Lời giải:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn C.

Ví dụ 8:Cho số phức z = 1 + 2i. Tính |z| .

A. |z| = 1.         B. |z| = √5.         C. |z| = 2.         D. |z| = 3.

Lời giải:

Ta đem Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 9: Cho số phức z = -3 + 2i. Tính |z + 1 - i| .

A. P.. = 4         B. P.. = 1         C. P.. = √5 .         D. P.. = 2√2 .

Lời giải:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn C.

Ví dụ 10:Cho nhì số phức z1 = 3 - 2i; z2 = -2 + i Tính P.. = |z1 + z2| .

A. P.. = √5.         B. P.. = √2.         C. P.. = √13         D. P.. = 2

Lời giải:

Ta có: z1 + z2 = (3 - 2i) + (-2 + i) = 1 - i

|z1 + z2| = |1 - i| = √2

Chọn B.

Ví dụ 11:Cho nhì số phức z1 = 2 + 6i; z2 = -1 + 2i. Tính P.. = |z1 - z2| .

A. P.. = 5         B. P.. = 6         C. P.. = 7         D. P.. = 8

Lời giải:

Ta có: z1 - z2 = (2 + 6i) - (-1 + 2i) = 3 + 4i

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 12 đem đáp án

Chọn A

Ví dụ 12: , Cho nhì số phức z1 = 3 + i; z2 = 2 - i. Tính P.. = |z1 + z1z2| .

A. P.. = 10        B. P.. = 50        C. P.. = 5        D. P.. = 85

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có

z1z2 = (3 + i)(2 - i) = 6 - 3i + 2i - i2 = 7 - i ,

z1 + z1z2 = 3 + i + 7 - i = 10.

Chọn A.

Bài giảng: Các quy tắc đổi khác cơ bạn dạng bên trên tụ tập số phức - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 đem nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Cộng trừ số phức
  • Dạng 2: Nhân phân chia số phức
  • Dạng 3: Tìm số phức liên hợp
  • Bài tập dượt trắc nghiệm số phức cơ bản

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


so-phuc.jsp

Xem thêm: kim loại dẫn nhiệt tốt nhất