cách tính múi giờ địa 10

Cách tính giờ bên trên trái khoáy khu đất.   

Bạn đang xem: cách tính múi giờ địa 10

Có một số ít ví dụ rõ ràng nhằm chúng ta bắt kĩ rộng lớn.   

Chúc chúng ta thành công xuất sắc.  

1.    Phương trình thời gian

Hiệu số đằm thắm Mặt Trời tầm (T­m) và giờ Mặt trời thực (To) tính ở 1 thời điểm nào là cơ gọi là phương trình thời hạn. Quan sát góc giờ của Mặt Trời tớ được giờ Mặt Trời thực T và thêm vào đó trị số của  h tính thời gian để ý tớ sẽ tiến hành giờ Mặt trời tầm.

h = T- To

hay  Tm  =  h + To


2. Giờ địa hạt và độ kinh Địa lý

Tại 1 thời điểm cơ vật lý, hiệu giờ địa hạt của nhị điểm tự hiệu độ kinh của nhị điểm cơ (tính theo đuổi đơn vị chức năng thời gian)

                               S1 – S2 = l1 - l2

Trong đó: S1 – S2: là hiệu giờ địa phương

                l1 - l2: là hiệu đằm thắm nhị kinh tuyến

3. Giờ múi, giờ quốc tế

Tại nằm trong 1 thời điểm cơ vật lý nếu như giờ quốc tế là T0 thì giờ ở múi số M được xem là : TM = T0 + M

4. Giờ múi, giờ địa phương: (giờ địa hạt - giờ tầm Mặt Trời)

Giữa giờ múi và giờ địa hạt với quan hệ cơ là: Giờ của múi là giờ địa hạt của kinh tuyến đằm thắm múi. Như vậy lúc biết giờ múi của một độ kinh, hoàn toàn có thể xác lập được giờ địa hạt hoặc ngược lại biết giờ địa hạt xác lập được giờ múi.

TM = T  ±  Dt

Hay Tm  = TM ± Dt

Trong đó: T là giờ múi;  T là giờ địa hạt hoặc giờ tầm Mặt Trời; Dt là khoảng chừng chênh nghiêng thời hạn đằm thắm độ kinh đằm thắm múi và độ kinh cần thiết xác lập hoặc độ kinh mang lại trước.

Căn cứ vô độ kinh đứng trước hoặc sau độ kinh đằm thắm múi đôi khi độ kinh cơ ở chào bán cầu Đông hoặc chào bán cầu Tây tuy nhiên hoàn toàn có thể (+) hoặc (- ).

Ví dụ: Tại múi số 7 với giờ múi là 8h. Hãy cho biết thêm giờ múi và giờ tầm Mặt Trời nằm trong thời gian đó bên trên trạm với độ kinh là 4252’ Đ và 42052’T?

Bài Giải

        - Giờ múi : Múi số 7 là 8h

                   + 42052’Đ nằm trong múi số 3, cơ hội múi 7 là 4 múi, sẽ có được giờ múi là:

8h – 4h = 4h

                    + 42052’T nằm trong múi số 21, cơ hội múi 7 là 14 múi, sẽ có được giờ múi là:

8h +14h = 22h

        - Giờ tầm Mặt Trời:

  Kinh tuyến đằm thắm múi 3 là 450 cách 42052’ là 208’ = 4’16’’

  Tại 42052’ Đ với giờ TBMT là: 4h – 4’16’’ = 3h55’44’’

 Tại 42052’ T với giờ TBMT là: 22h + 4’16’’ = 22h4’ 16’’

- Kết quả: 42052’Đ với giờ múi là: 4h, giờ địa hạt là: 3h55’44’’ 

              42052’T với giờ múi là: 22h, giờ địa hạt là: 22h4’16’’


5. Công thức tính giờ: Tm = To + m

Trong đó:

 • Tm: giờ múi
 • To:giờ GMT
 • m: số trật tự của múi giờ


Thiết lập công thức tính múi giờ:

Ở Đông chào bán cầu : m=(kinh tuyến Đông): 150

Ở Tây chào bán cầu: 2 cách

Cách 1: m=(360- Kinh tuyến Tây): 150

Cách 2: m = 24 - (Kinh tuyến Tây): 150

Áp dụng: Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ nằm trong múi giờ số mấy?

Bài làm

Kinh tuyến 1000Đ nằm trong múi giờ: 100: 15 = 6,66 ( thực hiện tròn trặn số theo đuổi quy tắc toán học tập là 7).

Kinh tuyến 1000T nằm trong múi giờ: (360- 1000) : 15 = 17 nên nằm trong múi giờ số 17.

Hoặc 24 - 7 = 17 => 17 - 24 = -7 (nghĩa là múi giờ nằm trong kinh tuyến 1000T là -7). Kinh tuyến 1150T nằm trong múi giờ: (360- 1150) : 15 = 16 nằm trong múi giờ số 16

Hoặc 24 - 8 = 16 => 16 - 24 = - 8

Kinh tuyến 1760Đ nằm trong múi giờ: 176 : 15 = 12.

Tương tư tính múi giờ những nước sau:

NướcKinh độMúi giờ
Braxin450T21
VN1050Đ7
Anh000
Nga450Đ3
Mỹ1200T16
Ac hen ti na600T20
Nam Phi300Đ2
Dăm bi a150T23
Trung Quốc1200Đ8

Tính giờ:

 • Giờ… ( giờ đang được biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh nghiêng 2 múi giờ)-> “+” Khi tính về phía sầm uất, “-” tính về phía tây.
 • Tính giờ những nước = giờ VN +/- số múi. Dấu “+” nếu như nước cơ ở ở bên phải VN, vệt “-” nếu như nước cơ ở phía bên trái VN.

Tóm lại:

 • Giờ phía Đông = Giờ gốc+ điểm giờ địa phương( múi giờ)
 • Giờ phía Tây =khu vực giờ địa phương(múi giờ)- giờ gốc

Ví dụ:     Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì khi cơ ở VN là 19 giờ (12 + 7 = 19)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì khi cơ ở Niu Iooc là 7 giờ (19 - 12  = 7)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì khi cơ ở Mat-xcơ-va là 15 giờ (12 + 3 = 15)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì khi cơ ở Niu đê li là  17 giờ (12 + 5 = 17)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì khi cơ ở  Bắc Kinh là trăng tròn giờ (12 + 8 = 20)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì khi cơ ở Tô ki dù là 21 giờ (12 + 9 = 21)

* Tính ngày:

- Cùng chào bán cầu ko thay đổi ngày.

- Khác chào bán cầu thay đổi ngày theo đuổi quy luật của kinh tuyến 1800 ( chào bán cầu Tây thanh lịch chào bán cầu Đông lùi một ngày và ngược lại).

 Bảng quy đổi kể từ múi giờ 13 cho tới 23 rời khỏi múi giờ âm

Múi giờĐổi (giờ đêm)
13-11
14-10
15-9
16-8
17-7
18-6
19-5
20-4
21-3
22-2
23-1

VD : Vào khi 19h ngày 15.2.2006 bên trên thủ đô mở màn SEAGAME 22. Hỏi khi này là bao nhiêu giờ, ngày từng nào bên trên những vị trí sau:

Xeun:120oĐ; Matxcơva : 300Đ ; Pari : 200Đ; Lot Angiơ let : 1200T (Biết thủ đô :1050Đ)

Xem thêm: cách dùng few và little

Bài làm:

- thủ đô nằm trong múi giờ :(105 : 15)=7

Xeun nằm trong múi giờ : 120:15= 8

Khoảng cơ hội chênh nghiêng đằm thắm Xeun và HN là 8 – 7 = 1 .

- Vì giờ HN khi này là 19 giờ ngày 12.5.2006

Giờ của Xeun 19 + 1 =20h ngày 12.5.2006 .

- Pari nằm trong múi giờ 0 (=24h). Kc chênh nghiêng kể từ HN và Pari :7 – 0 =7.

Giờ của Pari 19 - 7 =12h ngày 15.2.2006

- Matxcơva nằm trong múi giờ : 30 : 15 = 2

Kc chênh nghiêng kể từ HN cho tới Matxcơva :7 – 2 = 5 .

Giờ của Matxcơva  19 - 5 =14h ngày 15.2.2006

- Lot Angiơ let nằm trong múi giờ : (360- 120) : 15 = 16

Kc chênh nghiêng kể từ HN đến  Lot Angiơ let:16 – 7 = 9 .

Giờ của Lot Angiơ let  19 + 9  =28h – 24h = 4h ngày 16.2.2006

VD:  Một cái máy cất cánh chứa chấp cánh bên trên trường bay Tân Sơn Nhất khi 6h ngày 1/3/2006 cho tới Luân Đôn sau 12h cất cánh, máy cất cánh hạ cánh.

Tính giờ máy cất cánh hạ cánh bên trên Luân Đôn thì ứng là bao nhiêu giờ, ngày nào là bên trên những vị trí sau:

Vị tríTokyoNew DeliXitniWashingtonLotAngiolet
Kinh độ1350Đ750Đ1500Đ750Đ1200T
Giờ
Ngày, tháng

Bài làm

Hướng dẫn:

 • Để biết giờ ở những vị trí bên trên, thì tớ phải ghi nhận giờ ở London.
 • Tân Sơn Nhất (múi giờ số 7), London (múi số 0) (=24h). Khoảng cơ hội chênh nghiêng kể từ Tân Sơn Nhất và London: 0 – 7 = -7h.
 • Khi máy cất cánh xuất vạc thì giờ ở London là: 6- 7 = -1h( 23h ngày 28/2).Lúc cơ ở Anh đang được là 23h ngày 28/2.
 • Sau 12h cất cánh ( 23 + 12 = 35h – 24h = 11h ngày 1/3 ) máy cất cánh cho tới Anh khi 11h ngày 1/3/2006
 • Khi biết giờ ở London thì tớ tiếp tục tính được giờ ứng.

Ví dụ: Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:

London cơ hội Tokyo: 0+9=9 múi giờ.

 • 11+9=20h ngày 1/3/2006.
 • Tương tự động tớ tính giờ những vị trí còn sót lại tớ được bảng thành quả sau:
Vị tríTokyoNew DeliXitniWashingtonLotAngiolet
Kinh độ1350Đ750Đ1500Đ750Đ1200T
Giờ20h16h21h6h3h
Ngày, tháng1/3/20061/3/20061/3/20061/3/20061/3/2006

...............................................................

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 

TÍNH GIỜ

Bài 1.

Giờ múi của nước ta là 15h. Hãy xác lập giờ múi của kinh tuyến 780 Đ, 780T, 600Đ, 600T, 240Đ, 240T.

Bài 2.

Tại độ kinh 30038Đ, giờ múi là 10h 24. Hãy tính giờ múi và giờ tầm Mặt trời nằm trong thời điểm cơ ở điểm với độ kinh 48015Đ, 48015’T và 100054Đ, 100054T

Bài 3.

Giờ Múi bên trên trạm với độ kinh 64020Đ là 12h25. Tính giờ tầm Mặt Trời và giờ múi nằm trong thời gian đó bên trên điểm với kinh độ 1130Đ, 1130T.

Bài 4.

Tại điểm với độ kinh 60028’, giờ múi là 11h25’. Tính giờ tầm Mặt Trời và giờ thực Mặt Trời nằm trong thời gian đó, biết phương trình thời hạn là -5’.

Bài 5.

Một trạm với độ kinh 40050’, giờ tầm Mặt Trời là 14h 54’ tính giờ múi và giờ thực của Mặt Trời cùng thời điểm cơ, biết phương trình thời hạn là - 8.

Bài 6.

Thời gian lận tuy nhiên tín hiệu truyền kể từ Lêningrát là 12h. Trên đồng hồ đeo tay ở trạm với độ kinh là 92040’Đ chỉ là 15h15’ giờ tầm Mặt trời và 16h03’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ đeo tay.

Bài 7.

Một con cái tàu bên trên bấm Độ Dương nằm ở vị trí vùng với độ kinh là 84040’Đ, sẽ có được tín hiệu thời gian phát lên đường kể từ Greenwish là 10h. Khi cơ đồng hồ đeo tay bên trên tàu chỉ 13h50’ giờ Matxcơva và chỉ 16h02’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ đeo tay.

Bài 8.

Giờ tầm mặt mũi trời trải qua 84030’Đ là 13h20’, tính giờ múi và giờ tầm Mặt Trời bên trên độ kinh 143020’Đ và 143020’T.

Bài 9.

Một group ngôi nhà khoa học tập lạc vô rừng không tồn tại đồng hồ đeo tay tuy vậy với máy đo kinh vĩ, chúng ta hoàn toàn có thể xác lập giờ địa hạt và giờ múi vô nằm trong 1 thời điểm tại nơi chúng ta đang được đứng bằng phương pháp nào?

Bài 10.

Tại độ kinh 23o32’Đ, giờ múi là 14h24’. Tính giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời nằm trong thời gian đó ở điểm với độ kinh 58o15’ và  112o9’?

Bài 11.

Ở độ kinh 840 40’Đ, với giờ hiến pháp ở Matxcơva là 13h50’, giờ múi là 16h02’, giờ quốc tế là 10h. Tính sai số đồng hồ đeo tay.

Bài 12.

Một trận soccer được tổ chức triển khai bên trên Anh vô khi 20h ngày 15/10/2008, thì Hà Nội và Oasinhtơn là bao nhiêu giờ và vào trong ngày nào? thạo nước Anh ở múi giờ số 0, Hà Nội múi giờ số 7, Oasinhtơn múi giờ số 19.

Bài 13.

Một bức năng lượng điện được tiến công lên đường từ Hà Nội cho tới Oasinhtơn khi 5 giờ sáng sủa ngày 20-10-2008. Sau 2 tiếng đồng hồ trao cho tới tay người nhận, hỏi khi cơ ở Oasinhtơn là bao nhiêu giờ?

Bài 14.

Một chuyến máy cất cánh bay từ Thành phố Sài Gòn cho tới Pari vô khi 2 tiếng đồng hồ sáng sủa ngày 1/1/2008, 5giờ sau máy cất cánh hạ cánh xuống Pari. Hỏi  khi cơ ở Pari là mấy giờ?

Bài 15.

Một trận soccer đằm thắm Liverpool và Realmandrid ra mắt ở sảnh hoạt động bên trên Anh lúc 15h ngày 15/3/2008. Hỏi thủ đô một trong những nước sau đấy là ngày, giờ nào?

- thủ đô (múi giờ loại 7)

- Bắc Kinh (múi giờ loại 8)

- Matxcơva (múi giờ số 2)

Xem thêm: 0 có phải là số nguyên không

- Oasinhtơn (múi giờ số 19)

...............
Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí