cách tính tốc độ tăng trưởng


Đề bài

Cho bảng số liệu:

Bạn đang xem: cách tính tốc độ tăng trưởng

Bảng 34. Số dân, diện tích S gieo trồng, sản lượng và trung bình thực phẩm đem phân tử theo gót đầu người của Đồng vì thế sông Hồng và toàn quốc năm 1995 và năm 2005.

Các chỉ số

Đồng vì thế sông Hồng

Cả nước

1995

2005

1995

2005

Số dân (nghìn người)

16137

18028

71996

83106

Diện tích gieo trồng cây thực phẩm đem phân tử (nghìn ha)

1117

1221

7322

8383

Sản lượng thực phẩm đem phân tử (nghìn tấn)

5340

6518

26141

39622

Xem thêm: danh từ không đếm được

Bình quân thực phẩm đem phân tử (kg/người)

331

362

363

477

Tính vận tốc phát triển của những chỉ số vô bảng số liệu. Só sánh vận tốc phát triển của những chỉ số bên trên đằm thắm Đồng vì thế sông Hồng với toàn quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng kĩ năng đo lường, xử lí số liệu về vận tốc phát triển của đối tượng người dùng.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Tính vận tốc phát triển và sánh sánh

So sánh với toàn quốc.

Nhìn công cộng vận tốc phát triển của Đồng vì thế sông Hồng thấp rộng lớn toàn quốc.

- Về số dân: đồng vì thế sông Hồng đem vận tốc cải cách và phát triển là 111,7%, trong những lúc toàn quốc là 115,4%.

- Về diện tích S gieo trồng cây thực phẩm đem hạt: vận tốc tăng của đồng vì thế sông Hồng vô cùng thấp, chỉ đạt ngưỡng 109,3% trong những lúc toàn quốc là 114,4%.

- Sản lộc thực phẩm tăng sớm nhất đối với những tiêu chuẩn còn sót lại, song vẫn tăng lờ lững rộng lớn đối với toàn quốc (122,1% < 151,6%).

- Bình quân thực phẩm đem phân tử cũng tăng lờ lững rộng lớn toàn quốc (109,4% < 131,4%).

Loigiaihay.com


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.