cách vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu vật tròn xoe tế bào mô tả được tổ chức cơ cấu, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu vật tròn xoe Khi “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu vật cột thông thường gặp gỡ : Biểu vật tròn xoe đơn, tròn xoe đem buôn bán kín

2. Cách vẽ biểu vật tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Một số công cụ vậy dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tớ cần thay đổi lịch sự số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu đem đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn xoe.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng xoay của kim đồng hồ thời trang. Thứ tự động những bộ phận của những biểu vật cần tương đương nhau nhằm tiện cho tới việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn xoe thì nên xác lập tâm những lối tròn xoe phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn xoe là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền tương đối đầy đủ số liệu lên biểu vật, tỉ trọng % nào là quá nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu vật.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu vật.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật cho tới phiên bản vật.

- Hình tròn xoe (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu vật tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận toan tổ chức cơ cấu tổng quát tháo lớn số 1.

- So sánh là loại nào là nhất, nhì, thân phụ,… và cho thấy đối sánh Một trong những nhân tố (gấp bao nhiêu đợt hoặc xoàng xĩnh nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một vài phân tích và lý giải.

* Khi đem kể từ nhì vòng tròn xoe trở lên trên (giới hạn tối nhiều là thân phụ hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét loại cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc rời trước, nếu như đem thân phụ vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới nhất đánh giá về nhất, nhì, thân phụ,… của những nhân tố vào cụ thể từng năm, nếu như tương đương nhau thì tớ gom nói chung cho những năm một đợt thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, cho tới Tóm lại về côn trùng đối sánh Một trong những nhân tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể rời tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Khi đánh giá biểu vật.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu vật tròn

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình trụ, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn xoe ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo gót quy luật (giá trị trước tiên phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cùng phía trái kim 12h).

- Các nhân tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người tiêu dùng, thời hạn trực thuộc biểu vật.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu vật hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập dượt minh họa về biểu vật tròn

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật quí thống nhất thể hiện nay tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem sự không giống nhau Một trong những chống.

- Khu vực III cướp tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy chống I rời và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia đem sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem ngành công ty cướp tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự hoàn mỹ, tiến bộ.

Xem thêm: địa 7 kết nối tri thức

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo gót ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính đem sự thay cho thay đổi theo phía rời tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - thi công và công ty, vô cơ tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp rời 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - thi công tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì việc làm Đổi mới nhất, nền kinh tế tài chính của việt nam cải tiến và phát triển nhanh chóng nên sẽ tạo nên đi ra được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ thành phẩm của quy trình chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng chống công ty cải tiến và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng cho tới phát triển và cuộc sống nên tiếp tục thú vị tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt đem tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty rời.

* Giải thích

- Trồng trọt cướp tru thế vì thế nhu yếu rộng lớn về thực phẩm cho tới nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được đất nước quan hoài, công ty ko thiệt sự cải tiến và phát triển mạnh nhằm đáp ứng cho tới trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, tác dụng của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết hùn tập luyện tài năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã đem câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo gót cấu hình đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.