cách vẽ biểu đồ miền

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ miền

- Khả năng thể hiện nay : Biểu loại miền còn được gọi là biểu loại diện. Loại biểu loại này thể hiện nay được cả tổ chức cơ cấu và hành động trở nên tân tiến của những đối tượng người sử dụng. Toàn cỗ biểu loại là 1 trong hình chữ nhật (hoặc hình vuông), nhập này được tạo thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu loại miền: phần lớn năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu loại miền thông thường gặp gỡ : Biểu loại miền ông chồng tiếp nối nhau, miền ông chồng kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu loại miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác toan tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật hợp lý và phải chăng độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) nên cơ hội đều nhau (0, 10, đôi mươi,... 100 hoặc 0, đôi mươi, 40,...,100).

- Năm trước tiên và năm sau cuối đó là trục tung phía hai bên.

- Trường thích hợp bạn dạng loại bao gồm nhiều miền ông chồng lên nhau, tao vẽ tuần tự động từng miền theo dõi trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết chú ý sao mang đến ý nghĩa nhất bên cạnh đó cũng nên tính cho tới tính trực quan tiền và tính mĩ thuật của biểu loại.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện nay đơn vị chức năng của biểu loại, chiều rộng lớn của biểu loại thông thường thể hiện nay thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân ái của miền (không như là cơ hội ghi như biểu loại đường).

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu loại.

* Lưu ý :

- Biểu loại miền vẽ theo dõi độ quý hiếm vô cùng thể hiện nay hành động, nên dựng nhị trục - một trục thể tiến bộ lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này đặc biệt ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng mực.

- Trường thích hợp đòi hỏi thể hiện nay tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu,... rất cần được xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách phán xét biểu loại miền

- Nhận xét cộng đồng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, Đánh Giá Xu thế cộng đồng của số liệu.

- Nhận xét mặt hàng ngang trước: Theo thời hạn nguyên tố a tăng hoặc tách, tăng tách thế nào, tăng tách bao nhiêu? Sau cơ cho tới nguyên tố b tăng hoặc tách,… nguyên tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét mặt hàng dọc: Yếu tố này xếp thứ hạng nhất, nhì, phụ vương và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu loại miền

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu thốn số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Chưa tạo ra hình chữ nhật đặc thù, thiếu thốn đơn vị chức năng.

+ Viết ghi chú nhập biểu loại, ko lấp ăm ắp hình chữ nhật.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu loại hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu loại miền

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất nhằm thể hiện nay sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu diện tích S lúa phân theo dõi mùa vụ ở VN, quy trình tiến độ 2005 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, diện tích S lúa phân theo dõi mùa vụ ở VN với sự vận động và di chuyển.

- Năm năm 2016, lúa tấp nập xuân cướp tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu tấp nập (36,0%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa tấp nập xuân tách nhẹ nhàng (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm thời (2005 - 2010 và 2013 - năm 2016 tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu tấp nập tăng liên tiếp qua loa trong năm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa tách liên tiếp qua loa trong năm và tách 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu tấp nập tăng là vì việc tăng nhanh thâm nám canh, tăng vụ và có tương đối nhiều như là mới mẻ đi vào test nghiệm mang đến năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa tấp nập xuân tách là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa màu sắc không giống mang đến năng suất cao hơn), tác động của những nguyên tố bất ngờ (nguồn nước, những nguyên tố nhiệt độ,…).

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

Xem thêm: toán lớp 4 trang 167

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu lượng vận fake phân theo dõi loại sản phẩm & hàng hóa ở VN, quy trình tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu loại vẫn vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại mặt hàng = Khối lượng loại mặt hàng / Tổng số mặt hàng x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận fake phân theo dõi loại mặt hàng hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu; tách tỉ trọng mặt hàng nhập vào.

+ Tỉ trọng mặt hàng xuất khẩu tăng nhẹ nhàng (0,3%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng mặt hàng nhập vào tách liên tiếp qua loa trong năm và tách 3,8%.

+ Tỉ trọng mặt hàng trong nước tăng nhẹ nhàng (3,5%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận fake phân theo dõi loại sản phẩm & hàng hóa đều tăng thêm liên tục: mặt hàng xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, mặt hàng nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và mặt hàng trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất (234,0%), tiếp cho tới là mặt hàng xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là mặt hàng nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát triển nội địa trở nên tân tiến và quyết sách tăng nhanh xuất khẩu nên tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn cướp tỉ trọng lớn số 1 nhưng tại lượng mặt hàng nhập vào tăng đủng đỉnh rộng lớn đối với nhị loại mặt hàng bên trên nền tỉ trọng tách ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn mặt hàng nhập vào, dữ thế chủ động phát triển những món đồ nội địa và tăng nhanh xuất khẩu, hội nhập nền kinh ê điểm và bên trên toàn cầu.

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh phân theo dõi trở nên thị và vùng quê ở VN, quy trình tiến độ 2010 - 2018?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng số lượng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng số lượng dân sinh x 100%.

- kề dụng công thức, tao tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở nên thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi theo dõi trong năm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở nên thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở nên thị gia tăng 6176,4 ngàn người; số lượng dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn số lượng dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở nên thị và vùng quê với sự fake dịch:

+ Dân trở nên thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê tách liên tiếp và giảm xuống 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư VN tăng là vì quy tế bào số lượng dân sinh VN rộng lớn, số người nhập lứa tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê thiên di nhập những điểm trở nên thị mò mẫm việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như TP Hà Nội, TP. Sài Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn nữa dân trở nên thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê tách là vì dân vùng quê tăng đủng đỉnh rộng lớn dân trở nên thị và 1 phần rộng lớn dân vùng quê dịch rời nhập trở nên thị.

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết hùn tập luyện khả năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí đặc biệt hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã với điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo dõi cấu tạo rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.