cách vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ tròn

- Khả năng thể hiện tại : Biểu thiết bị tròn xoe tế bào mô tả được tổ chức cơ cấu, tỉ trọng những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu thiết bị tròn xoe Khi “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu thiết bị cột thông thường bắt gặp : Biểu thiết bị tròn xoe đơn, tròn xoe sở hữu chào bán kín

2. Cách vẽ biểu thiết bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ cầm cố dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích cho rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tao nên thay đổi thanh lịch số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu sở hữu đòi hỏi thể hiện tại quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn xoe.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng con quay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu thiết bị nên tương tự nhau nhằm tiện mang lại việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn xoe thì nên xác lập tâm những đàng tròn xoe phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn xoe là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền vừa đủ số liệu lên biểu thiết bị, tỉ trọng % nào là vượt lên trước nhỏ rất có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu thiết bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện tại bên trên biểu thiết bị.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật mang lại bạn dạng thiết bị.

- Hình tròn xoe (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng 1,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách phán xét biểu thiết bị tròn

* Khi có duy nhất một vòng tròn

- Nhận tấp tểnh tổ chức cơ cấu tổng quát tháo lớn số 1.

- So sánh là cái nào là nhất, nhì, tía,… và cho thấy thêm đối sánh trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu thứ tự hoặc tầm thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một số trong những lý giải.

* Khi sở hữu kể từ nhì vòng tròn xoe trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như sở hữu tía vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới mẻ phán xét về nhất, nhì, tía,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như tương tự nhau thì tao gom nói chung cho những năm một thứ tự thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang lại Tóm lại về nguyệt lão đối sánh trong những nguyên tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng rất có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần phán xét bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Khi phán xét biểu thiết bị.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Khi vẽ biểu thiết bị tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn xoe ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo đòi quy luật (giá trị thứ nhất ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía bên trái kim 12h).

- Các nguyên tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người tiêu dùng, thời hạn ở trong biểu thiết bị.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích luyện minh họa về biểu thiết bị tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự không giống nhau trong những chống.

- Khu vực III lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và lúc lắc tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy chống I tách và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu ngành công ty lúc lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự hoàn mỹ, tiến bộ.

Xem thêm: i'll take the new job whose salary is fantastic

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác làm việc phân theo đòi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo đòi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính chào bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo đòi ngành tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây đắp và công ty, nhập cơ tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây đắp tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì việc làm Đổi mới mẻ, nền tài chính của việt nam cách tân và phát triển nhanh chóng nên đang được đưa đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa phần nhờ thành phẩm của quy trình vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng chống công ty cách tân và phát triển mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang lại tạo ra và cuộc sống nên đang được lôi cuốn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính chào bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt sở hữu tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt lúc lắc tru thế bởi nhu yếu rộng lớn về hoa màu mang lại nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được nước nhà quan hoài, công ty ko thiệt sự cách tân và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang lại trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương đem chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, tác dụng của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã sở hữu điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đòi cấu tạo rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.