cách xác định lực lorenxoBài viết lách Cách giải những dạng bài bác tập dượt về lực Lo-ren-xơ với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt về lực Lo-ren-xơ.

Bạn đang xem: cách xác định lực lorenxo

Cách giải những dạng bài bác tập dượt về lực Lo-ren-xơ (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lực Lorenxơ fL:

    + Có vị trí đặt bên trên năng lượng điện.

    + Có phương vuông góc với vB

    + Có chiều: xác lập bám theo qui tắc bàn tay ngược “đặt bàn tay ngược không ngừng mở rộng nhằm những véc tơ B hướng về phía lòng bàn tay, chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thiết là chiều của v, Lúc cơ, ngón hình mẫu choãi rời khỏi 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ nếu như phân tử đem năng lượng điện dương; phân tử đem năng lượng điện âm thì lực Lorenxơ đem chiều ngược với chiều ngón tay cái”

    + Có chừng lớn: fL = B.v.|q|sinα, với α = ∠(v, B)

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Một số Lưu ý:

    + Lực phía tâm: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Khi góc α = 90° thì phân tử vận động tròn xoe đều. Lúc này Lorenxơ vào vai trò lực hướng trọng tâm nên: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Với vận động tròn xoe đều thì tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Khi năng lượng điện vận động năng lượng điện ngôi trường B và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E thì năng lượng điện Chịu thuộc tính bên cạnh đó nhị lực: lực năng lượng điện Fđ và lực kể từ Ft.

    + Khi năng lượng điện vận động trực tiếp đều thì hiệp lực thuộc tính lên năng lượng điện vì như thế ko.

    + Khi electron được vận tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U thì nó sẽ sở hữu động năng:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Cho năng lượng điện q < 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ Bv được trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay ngược xác lập chiều của lực Lorenxơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Hướng dẫn:

    + Khi áp dụng quy tắc bàn tay ngược nhằm xác lập chiều của lực Lorenxơ tao cần thiết lưu ý:

        Khi q > 0 thì chiều của lực Lorenxơ là chiều của ngón tay hình mẫu.

        Khi q < 0 thì chiều của lực Lorenxơ là chiều ngược lại với chiều của ngón tay hình mẫu.

    + Đặt bàn tay ngược xòe rộng lớn, sao cho những lối chạm màn hình kể từ B xuyên qua loa lòng bàn tay, chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thiết trùng với chiều của vectơ v, ngón hình mẫu choãi rời khỏi 90°, Lúc cơ chiều của lực Lorenxơ trái hướng với chiều chỉ của ngón hình mẫu.

    + Chiều của vectơ lực Lorenxơ fL phía kể từ bên trên xuống (như hình).

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho năng lượng điện q > 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ Bv được trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay ngược xác lập chiều của lực Lorenxơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Hướng dẫn:

Đặt bàn tay ngược xòe rộng lớn, sao cho những lối chạm màn hình kể từ B xuyên qua loa lòng bàn tay, chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thiết trùng với chiều của vectơ v, ngón hình mẫu choãi rời khỏi 90° đó là chiều của lực Lorenxơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 3: Một proton cất cánh vô vào kể từ ngôi trường đều bám theo phương phù hợp với lối mức độ từ là một góc α. Vận tốc thuở đầu của proton v = 3.107 m/s và kể từ ngôi trường đem chạm màn hình kể từ B = 1,5 T. thạo proton đem năng lượng điện q = 1,6.10-19 (C). Tính khuôn khổ của lực Lo-ren-xơ trong những tình huống sau:

a) α = 0°        b) α = 30°        c) α = 90°

Hướng dẫn:

Độ rộng lớn của lực Lorenxơ: fL = Bv|q|sinα

a) Khi α = 0 ⇒ fL = Bv|q|sin0 = 0

b) Khi α = 30° ⇒ fL = Bv|q|sin30° = 0,5Bv|q|

Thay số: fL = 0,5.1,5.3.107.1,6.10-19 = 3,6.10-12 (N)

c) Khi α = 90° ⇒ fL = Bv|q|sin90° = Bv|q|

Thay số: fL = 1,5.3.107.1,6.10-19 = 7,2.10-12 (N)

Ví dụ 4: Một electron được vận tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U = 2000 V, tiếp sau đó cất cánh vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B = 10-3 T bám theo phương vuông góc với lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường. thạo lượng và năng lượng điện của electron là m và e tuy nhiên Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án. Bỏ qua loa véc tơ vận tốc tức thời của electron Lúc mới mẻ chính thức được vận tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U. Tính:

a) Bán kính quy trình của electron.

b) Chu kì cù của electron.

Hướng dẫn:

Quảng cáo

Công của electron Lúc được vận tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U: A = qU = |e|U

Theo tấp tểnh lý trở thành thiên động năng tao có: Wđ2 – Wđ1 = A

Vì bỏ lỡ véc tơ vận tốc tức thời của electron Lúc mới mẻ chính thức được vận tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U nên Wđ1 = 0

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

a) Vì electron cất cánh vô kể từ ngôi trường đem vB nên lực Lo-ren-xơ là lực hướng trọng tâm, nên tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

b) Chu kì cù của electron:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 5: Một chùm phân tử α đem véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu ko đáng chú ý được bức tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U = 106 V. Sau Lúc bức tốc, chùm phân tử cất cánh vô kể từ ngôi trường đều chạm màn hình kể từ B = 1,8T. Phương cất cánh của chùm phân tử vuông góc với lối chạm màn hình kể từ.

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của phân tử α Lúc nó chính thức cất cánh vô kể từ ngôi trường. m = 6,67.10-27 kg; cho tới q = 3,2.10-19 C.

b) Tìm khuôn khổ lực Lo-ren-xơ thuộc tính lên phân tử.

Hướng dẫn:

a) Công của electron Lúc được vận tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U: A = qU

    + Theo tấp tểnh lý trở thành thiên động năng tao có: Wđ2 – Wđ1 = A

    + Vì bỏ lỡ véc tơ vận tốc tức thời của electron Lúc mới mẻ chính thức được vận tốc vì như thế hiệu năng lượng điện thế U nên Wđ1 = 0

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

b) Độ rộng lớn lực Lo-ren-xơ thuộc tính lên hạt: f = Bvq = 5,64.10-12.

B. Bài tập

Bài 1: Cho năng lượng điện q > 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ véc tơ vận tốc tức thời v và lực Lorenxơ fL được trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay ngược xác lập chiều của chạm màn hình kể từ B.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

Lời giải:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Đặt bàn tay ngược xòe rộng lớn, sao cho tới chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thiết trùng với chiều của vectơ v, ngón hình mẫu choãi rời khỏi 90° chỉ theo hướng của lực Lorenxơ fL thuộc tính lên phân tử đem năng lượng điện q. Khi cơ khunh hướng vô lòng bàn tay là chiều của vectơ chạm màn hình kể từ B.

    + Chiều của vectơ B phía kể từ ngoài vô vào như hình.

Bài 2: Cho năng lượng điện q < 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ chạm màn hình kể từ B và lực Lorenxơ fL được trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay ngược xác lập chiều của vectơ véc tơ vận tốc tức thời v.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Đặt bàn tay ngược xòe rộng lớn, sao cho những lối chạm màn hình kể từ B xuyên qua loa lòng bàn tay, ngón hình mẫu choãi rời khỏi 90°, chiều của lực Lorenxơ fL thời điểm này trái hướng với chiều của ngón hình mẫu. Khi cơ vectơ vận v đem chiều kể từ vô ra phía bên ngoài như hình vẽ.

    + Chiều của vectơ véc tơ vận tốc tức thời v phía kể từ vô rời khỏi bề ngoài bằng phẳng hình vẽ (như hình).

Bài 3: Một electron cất cánh vô vào kể từ ngôi trường đều với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu vuông góc với B. Tính khuôn khổ của fL nếu như v = 2.105 m/s và B = 0,2 T. Cho biết electron có tính rộng lớn e = 1,6.10-19 C.

Lời giải:

Độ rộng lớn của lực Lorenxơ thuộc tính lên hạt:

fL = Bvqsinα = 0,2.2.105.1,6.10-19.sin90° = 6,4.10-15 (N)

Bài 4: Một electron đem lượng m = 9,1.10-31 kilogam, vận động với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu v0 = 107 m/s, vô một kể từ ngôi trường đều B sao cho tới v0 vuông góc với những lối mức độ kể từ. Qũy đạo của electron là một trong những lối tròn xoe nửa đường kính R = đôi mươi milimet. Tìm khuôn khổ của chạm màn hình kể từ B.

Lời giải:

Khi electron vận động vô kể từ ngôi trường với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu vuông góc với chạm màn hình kể từ B thì electron tiếp tục vận động tròn xoe đều, vì thế lực Lorenxơ là lực hướng trọng tâm nên tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 5: Một proton đem lượng m = 1,67.10-27 kilogam vận động bám theo một quy trình tròn xoe nửa đường kính 7 centimet vô một kể từ ngôi trường đều chạm màn hình kể từ B = 0,01T. Xác tấp tểnh véc tơ vận tốc tức thời và chu kì cù của proton.

Lời giải:

Vì proton vận động với quy trình tròn xoe nên lực Lorenxơ là lực hướng trọng tâm, vì thế tao có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Vì vận động tròn xoe đều nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Vận tốc vận động của proton bên trên quy trình tròn: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 6: Một electron đem véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu vì như thế 0, được vận tốc vì như thế một hiệu năng lượng điện thế U = 500 V, tiếp sau đó cất cánh vô bám theo phương vuông góc với lối mức độ kể từ. Cảm ứng kể từ của kể từ ngôi trường là B = 0,2T. Bán kính quy trình của electron.

Lời giải:

Theo tấp tểnh lý động năng tao có: Wđ2 – Wđ1 = Angoại lực

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Vì proton vận động với quy trình tròn xoe nên lực Lorenxơ là lực hướng trọng tâm, vì thế tao có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 7: Một phân tử năng lượng điện q = 1,6.10-18 C vận động bám theo quy trình tròn xoe vô kể từ ngôi trường đều với nửa đường kính quy trình là 5 m, bên dưới thuộc tính của kể từ ngôi trường đều B = 4.10-2 T, hãy xác lập :

a) Tốc chừng của năng lượng điện phát biểu bên trên.

b) Lực kể từ thuộc tính lên năng lượng điện.

c) Chu kì vận động của năng lượng điện. Cho biết lượng của phân tử năng lượng điện 3,28.10-26 kilogam.

Lời giải:

a) Vì electron cất cánh vô kể từ ngôi trường và vận động bên trên quy trình tròn xoe nên lực Lo-ren-xơ là lực hướng trọng tâm, vì thế tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

b) Độ rộng lớn lực Lo-ren-xơ thuộc tính lên hạt: f = Bvq = 6,24.10-13 (N)

c) Chu kì cù của electron: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 11 đem vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Lý thuyết Lực Lo-ren-xơ
 • 23 câu trắc nghiệm Lực Lo-ren-xơ đem đáp án chi tiết
 • 50 bài bác tập dượt trắc nghiệm Lực kể từ đem đáp án (phần 1)
 • 50 bài bác tập dượt trắc nghiệm Lực kể từ đem đáp án (phần 2)
 • 60 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 60 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (nâng cao - phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


tu-truong.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp