cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Câu hỏi:

28/05/2020 171,543

A. vuông góc với đàng mức độ kể từ.

Bạn đang xem: cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

B. nằm theo đòi vị trí hướng của đàng mức độ kể từ.

Đáp án chủ yếu xác

C. nằm theo đòi vị trí hướng của lực kể từ.

D. không được bố trí theo hướng xác lập.

Cảm ứng kể từ bên trên một điểm vô kể từ trường luôn tiếp tuyến với đàng mức độ bên trên điểm cơ và nằm trong chiều với chiều kể từ ngôi trường.

Chọn B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đoạn chão dẫn đem loại năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều. Lực kể từ lớn số 1 thuộc tính lên đoạn chão dẫn Lúc đoạn chão dẫn đặt

A. song tuy nhiên với những đàng mức độ kể từ.

B. vuông góc với những đàng mức độ kể từ.

C. hợp với những đàng mức độ kể từ góc 45 độ

D. hợp với những đàng mức độ kể từ góc 60 độ

Câu 2:

Khi tăng mặt khác độ mạnh loại năng lượng điện vô cả nhị chão dẫn tuy nhiên song lên 4 thứ tự thì lực kể từ thuộc tính lên từng đơn vị chức năng chiều nhiều năm của từng chão tăng lên

A. 8 lần

B. 4 lần

C. 16 lần

D. 24 lần

Câu 3:

Đặt bàn tav trái khoáy cho những đàng mức độ kể từ xuyên vô lòng bàn tay, ngón tay cái choãi rời khỏi 90 chừng chỉ chiều loại năng lượng điện thì chiều của lực kể từ thuộc tính lên loại điện

A. theo chiều kể từ cổ tay cho tới tư ngón tay.

Xem thêm: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

B. ngược chiều với chiều kể từ cổ tay cho tới tư ngón tay.

C. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra

D. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra

Câu 4:

Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chão dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện tỉ trọng với?

A. điện trở của đoạn chão.

B. bình phương hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhị đầu đoạn chão.

C. căn bậc nhị của hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhị đầu đoạn chão.

D. cường chừng loại năng lượng điện qua quýt đoạn chão.

Câu 5:

Ống chão năng lượng điện bên trên hình vẽ bị bú về phía thanh nam châm hút từ. Hãy chứng minh rất rất của thanh nam giới châm:

A. đầu Phường là rất rất dương, đầu Q là rất rất âm

B. đầu Phường là rất rất nam giới, đầu Q là rất rất bắc

C. đầu Phường là rất rất bắc, đầu Q là rất rất nam

D. đầu Phường là rất rất âm, đầu Q là rất rất dương

Câu 6:

Một đoạn chão với loại năng lượng điện được bịa vô một kể từ ngôi trường đều. Để kích cỡ lực kể từ thuộc tính lên chão đạt rất rất đái thì kích cỡ góc α thân thiết véctơ thành phần loại năng lượng điện và véctơ chạm màn hình kể từ cần bằng

A. α=00.

B. α=300.

C. α=600.

Xem thêm: sự kiện nào dưới đây chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2

D. α=900.