chất có tính lưỡng tính là

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Acid và base
 • Acid
 • Phản ứng acid–base
 • Độ mạnh mẽ của acid
 • Hàm acid
 • Lưỡng tính
 • Base
 • Dung dịch đệm
 • Hằng số phân ly
 • Hóa học tập cân nặng bằng
 • Chiết
 • Hàm acid Hammett
 • pH
 • Ái lực proton
 • Sự tự động năng lượng điện ly của nước
 • Chuẩn độ
 • Xúc tác acid Lewis
Các dạng acid
 • Brønsted–Lowry
 • Lewis
 • Acceptor
 • Vô cơ
 • Hữu cơ
 • Mạnh
 • Siêu acid
 • Yếu
 • Rắn
Các dạng base
 • Brønsted–Lowry
 • Lewis
 • Donor
 • Hữu cơ
 • Mạnh
 • Siêu base
 • Phi nucleophil
 • Yếu
 • x
 • t
 • s

Trong chất hóa học, thích hợp hóa học lưỡng tính là 1 phân tử hoặc ion rất có thể phản xạ đối với cả acid và base.[1] đa phần sắt kẽm kim loại (như kẽm, thiếc, chì, nhôm và beryli) tạo nên trở thành những oxide lưỡng tính hoặc hydroxide lưỡng tính. Tính lưỡng tính còn tùy thuộc vào hiện trạng lão hóa. Ví dụ Al2O3 là 1 oxide lưỡng tính.

Bạn đang xem: chất có tính lưỡng tính là

Tiền tố của của kể từ amphoteric sở hữu xuất xứ kể từ chi phí tố Hy Lạp amphi-, Có nghĩa là "cả hai". Trong chất hóa học, một thích hợp hóa học lưỡng tính là 1 hóa học sở hữu kỹ năng sinh hoạt như 1 acid hoặc một base. acid là hóa học mang lại proton (hoặc nhận cặp electron) còn base nhận proton. Cho nên hóa học lưỡng tính là hóa học một vừa hai phải thể hiện nay tính acid một vừa hai phải thể hiện nay tính base.

Các oxide sắt kẽm kim loại phản xạ đối với cả acid tương đương bazơ muốn tạo đi ra muối bột và nước được gọi là oxide lưỡng tính. Chẳng hạn chì oxide và kẽm oxide.

Một loại nhập group thích hợp hóa học lưỡng tính là những phân tử amphiprotic, rất có thể mang lại hoặc nhận proton (H+). Các ví dụ bao hàm amino acid và protein, sở hữu những group acid amin và acid carboxylic và những thích hợp hóa học tự động ion hóa như nước.

Ampholyte là những phân tử sở hữu chứa chấp cả group acid và group base, tồn bên trên hầu hết bên dưới dạng lưỡng đặc biệt (zwitterions) trong vòng pH chắc chắn. Độ pH sở hữu năng lượng điện phân tử tầm vì thế 0 được gọi là điểm đẳng điện của phân tử. Ampholyte được dùng để làm lưu giữ phỏng pH ổn định ấn định nhập cách thức năng lượng điện di đẳng năng lượng điện.

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Amphoteric sở hữu xuất xứ kể từ giờ Hy Lạp amphoteroi (ἀμφότεροι) Có nghĩa là "cả hai". Các kể từ tương quan nhập chất hóa học acid-base là amphichromaticamphichroic, cả nhì kể từ này đều tế bào miêu tả những hóa học thông tư acid-base tạo nên màu sắc khi phản xạ với acid và thay đổi màu sắc không giống khi phản xạ với base.[2]

Phân tử lưỡng tính[sửa | sửa mã nguồn]

Theo thuyết Bronsted-Lowry về acid và base: acid là hóa học mang lại proton và base là hóa học nhận proton.[3] Một phân tử lưỡng tính (hoặc ion) rất có thể mang lại hoặc nhận một proton, bởi vậy sinh hoạt như 1 acid hoặc một base. Nước, amino acid, ion hydro carbonat (ion bicarbonat) và ion hydro sulfat (ion bisulfat) là những ví dụ thông dụng của những hóa học lưỡng tính. Vì bọn chúng đều phải có vẹn toàn tử hydro, rất có thể mang lại proton thể hiện nay tính acid. Ngoài đi ra, bọn chúng rất có thể sinh hoạt như 1 base nên bọn chúng là hóa học lưỡng tính.

Ví dụ:[sửa | sửa mã nguồn]

Một ví dụ thông dụng của một hóa học lưỡng tính là ion hydro carbonat, rất có thể sinh hoạt như 1 acid:

hoặc bên dưới dạng base:

Do bại liệt, nó rất có thể mang lại hoặc nhận một proton.

Xem thêm: phương tiện giao thông tiếng anh

Nước là ví dụ thông dụng nhất, sinh hoạt như 1 base khi phản xạ với 1 acid như hydro chloride:

và sinh hoạt như 1 acid khi phản xạ với 1 base như amonia:

Không nên toàn bộ những hóa học lưỡng tính đều mang lại hoặc nhận proton[sửa | sửa mã nguồn]

Hiển nhiên một thích hợp hóa học rất có thể mang lại hoặc nhận proton là hóa học lưỡng tính, tuy nhiên điều ngược lại là ko đích. Ví dụ, oxide sắt kẽm kim loại ZnO ko chứa chấp hydro và ko thể cho 1 proton. Thay nhập bại liệt, nó là 1 acid Lewis sở hữu vẹn toàn tử Zn nhận một cặp electron kể từ gốc OH-. Các oxide và hydroxide sắt kẽm kim loại không giống được kể phía trên cũng có thể có tầm quan trọng như acid Lewis chứ không cần nên là acid Bronsted.

Oxide lưỡng tính và hydroxide [4][sửa | sửa mã nguồn]

oxide lưỡng tính[sửa | sửa mã nguồn]

Kẽm oxide (ZnO) phản xạ đối với cả acid và base:

Phản ứng này rất có thể được dùng nhằm tách những cation không giống nhau, ví dụ như kẽm (II) hòa tan nhập base kể từ mangan (II) ko hòa tan nhập base.

Chì oxide (PbO):

Nhôm oxide (Al2O3)

Thiếc(II) oxide (SnO)

Xem thêm: it is impolite that you there when he gets off the plane

 • Trong acid: SnO +2 HCl ⇌ SnCl 2 + H2O
 • Trong base: SnO + 4NaOH + H2O ⇌ Na4[Sn(OH)6]

Một số nhân tố không giống cũng tạo nên trở thành oxide lưỡng tính là gali, indi, scandi, titani, zirconi, vanadi, chromi, Fe, cobalt, đồng, bạc, vàng, germani, antimon, bismuth, và teluri.

Hydroxide lưỡng tính[sửa | sửa mã nguồn]

Nhôm hydroxide cũng chính là hóa học lưỡng tính:

 • Là một base (trung hòa một acid): Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
 • Là một acid (trung hòa một base): Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

Beryli hydroxide

 • với acid: Be(OH)2 + 2HCl → BeCl2 + 2H2O
 • với base: Be(OH)2 + 2NaOH → Na2[Be(OH)4].[5]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Zwitterion
 • Điểm đẳng điện
 • Ate phức tạp

Tài liệu tham ô khảo[sửa | sửa mã nguồn]