chất không có tính chất lưỡng tính là

Câu hỏi:

18/06/2019 6,070

Bạn đang xem: chất không có tính chất lưỡng tính là

B. AlCl3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ đá vôi (CaCO3), pha trộn Ca vì như thế cách:

A. Dùng kali đẩy can xi thoát ra khỏi CaCO3

B. Điện phân rét mướt chảy CaCO3

C. Nhiệt phân CaCO3

D. Hòa tan với dd HCl rồi năng lượng điện phân rét mướt chảy sản phẩm

Câu 2:

Cấu hình electron nào là sau đấy là của ion Al3+ ?

A.1s22s22p63s23p1

B. 1s22s22p6

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s2

Câu 3:

Ở hiện trạng cơ phiên bản, vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại kiềm thổ đem số electron hóa trị là:

A. 2e

B. 4e

C. 3e

D. 1e

Câu 4:

Sục kể từ từ khí CO2 đến dư nhập hỗn hợp nước vôi nhập thì hiện tượng kỳ lạ để ý được là:

A. Nước vôi bị vn đục ngay

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

B. Nước vôi không còn trong dần dần tiếp sau đó nhập trở lại

C. Nước vôi không còn trong dần

D. Nước vôi vẫn trong

Câu 5:

Có những hóa học sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp hóa học nào là rất có thể thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời:

A. NaCl và Ca (OH)2

B. Ca(OH)2 và Na2CO3

C. Na2COvà HCl

D. NaCl và HCl

Câu 6:

Chọn câu sai:

A. Nhôm đem cấu trúc loại mạng lập phương tâm diện

B. Nhôm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng, đem white color bạc, dễ dàng kéo sợi và dát mỏng

C. Nhôm dẫn năng lượng điện và nhiệt độ tốt

D. Nhôm đem tính khử mạnh, mạnh rộng lớn tính khử của Mg

Câu 7:

Kim loại Al không phản ứng với dung dịch:

A. NaOH loãng

B. H2SO4 đặc, nguội

C. H2SO4 đặc, nóng

D. H2SO4 loãng

Xem thêm: axit nào sau đây là axit béo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK