chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 76,179

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- nhập cấu trúc phân tử cần có một links song.

- 2 group thế links với nằm trong 1 cacbon của nối song cần không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 với 2 links song nhập phân tử. Mặt không giống, Ca links với nhì group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng links với nhì group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 với đồng phân hình học

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của thích hợp hóa học với công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo ra hoá học tập là

A. số lượng links trong số những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

B. các loại links trong số những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

C. thứ tự động links trong số những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

D. bản hóa học links trong số những nguyên vẹn tử nhập phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học nào là là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm rất đầy đủ nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với cấu trúc không giống nhau.

B. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với đặc điểm không giống nhau.

C. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với nằm trong công thức phân tử tuy vậy với cấu trúc không giống nhau nên với đặc điểm không giống nhau.

D. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với cấu trúc không giống nhau nên với đặc điểm không giống nhau.

Câu 5:

Chất nào là sau đó là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của thích hợp hóa học với công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK