chất nào sau đây không tan trong nước

Câu hỏi:

03/03/2020 27,241

Bạn đang xem: chất nào sau đây không tan trong nước

A. Xenlulozơ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nung lạnh lẽo Fe với hóa học nào là tại đây thì dẫn đến phù hợp hóa học Fe (II) 

A. S

B. Dung dịch HNO3

C. O2

D. Cl2

Câu 2:

Cho 0,05 mol láo lếu phù hợp nhị este đơn chức X và Y thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH chiếm được láo lếu phù hợp những hóa học cơ học Z. Đốt cháy trọn vẹn Z chiếm được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm cất cánh khá láo lếu phù hợp Z chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,34

B. 4,56

C. 5,64

D. 3,48

Câu 3:

Điện phân 1 lít hỗn hợp AgNO3 với năng lượng điện rất rất trơ, hỗn hợp sau năng lượng điện phân sở hữu pH=2. Coi thể tích hỗn hợp sau năng lượng điện phân bất biến. Khối lượng Ag bám ở catot là

A. 2,16g

B. 0,108g

C. 1,08g

Xem thêm: tác dụng của dòng điện xoay chiều

D. 0,54g

Câu 4:

Dung dịch chứa chấp láo lếu phù hợp nào là tại đây hoàn toàn có thể hòa tan bột đồng ?

A. NaCl + HCl

B. HCl + FeCl2

C. Fe(NO3)2 + KNO3

D. HCl + KNO3

Câu 5:

Cho láo lếu phù hợp X bao gồm Al và Mg thuộc tính với cùng 1 lít hỗn hợp bao gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, chiếm được 45,2 gam hóa học rắn Y. Cho Y thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh lẽo (dư), chiếm được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

A. 0,25.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,20.

Câu 6:

Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là

A. metan

B. etan

C. propan

D. n-butan

TÀI LIỆU VIP VIETJACK