chất nào sau đây là chất béo

Câu hỏi:

23/08/2021 59,231

B. Tripanmitin.

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Phương pháp giải:

Chất to tướng là trieste của glixerol và axit to tướng.

Giải chi tiết:

Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là hóa học to tướng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly thuộc tính với lượng hỗn hợp HCl một vừa hai phải đầy đủ, sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối bột. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.

B. 41,82 gam.

C. 37,50 gam.

D. 38,45 gam.

Câu 2:

Polime vô mặt hàng nào là tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. Tơ tằm và tơ visco.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 3:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

A. 8 gam.

B. 6 gam.

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

C. 16 gam.

D. 4 gam.

Câu 4:

Chất nào là sau đó là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.

B. Gly-Ala-Gly-Ala.

C. Ala-Gly.

D. Ala-Ala.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn láo lếu thích hợp Mg, Al vô oxi dư, cho tới thành phầm cháy vô hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Glucozơ đem phản xạ thủy phân.

B. Etyl acrylat đem phản xạ tráng bạc.

C. Đipeptit Ala-Ala đem phản xạ màu sắc biure.

Xem thêm: bài 6 tiết 3 địa 11

D. Ở ĐK thông thường, tristearin là hóa học rắn.