chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 184,626

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

KCl là muối hạt trung hòa

- Muối hòa hợp là muối hạt nhưng mà vô gốc axit không đem vẹn toàn tử hiđro rất có thể thay cho thế vì chưng vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối hạt nhưng mà vô gốc axit còn vẹn toàn tử hiđro không được thay cho thế vì chưng vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này sau đó là muối hạt axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất này sau đó là muối hạt axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion rất có thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: thành tựu văn minh đại việt

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học này sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng này tại đây đem phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko đích thị là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.