chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là

Câu hỏi:

03/09/2019 214,292

C. H2NCH2COOH.

Bạn đang xem: chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

A. C2H5OH là hóa học lỏng ở ĐK thông thường.

B. C6H5NH2 là hóa học lỏng ở ĐK thông thường, không nhiều tan nhập nước

C. Đúng

D. CH3NH­2 là hóa học khí ở ĐK thường

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Để cọ tinh khiết ống thử đem bám anilin, hoàn toàn có thể người sử dụng hỗn hợp HCl.

B. Các amin đều ko độc, được dùng nhập chế biến đổi đồ ăn thức uống.

C. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, toàn bộ những amin đều tan nhiều nội địa.

D. Tất cả những amin đều thực hiện quỳ tím độ ẩm chuyển màu sắc xanh rờn.

Câu 2:

Cho những hóa học sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly- Ala. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh kiềm là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 3:

Cho sơ đồ dùng trả hóa sau:

X +CH3OH/HCl, to Y +C2H5OH/HCl, to Z +NaOH du, to T 

Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là những hóa học cơ học chứa chấp nitơ. Công thức phân tử của Y và T là

A. C6H12O4N và C5H7O4Na2N.

B. C7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl.

C. C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.

Xem thêm: nhật bản đứng đầu thế giới về sản lượng

D. C7H14O4NCl và C5H7O4Na2N.

Câu 4:

Cho sản phẩm những chất: hỗn hợp saccarozơ, glixerol, ancil etylic, natri axetat. Số hóa học phản xạ với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 5:

Cho những hóa học sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua. Số hóa học tính năng với hỗn hợp NaOH sinh đi ra ancol là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 6:

Có những tuyên bố sau: 

(a) H2NCH2COHNCH2CH2COOH đem chứa chấp 1 links peptit nhập phân tử; 

(b) Etylamin, metylamin ở ĐK thông thường đều là hóa học khí, đem hương thơm khai, độc; 

(c) Benzenamin thực hiện xanh rờn quỳ ẩm; 

(d) Các peptit, glucozơ, saccarozơ đều tạo ra phức với Cu(OH)2

(e) Thủy phân cho tới nằm trong protein đơn giản và giản dị chỉ chiếm được những α–amino axit; 

(f) Protein được tạo ra kể từ những chuỗi peptit phối hợp lại cùng nhau. 

Số tuyên bố chính là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

Xem thêm: các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ

D. 2.