chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Bài viết lách Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí.

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

* Chứng minh nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc

Để minh chứng (P) ⊥ (Q), tớ hoàn toàn có thể minh chứng vì thế một trong số cơ hội sau:

- Chứng minh nhập (P) sở hữu một đường thẳng liền mạch a nhưng mà a ⊥ (Q).

- Chứng minh ((P), (Q)) = 90°

* Chứng minh đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mày phẳng

Để minh chứng d ⊥ (P), tớ hoàn toàn có thể minh chứng vì thế một trong số cơ hội sau:

- Chứng minh d ⊂ (Q) với (Q) ⊥ (P) và d vuông góc với uỷ thác tuyến c của (P) và (Q).

- Chứng minh d = (Q) ∩ (R) với (Q) ⊥ (P) và (R) ⊥ (P).

- Sử dụng những cơ hội minh chứng tiếp tục biết tại phần trước.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD sở hữu AB ⊥ (BCD) . Trong tam giác BDC vẽ những đàng cao BE và DF tách nhau ở O. Trong (ADC) vẽ DK ⊥ AC bên trên K. Khẳng tấp tểnh nào là tại đây sai ?

A. (ADC) ⊥ (ABE)           B. (ADC) ⊥ (DFK)

C. (ADC) ⊥ (ABC)            D. (BDC) ⊥ (ABE)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Ta xét những phương án:

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn C

Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD sở hữu nhị mặt mày bằng phẳng (ABC) và (ABD) nằm trong vuông góc với (DBC) . Gọi BE và DF là hai tuyến đường cao của tam giác BCD, DK là đàng cao của tam giác ACD. Chọn xác minh sai trong số xác minh sau?

A. (ABE) ⊥ (ADC)           B. (ABD) ⊥ (ADC)

C. (ABC) ⊥ (DFK)            D. (DFK) ⊥ (ADC)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn B

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABC sở hữu SA ⊥ (ABC) và lòng ABC là tam giác cân nặng ở A. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC). Khẳng tấp tểnh nào là tại đây đúng?

A. H ∈ SB

B. H trùng với trọng tâm tam giác SBC.

C. H ∈ SC

D. H ∈ SI (I là trung điểm của BC).

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn D

Gọi I là trung điểm của BC

⇒ AI ⊥ BC nhưng mà BC ⊥ SA ⇒ BC ⊥ (SAI)

⇒ SI ⊥ BC   (1)

Khi cơ H là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC) .

Suy rời khỏi AH ⊥ BC

Lại có: SA ⊥ BC

⇒ BC ⊥ (SAH) ⇒ BC ⊥ SH    (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi 3 điểm S; H; I trực tiếp sản phẩm.

Chọn D.

Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABC sở hữu nhị mặt mày mặt (SBC) và (SAC) vuông góc với lòng (ABC) . Khẳng tấp tểnh nào là tại đây sai?

A. SC ⊥ (ABC)

B. Nếu A’ là hình chiếu vuông góc của A lên ( SBC) thì A' ∈ SB .

C. (SAC) ⊥ (ABC)

D. BK là đàng cao của tam giác ABC thì BK ⊥ (SAC)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn B

+ Ta có: Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

+ Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC)

khi cơ AA' ⊥ (SBC) ⇒ AA' ⊥ BC ⇒ A' ∈ BC

Suy rời khỏi đáp án B sai.

Chọn B.

Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu nhị mặt mày mặt (SAB) và (SAC) vuông góc với lòng (ABC) , tam giác ABC vuông cân nặng ở A và sở hữu đàng cao AH. Gọi O là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC) . Khẳng tấp tểnh nào là tại đây đúng?

A. SC ⊥ (ABC)

B. (SAH) ⊥ (SBC)

C. O ∈ SC

D. Góc thân thuộc (SBC) và (ABC) là góc ∠SBA

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn B

Ta có: Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Gọi H là trung điểm của BC ⇒ AH ⊥ BC (vì tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A).

mà BC ⊥ SA ⇒ BC ⊥ (SAH) ⇒ (SBC) ⊥ (SAH)

Khi cơ O là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC)

Thì suy rời khỏi O nằm trong SH và ((SBC), (ABC)) = ∠SHA

Vậy đáp án B đúng

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 . Mặt bằng phẳng (A1BD) ko vuông góc với mặt mày bằng phẳng nào là bên dưới đây?

A. (AB1D)             B. (ACC1A1)             C. (ABD1)             D. (A1BC1)

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

* Gọi I = AB1 ∩ A1B

Tam giác A1BD đều phải có DI là đàng trung tuyến nên

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Tam giác A1BD đều phải có BJ là đàng trung tuyến nên BJ ⊥ A1D .

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn D

Ví dụ 7: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' sở hữu cạnh vì thế a. Khẳng tấp tểnh nào là tại đây sai?

A. Tam giác AB’C là tam giác đều.

B. Nếu α là góc thân thuộc AC’ và ( ABCD) thì cosα = √(2/3) .

C. ACC'A' là hình chữ nhật sở hữu diện tích S vì thế 2a2.

Xem thêm: sgk khtn 7 kết nối tri thức

D. Hai mặt mày (AA'C'C) và (BB'D'D) ở nhập nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc cùng nhau.

Hướng dẫn giải

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn C

Từ fake thiết tính được AC = a√2

Mặt không giống vì thế ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương nên suy rời khỏi ∠AA'C' = 90°

Xét tứ giác ACC'A' sở hữu Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

⇒ ACC'A' là hình chữ nhật sở hữu những cạnh a và a√2.

Diện tích hình chữ nhật ACC’A’ là :

S = a.a.√2 = a2√2   (đvdt)

⇒ đáp án C sai.

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh vì thế a. Khẳng tấp tểnh nào là tại đây sai?

A. Hai mặt mày ACC'A' và BDD'B' vuông góc nhau.

B. Bốn đàng chéo cánh AC’; A’C; BD’; B’D đều nhau và vì thế .

C. Hai mặt mày ACC’A’ và BDD’B’ là nhị hình vuông vắn đều nhau.

D. AC ⊥ BD'

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn C

Vì theo dõi fake thiết ABCD.A’B’C’D’ tớ đơn giản dễ dàng đã cho thấy được:

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

⇒ đáp án A đích thị.

+ sát dụng đình lý Pytago nhập tam giác B’A’D’ vuông bên trên A’ tớ có:

B'D'2 = B'A'2 + A'D'2 = a2 + a2 = 2a2

Áp dụng tấp tểnh lý Pytago nhập tam giác BB’D’ vuông bên trên B’ tớ có:

BD'2 = BB'2 + B'D'2 = a2 + 2a2 = 3a2 ⇒ BD' = a√3

Hoàn toàn tương tự động tớ tính được phỏng nhiều năm những đàng chéo cánh còn sót lại của hình lập phương đều đều nhau và vì thế a√3 ⇒ đáp án B đích thị.

+ Xét tứ giác ACC’A’ sở hữu

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

⇒ ACC'A' là hình chữ nhật

hoàn toàn tương tự động tớ cũng đã cho thấy BDD’B’ cũng chính là hình chữ nhật sở hữu những cạnh là a và a√3

Hai mặt mày ACC'A' và BDD'B' là nhị hình chữ nhật đều nhau

⇒ đáp án C sai.

Câu 2: Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' . Hình chiếu vuông góc của A’ lên (ABC) trùng với trực tâm H của tam giác ABC . Khẳng tấp tểnh nào là tại đây ko đúng?

A. (AA'B'B) ⊥ (BB'C'C)

B. (AA'H) ⊥ (A'B'C')

C. BB'C'C là hình chữ nhật

D. (BB'C'C) ⊥ (AA'H)

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn A

Gọi K là hình chiếu vuông góc của A lên BC

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Quảng cáo

Câu 3: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A'B'C'D' sở hữu cạnh lòng vì thế a, góc thân thuộc nhị mặt mày bằng phẳng (ABCD) và (ABC’) sở hữu số đo vì thế 60°. Cạnh mặt mày của hình lăng trụ bằng:

A. 3a            B. a√3            C. 2a            D. a√2

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn B.

Ta có: (ABCD) ∩ (ABC') = AB

Ta có: AB ⊥ BC và AB ⊥ BB' (vì lăng trụ tiếp tục nghĩ rằng lăng trụ tứ giác đều)

⇒ AB ⊥ (BB'C'C) nhưng mà C'B ⊂ (BB'C'C) ⇒ AB ⊥ C'B

Mặt khác: CB ⊥ AB

⇒ ((ABCD), (ABC')) = (CB, C'B) = ∠ CBC' = 60°

Áp dụng hệ thức lượng nhập tam giác BCC’ vuông bên trên C tớ có:

tan(CBC') = CC'/CB ⇒ CC' = CB.tan(CBC') = a.tan60° = a√3

Câu 4: Cho nhị tam giác ACD và BCD phía trên nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc cùng nhau và AC = AD = BC = BD = a; CD = 2x. với độ quý hiếm nào là của x thì nhị mặt mày bằng phẳng (ABC) và (ABD) vuông góc.

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Lời giải:

Gọi I và J phen lượt là trung điểm của CD và AB

Do AC = BC nên tam giác Ngân Hàng Á Châu ACB cân nặng bên trên C sở hữu CJ là đàng trung tuyến

⇒ CJ vuông AB    (1)

Tương tự động tớ có: DJ vuông góc AB.   (2)

Lại có: (ABC) ∩ (ABD)= AB   (3)

Từ (1), (2), (3) ⇒ ((ABC); (ABD))= ∠CJD

Vậy nhằm 2 mp(ABC) và (ABD) vuông góc cùng nhau thì tam giác CJD vuông cân nặng bên trên J

(chú ý: ΔCAB = ΔDAB (c.c.c) nên CJ = DJ)

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Vậy lựa chọn đáp án A

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu SA ⊥ (ABC) và lòng ABC vuông ở A. Khẳng tấp tểnh nào là tại đây sai ?

A. (SAB) ⊥ (ABC)

B. (SAB) ⊥ (SAC) .

C. Vẽ AH ⊥ BC, H ∈ BC ⇒ góc AHS là góc thân thuộc nhị mặt mày bằng phẳng (SBC) và (ABC) .

D. Góc thân thuộc nhị mặt mày bằng phẳng (SBC) và (SAC) là góc ∠SCB

Lời giải:

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

Chọn D

Cách minh chứng nhị mặt mày bằng phẳng vuông góc nhập không khí cực kỳ hay

⇒ đáp án D sai

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học