có các loại môi trường phổ biến là

Câu hỏi:

24/02/2020 48,516

A. môi ngôi trường khu đất, môi trường xung quanh nước, môi trường xung quanh bên trên cạn, môi trường xung quanh loại vật.

Bạn đang xem: có các loại môi trường phổ biến là

Đáp án chủ yếu xác

B. môi ngôi trường khu đất, môi trường xung quanh nước, môi trường xung quanh bên trên cạn, môi trường xung quanh bên phía trong.

C. môi ngôi trường khu đất, môi trường xung quanh nước, môi trường xung quanh bên trên cạn, môi trường xung quanh ngoài.

D. môi ngôi trường khu đất, môi trường xung quanh nước ngọt, môi trường xung quanh nước đậm và môi trường xung quanh bên trên cạn.

Đáp án A

Các loại môi trường xung quanh sinh sống phổ cập của loại vật là

1. Môi ngôi trường bên trên cạn: bao hàm mặt mày khu đất và lớp khí quyền.

2. Môi ngôi trường đất: bao gồm những lớp khu đất có tính sâu sắc không giống nhau.

3. Môi ngôi trường nước: bao gồm những vùng nước ngọt, đậm, lợ.

4. Môi trường thọ vật: bao gồm động vật hoang dã, thực vật và trái đất.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các lớp tế bào ngoài nằm trong (bần) của vỏ cây thân ái mộc được sinh đi ra kể từ đâu?

A. Mạch rây loại cấp cho.

B. Tầng sinh mạch.

C. Mạch mộc loại cấp cho.

D. Tầng sinh xấu xa.

Câu 2:

Ở biển lớn đem loại cá nghiền thông thường bám chặt vô thân ái cá rộng lớn nhằm “đi nhờ”, thuận tiện mang đến trị nghiền và lần ăn của loại. Đây là thể hiện của nguyệt lão quan liêu hệ

A. nằm trong sinh.

B. hội sinh.

C. hợp tác.

D. kí sinh.

Câu 3:

Thành phần cướp tỉ trọng lớn số 1 vô kết cấu của nhân con cái là

A. lipit.

Xem thêm: soạn văn 8 bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

B. rARN

C. prôtêin

D. ADN.

Câu 4:

Một loại cây thuần chủng đem độ cao khoảng là 24cm. Một loại thuần loại nhì của nằm trong loại cơ cũng đều có độ cao khoảng là 24cm. Khi những cây này lai cùng nhau cho F1 cũng cao 24cm. Tuy nhiên, khi  F1 tự thụ phấn,  F1 hiển thị hàng loạt những phỏng cao; con số lớn số 1 là cây tương tự động như Phường và F1 nhưng đem khoảng  1256 số cây chỉ cao 12cm và 1256 số cây cao 36cm. Tỉ lệ cây cao xấp xỉ 27cm là bao nhiêu? (Giả sử rằng những alen đem tầm quan trọng góp sức như nhau vô việc xác lập độ cao cây).

A. 54256

B. 55256

C. 56256

D. 57256

Câu 5:

Bệnh loà red color - lục và căn bệnh tiết khó khăn nhộn nhịp tự nhì ren lặn phía trên NST X quy lăm le, cách nhau chừng 12cM. Theo sơ thiết bị phả hệ như hình dưới:
    

Cho những đánh giá bên dưới đây:

(1) Tại mới 3, rất có thể đem 3 thành viên là sản phẩm của việc tái ngắt tổng hợp DT.

(2) Hiện tượng trao thay đổi chéo cánh xẩy ra ở người bà xã vô cặp bà xã ck ở mới thứ hai.

(3) Nếu cặp bà xã ck ở mới 2 kế tiếp sinh con cái, phần trăm đứa đàn ông lành lặn căn bệnh là 25%.

(4) Có toàn bộ 5 người vô mái ấm gia đình bên trên đem thê xác lập được loại ren so với 2 locus.

Số xác minh chính là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Trong một chiếc ao, loại mối liên hệ rất có thể xẩy ra thân ái nhì loại cá đem nằm trong nhu yếu đồ ăn là

A. Cạnh tranh giành.

B. Kí sinh.

C. Hợp tác.

Xem thêm: địa 11 bài 6 tiết 2

D. Cộng sinh.