cơ chế điều hòa hấp thụ nước diễn ra theo cơ chế nào

Câu hỏi:

30/07/2019 12,904

Bạn đang xem: cơ chế điều hòa hấp thụ nước diễn ra theo cơ chế nào

A. gí suất thấm vào tăng → vùng bên dưới gò → tuyến yên ổn → ADH tăng → thận hít vào nước trả về ngày tiết → áp suất thấm vào thông thường → vùng bên dưới đồi

Đáp án chủ yếu xác

B. gí suất thấm vào thông thường → vùng bên dưới gò → tuyến yên ổn → ADH tăng → thận hít vào nước trả về ngày tiết → áp suất thấm vào tăng → vùng bên dưới đồi

C. gí suất thấm vào tăng → tuyến yên ổn → vùng bên dưới gò → ADH tăng → thận hít vào nước trả về ngày tiết → áp suất thấm vào thông thường → vùng bên dưới đồi

D. gí suất thấm vào tăng → vùng bên dưới gò → ADH tăng → tuyến yên ổn → thận hít vào nước trả về ngày tiết → áp suất thấm vào thông thường → vùng bên dưới đồi

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dung lượng glucozơ nhập ngày tiết hạn chế, chế độ điều tiết ra mắt theo gót tật tự động này ?

A. Tuyến tụy → glucagôn → gan liền → glicôgen → glucozơ nhập ngày tiết tăng

B. Gan → glucagôn → tuyến tụy→ glicôgen → glucozơ nhập ngày tiết tăng

C. Gan → tuyến tụy → glucagôn → glicôgen → glucozơ nhập ngày tiết tăng

D. Tuyến tụy → gan liền → glucagôn → glicôgen → glucozơ nhập ngày tiết tăng

Câu 2:

Những hoocmôn tự tuyến tụy tiết đi ra nhập cuộc nhập chế độ cân đối nội môi này sau đây?

A. Điều hóa hít vào nước ở thận

B. Duy trì mật độ glucozơ thông thường nhập máu

C. Điều hòa hít vào Naở thận

D. Điều hòa pH máu

Câu 3:

Thận đem tầm quan trọng cần thiết nhập cơ chế?

A. Điều hòa huyết áp

B. Duy trì mật độ glucozơ nhập máu

C. Điều hòa áp suất thẩm thấu

D. Điều hòa áp suất máu và áp suất thẩm thấu

Câu 4:

Vai trò của insulin là? 

A. Tham gia thay đổi Lúc dung lượng glucozơ nhập ngày tiết cao, còn glucagôn thay đổi Lúc mật độ glucozơ nhập ngày tiết thấp

B. Tham gia thay đổi Lúc dung lượng glucozơ nhập ngày tiết thấp, còn glucagôn thay đổi Lúc mật độ glucozơ nhập ngày tiết cao

Xem thêm: trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

C. Tham gia thay đổi Lúc dung lượng glucozơ nhập ngày tiết cao, còn glucagôn thay đổi Lúc mật độ glucozơ nhập ngày tiết cũng cao

D. Tham gia thay đổi Lúc dung lượng glucozơ nhập ngày tiết thấp, còn glucagôn thay đổi Lúc mật độ glucozơ nhập ngày tiết cũng thấp

Câu 5:

Những cơ sở này tiếp sau đây đem kĩ năng tiết đi ra hoocmôn nhập cuộc cân đối nội môi?

(1) tụy

(2) gan

(3) thận

(4) lá lách

(5) phổi

Phương án vấn đáp đích là

A. (1) và (4)       

B. (1) và (3)

C. (1) và (2)       

D. (1), (2) và (3)

Câu 6:

Các hoocmôn tự tuyến tụy tiết đi ra đem tầm quan trọng ví dụ như vậy nào?

(1) bên dưới ứng dụng kết hợp của insulin và glucagôn lên gan liền thực hiện gửi glucozơ trở thành glicôgen dự trữ rất rất nhanh

(2) bên dưới hiệu quả của glucagôn lên gan liền thực hiện gửi hóa glucozơ trở thành glicôgen, còn bên dưới hiệu quả của insulin lên gan liền thực hiện phân giải glicôgen trở thành gluco zơ

(3) bên dưới ứng dụng của insulin lên gan liền thực hiện gửi glucozơ trở thành glucagôn dự trữ, còn bên dưới hiệu quả của glucagôn lên gan liền thực hiện phân giải glicôgen trở thành gluco zơ

(4) bên dưới ứng dụng của insulin lên gan liền thực hiện gửi glucozơ trở thành glicôgen dự trữ, còn với hiệu quả của glucagôn lên gan liền thực hiện phân giải glicôgen trở thành glucozơ, nhờ cơ mật độ glucozơ nhập ngày tiết giảm

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 1       

B. 2       

C. 3       

D. 4

Câu 7:

Cho những hoocmôn sau :

(1)anđôstêrôn

(2) ADH

(3)glucagôn

(4) insulin

(5)rênin

Có từng nào hoocmôn tự tuyến tụy tiết ra?

A. 1       

B. 2       

C. 3       

D. 4

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

TÀI LIỆU VIP VIETJACK