cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đàng nhiều năm 40m.  Nửa  quãng đàng đầu vật chuồn không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng đàng sau vật chuồn không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc chừng khoảng bên trên cả quãng đàng là:

  Bạn đang xem: cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật sở hữu toạ chừng x = 5 m. Phương trình toạ chừng của vật là

 • Một xe cộ vận động trực tiếp khô

  Một xe cộ vận động trực tiếp ko thay đổi chiều sở hữu véc tơ vận tốc tức thời khoảng là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc khoảng của xe cộ bên trên cả phần đường là :

 •  Một xe cộ vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe cộ chạy

   Một xe cộ vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 40km/h. Vận tốc khoảng của xe cộ nhập xuyên suốt thời hạn chạy là:

 •  Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox sở hữu dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vị giờ).Chất điểm bại bắt đầu từ điểm này và vận động với véc tơ vận tốc tức thời vị bao nhiêu  ?

 • Toạ chừng ban sơ của vật là xo  = 10m.

  Xem thêm: một số este được dùng trong hương liệu mỹ phẩm bột giặt là nhờ các este

  Trên hình là đồ vật thị tọa độ-thời lừa lọc của một vật gửi động

  thẳng.

  Cho biết Kết luận này sau đó là sai?

 • Trong những đồ vật thị tại đây, đồ vật thị này sở hữu dạng của vật chuyển

  Trong những đồ vật thị tại đây, đồ vật thị này sở hữu dạng của vật vận động thẳng  đều?

 • Một vật vận động trực tiếp kh

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng đàng AB, vật chuồn nửa quãng đàng đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng đàng sau vật chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc khoảng bên trên cả quãng đàng  là:

 • Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Xem thêm: tức cảnh pác bó lớp 8

  Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 20km/h. Vận tốc khoảng của ngừơi chuồn xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Phương trình của một  vật vận động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật vận động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận này tại đây đúng