cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

A/ Kiểm tra bài xích cũ :

Bạn đang xem: cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì

1. Cơ quan tiền sinh đẻ của những loại thực vật đem hoa

là gì ?

2. Chỉ và rằng thương hiệu từng thành phần của nhị và nhụy ?

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

I. Quá trình thụ phấn và thụ tinh

- Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn.

- Sau khi thụ phấn, kể từ phân tử phấn đâm chồi đi ra ống phấn. Ống phấn đâm đi ra đầu nhuỵ, đâm chồi lâu năm đi ra cho tới noãn, Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết phù hợp với tế bào sinh dục cái trở thành ăn ý tử, Hiện tượng cơ gọi là sự thụ tinh anh.

- Hợp tử cải tiến và phát triển trở thành phôi. Noãn phát triển trở thành hạt chứa phôi. Bầu nhị phát triển trở thành quả chứa chấp hạt

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

Ghép những tấm phiếu đem nội dung tiếp sau đây nhập hình mang đến thích hợp :

1

2

3

4

5

6

7

Đầu nhụy

Ống phấn

Noãn

Bao phấn

Vòi nhụy

Bầu nhụy

Hạt phấn

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

II. Hoa thụ phấn nhờ dông tố và nhờ côn trùng

  • Em hãy kể thương hiệu một số ít hoa thụ phấn nhờ dông tố và nhờ côn trùng nhỏ tuy nhiên em biết?

  • Em đem đánh giá gì về sắc tố hoặc mừi hương của những hoa đó?

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

Hoa thụ phấn nhờ gió

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng

Xem thêm: tải thiệp chúc mừng sinh nhật

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

Hoa thụ phấn nhờ dông tố

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng

Đặc điểm

Màu sắc ko đẹp nhất, cánh hoa và đài hoa nhỏ.

Màu sắc sặc sỡ,mừi hương thú vị côn trùng nhỏ.

Tên hoa

Hoa vệ sinh, hoa bắp, cây cỏ may…

Hoa mướp, hoa phía dương, hoa mai…

Bài 52: Sự sinh đẻ của thực vật đem hoa

Củng cố: Trò nghịch tặc ” bức hình túng ẩn

1

2

4

5

6

3

Đây là 1 loại côn trùng nhỏ chất lượng mang đến quy trình thụ phấn của thực vật?

Cơ quan tiền sinh đẻ của thực vật đem hoa

là gì?

Hoa

Hiện tượng đầu nhuỵ cảm nhận được

những phân tử phấn gọi là gì?

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn phối hợp tế bào sinh dục loại của noãn gọi là gì?

Hợp tử cải tiến và phát triển trở thành gì?

Phôi

Noãn cải tiến và phát triển trở thành gì?

Hạt

Xem thêm: nhớ con sông quê hương

Bầu nhuỵ cải tiến và phát triển trở thành gì cải tiến và phát triển trở thành gì?

Quả