cơ quan tương tự là những cơ quan

Câu hỏi:

05/03/2020 17,072

Bạn đang xem: cơ quan tương tự là những cơ quan

A. cùng xuất xứ, phụ trách những chức vụ kiểu như nhau

B. có xuất xứ không giống nhau tuy nhiên phụ trách những chức vụ kiểu như nhau, sở hữu sắc thái tương tự

Đáp án chủ yếu xác

C. cùng xuất xứ, nằm ở vị trí những địa điểm ứng bên trên khung người, hoàn toàn có thể kết cấu kiểu như nhau

D. có xuất xứ không giống nhau, nằm ở vị trí những địa điểm ứng bên trên khung người, sở hữu loại câu tạo nên kiểu như nhau.

Đáp án B.

Cơ quan liêu tương tự động là những ban ngành không giống nhau về xuất xứ tuy nhiên phụ trách những tính năng kiểu như nhau nên sở hữu loại sắc thái tương tự động.

Cơ quan liêu tương tự động phản ánh sự tiến bộ hoá đồng quy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong nuôi ghép tế bào ở thực vật, ham muốn chồi nhú thời gian nhanh và khỏe mạnh, người tao xử lí tỉ lệ thành phần những phitohoocmon như sau:

A. Tỉ lệ xitokinin cao hơn nữa auxin

B. Tỉ lệ auxin cao rộng lớn xitokinin

C. Tỉ lệ xitokinin cao hơn nữa axit abxixic

D. Tỉ lệ axit abxixic cao hơn nữa xitokinin

Câu 2:

Phưong pháp làm cho đột trở nên tự tạo được dùng phổ cập đối với:

A. thực vật và vi sinh vật

B. động vật và vi sinh vật

C. động vật bậc thấp

D. động vật và thực vật

Câu 3:

Ở tế bào thực vật, ATP được tạo nên vô sự phản xạ với khả năng chiếu sáng. Chuỗi truyền năng lượng điện tử tương quan với quy trình này được xác định ở:

A. Màng tilacoit của lục lạp

B. Stroma của lục lạp

C. Màng vô của ti thể

D. Cytosol

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Câu 4:

Ở người gen A quy lăm le tiết sầm uất thông thường, gen a quy lăm le tiết khó khăn sầm uất. Gen này phía trên NST X, không tồn tại alen ứng bên trên Y. Cặp cha mẹ nào là tại đây hoàn toàn có thể sinh cả nam nhi và đàn bà bị dịch loà màu:

A. XAXA ´ XaY

B. XAXa ´ XAY

C.XAXa ´ XaY

D.XaXa ´ XAY

Câu 5:

Cho những trở thành tựu sau:

(1)   Giống bông kháng thâm thúy bệnh

(2)   Tạo rời khỏi rán Đô ly

(3)   Giống dâu tằm tam bội

(4)   Cừu gửi gen tổ hợp protein huyết thanh của người

(5)   Giống quả cà chua sở hữu gen thực hiện chín bị bất hoạt

(6)   Giống lúa IR22

Có từng nào ý đúng về trở thành tựu của technology gen?

A. 3

B. 2

C.5

D. 4

Câu 6:

Một đoạn mạch gốc của gen cấu trúc sở hữu trật tự động nuclêôtit như sau: 5'TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- XXA - ATG - XGG - GXG - GXX - GAA - XAT3'. Nếu xẩy ra một đột trở nên tương quan cho tới một cặp nuclêôtit thực hiện mang đến số axit amin của chuỗi pôlipeptit vô phân tử prôtêin do gen đột trở nên tổ hợp chỉ với lại 5 axit amin. Có từng nào tình huống đột trở nên tại đây hoàn toàn có thể xảy ra?

(1)   Mất một cặp nuclêôtit X-G ở địa điểm loại 16 tính kể từ dầu 5'.

(2)   Thay thế một cặp nuclêôtit X- G ở địa điểm loại 16 tính từ trên đầu 5' vì thế một cặp nuclêôtit T-A.

(3)   Thay thế một cặp nuclêôtit X- G ở địa điểm loại 17 tính từ trên đầu 5' vì thế một cặp nuclêôtit T-A.

(4)   Thay thế một cặp nuclêôtit G-X ở địa điểm loại 21 tính từ trên đầu 5' vì thế một cặp nuclêôtít X-G.

Số tình huống là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

TÀI LIỆU VIP VIETJACK