cộng 2 phân số khác mẫu

Nội dung học tập toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số sẽ hỗ trợ toàn bộ những em thích nghi và tập luyện với bài bác luyện. Chúng bản thân nằm trong Vuihoc.vn lao vào bài học kinh nghiệm ngày hôm nay nhé!

Bạn đang xem: cộng 2 phân số khác mẫu

Phép nằm trong phân số sở hữu không giống gì với luật lệ nằm trong số tự động nhiên? Làm thế nào nhằm nằm trong nhị phân số? Nội dung học tập toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số sẽ hỗ trợ những em thích nghi và tập luyện qua bài luyện tự động luyện và phần chỉ dẫn giải bài bác luyện SGK. 

Chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm nhé.

1. Phép nằm trong nhị phân số sở hữu hình mẫu số tương đương nhau

Ví dụ: \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = ?

Toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tao nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

2. Phép nằm trong nhị phân số sở hữu hình mẫu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?

Bài luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

Chú ý: 

Chú ý toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

3. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác luyện tương quan cho tới luật lệ nằm trong phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{12}{25} + \frac{21}{25}

b) \frac{80}{99} + \frac{2}{99}

c) \frac{34}{12} +  \frac{5}{6}

d) \frac{7}{5}  +  \frac{5}{7}

Bài 2: So sánh

a) \frac{92}{37} + \frac{11}{37}\frac{23}{24} + \frac{1}{4}

b) \frac{6}{7} + \frac{1}{6} … \frac{3}{4} + \frac{4}{3}

Bài 3: Tìm y:  

y - \frac{5}{12} =  \frac{7}{8}

Bài 4: Có một xe hơi dịch chuyển bên trên phần đường AB kể từ điểm A tới điểm B. Trong giờ trước tiên, xe hơi lên đường được \frac{3}{8} quãng đàng. Trong giờ thứ hai, xe hơi lên đường được \frac{5}{9} quãng đàng. Hỏi vô nhị giờ, xe hơi chạy được từng nào phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

Ví dụ toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

4. Bài luyện tự động luyện luật lệ nằm trong phân số (Có đáp án)

4.1. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{99}{100} +  \frac{3}{100}

b) \frac{7676}{250} + \frac{888}{250}

c) \frac{111}{121} + \frac{3}{11}

d) \frac{21}{20} + \frac{13}{15}

Bài 2: So sánh

a) \frac{34}{111} + \frac{2}{111}\frac{3}{4} + \frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} …  \frac{12}{25} +  \frac{1}{5}

Bài 3: Tìm hắn biết: hắn - \frac{12}{25} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5}

Bài 4: Trong hội tử thi thao, Số huy chương vàng cướp \frac{3}{7} tổng số huy chương. Số huy chương bạc cướp \frac{7}{8} tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng và huy chương bạc cướp từng nào phần tổng số huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)  \frac{102}{100}

b)  \frac{8564}{250}

c) \frac{144}{121}

d) \frac{23}{12}

Bài 2:

a) \frac{34}{111} +  \frac{2}{111} < \frac{3}{4}\frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} < \frac{12}{25}\frac{1}{5}

Bài 3: 

y =  \frac{76}{75}

Bài 4:  

Đáp án: \frac{73}{56}

5. Giải bài bác luyện sách giáo khoa toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

5.1. Bài luyện SGK trang 126

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

Bài 1: Tính :

a) \frac{2}{5} +  \frac{3}{5}

b) \frac{3}{4} + \frac{5}{4}

c) \frac{3}{8} + \frac{7}{8}

d) \frac{35}{25} + \frac{7}{25}

Lời giải:

Đáp án toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Bài 2: Điền vô khu vực chấm:

Ôn luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Lời giải:

Giải toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Khi tao thay đổi khu vực nhị phân số vô một tổng thì tổng của bọn chúng không bao giờ thay đổi.

Bài 3: Hai xe hơi nằm trong gửi gạo ở một kho. Ô tô gửi được \frac{2}{7} số gạo vô kho, xe hơi loại nhị gửi được \frac{3}{7} số gạo vô kho. Hỏi cả nhị xe hơi gửi được từng nào số gạo vô kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo

Ô tô 2: 3/7 số gạo

Hai dù tô: ... số gạo?

Giải:

Hai xe hơi gửi được:

\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7} (số gạo vô kho)

Đáp số: \frac{5}{7} số gạo vô kho.

5.2. Bài luyện SGK trang 127

Bài 1: Tính

a) \frac{2}{3} + \frac{3}{4} 

b) \frac{9}{4} + \frac{3}{5}

c) \frac{2}{5} + \frac{4}{7}

d) \frac{3}{5} + \frac{4}{3}

Lời giải:

Giải bài bác luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Bài 2: Tính ( bám theo mẫu) :

Ôn toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Lời giải:

Luyện luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Bài 3: Một xe cộ xe hơi giờ đầu chạy được \frac{3}{8} quãng đàng, giờ loại nhị chạy được \frac{2}{7} quãng đàng. căn vặn sau nhị giờ xe hơi chạy được từng nào phần của quãng đàng ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu: \frac{3}{8} quãng đường

Giờ sau: \frac{2}{7} quãng đường

Cả nhị giờ: .... quãng đường?

Giải:

Sau nhị giờ xe hơi cơ chạy được là:

\frac{3}{8}  +  \frac{2}{7} = \frac{37}{56} (quãng đường)

Đáp số:  \frac{37}{56} quãng đàng.

Vuihoc tiếp tục trình làng cho tới những em nội dung cơ bạn dạng về toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số. Hãy xem thêm tăng những nội dung về những luật lệ tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài đi ra, Vui học tập còn hỗ trợ cho những em nhiều dạng khác nhau bài bác luyện nhằm những em tự động ôn luyện hằng ngày.

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là