cộng hai phân số khác mẫu

Nội dung học tập toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số sẽ hỗ trợ toàn bộ những em thích nghi và tập luyện với bài bác tập luyện. Chúng bản thân nằm trong Vuihoc.vn lao vào bài học kinh nghiệm ngày hôm nay nhé!

Bạn đang xem: cộng hai phân số khác mẫu

Phép nằm trong phân số sở hữu không giống gì với luật lệ nằm trong số tự động nhiên? Làm ra sao nhằm nằm trong nhị phân số? Nội dung học tập toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số sẽ hỗ trợ những em thích nghi và tập luyện qua bài tập luyện tự động luyện và phần chỉ dẫn giải bài bác tập luyện SGK. 

Chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm nhé.

1. Phép nằm trong nhị phân số sở hữu hình mẫu số như là nhau

Ví dụ: \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = ?

Toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tao nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

2. Phép nằm trong nhị phân số sở hữu hình mẫu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?

Bài tập luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

Chú ý: 

Chú ý toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác tập luyện tương quan cho tới luật lệ nằm trong phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{12}{25} + \frac{21}{25}

b) \frac{80}{99} + \frac{2}{99}

c) \frac{34}{12} +  \frac{5}{6}

d) \frac{7}{5}  +  \frac{5}{7}

Bài 2: So sánh

a) \frac{92}{37} + \frac{11}{37}\frac{23}{24} + \frac{1}{4}

b) \frac{6}{7} + \frac{1}{6} … \frac{3}{4} + \frac{4}{3}

Bài 3: Tìm y:  

y - \frac{5}{12} =  \frac{7}{8}

Bài 4: Có một xe hơi dịch chuyển bên trên phần đường AB kể từ điểm A tới điểm B. Trong giờ thứ nhất, xe hơi lên đường được \frac{3}{8} quãng lối. Trong giờ thứ hai, xe hơi lên đường được \frac{5}{9} quãng lối. Hỏi nhập nhị giờ, xe hơi chạy được từng nào phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

Ví dụ toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

4. Bài tập luyện tự động luyện luật lệ nằm trong phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{99}{100} +  \frac{3}{100}

b) \frac{7676}{250} + \frac{888}{250}

c) \frac{111}{121} + \frac{3}{11}

d) \frac{21}{20} + \frac{13}{15}

Bài 2: So sánh

a) \frac{34}{111} + \frac{2}{111}\frac{3}{4} + \frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} …  \frac{12}{25} +  \frac{1}{5}

Bài 3: Tìm hắn biết: hắn - \frac{12}{25} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5}

Bài 4: Trong hội thi hài thao, Số huy chương vàng cướp \frac{3}{7} tổng số huy chương. Số huy chương bạc cướp \frac{7}{8} tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng và huy chương bạc cướp từng nào phần tổng số huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)  \frac{102}{100}

b)  \frac{8564}{250}

c) \frac{144}{121}

d) \frac{23}{12}

Bài 2:

a) \frac{34}{111} +  \frac{2}{111} < \frac{3}{4}\frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} < \frac{12}{25}\frac{1}{5}

Bài 3: 

y =  \frac{76}{75}

Bài 4:  

Đáp án: \frac{73}{56}

5. Giải bài bác tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

5.1. Bài tập luyện SGK trang 126

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào

Bài 1: Tính :

a) \frac{2}{5} +  \frac{3}{5}

b) \frac{3}{4} + \frac{5}{4}

c) \frac{3}{8} + \frac{7}{8}

d) \frac{35}{25} + \frac{7}{25}

Lời giải:

Đáp án toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Bài 2: Điền nhập địa điểm chấm:

Ôn tập luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Lời giải:

Giải toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Khi tao thay đổi địa điểm nhị phân số nhập một tổng thì tổng của bọn chúng không bao giờ thay đổi.

Bài 3: Hai xe hơi nằm trong trả gạo ở một kho. Ô tô trả được \frac{2}{7} số gạo nhập kho, xe hơi loại nhị trả được \frac{3}{7} số gạo nhập kho. Hỏi cả nhị xe hơi trả được từng nào số gạo nhập kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo

Ô tô 2: 3/7 số gạo

Hai dù tô: ... số gạo?

Giải:

Hai xe hơi trả được:

\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7} (số gạo nhập kho)

Đáp số: \frac{5}{7} số gạo nhập kho.

5.2. Bài tập luyện SGK trang 127

Bài 1: Tính

a) \frac{2}{3} + \frac{3}{4} 

b) \frac{9}{4} + \frac{3}{5}

c) \frac{2}{5} + \frac{4}{7}

d) \frac{3}{5} + \frac{4}{3}

Lời giải:

Giải bài bác tập luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Bài 2: Tính ( theo đòi mẫu) :

Ôn toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Lời giải:

Luyện tập luyện toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số

Bài 3: Một xe pháo xe hơi giờ đầu chạy được \frac{3}{8} quãng lối, giờ loại nhị chạy được \frac{2}{7} quãng lối. chất vấn sau nhị giờ xe hơi chạy được từng nào phần của quãng lối ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu: \frac{3}{8} quãng đường

Giờ sau: \frac{2}{7} quãng đường

Cả nhị giờ: .... quãng đường?

Giải:

Sau nhị giờ xe hơi cơ chạy được là:

\frac{3}{8}  +  \frac{2}{7} = \frac{37}{56} (quãng đường)

Đáp số:  \frac{37}{56} quãng lối.

Vuihoc đang được trình làng cho tới những em nội dung cơ phiên bản về toán lớp 4 luật lệ nằm trong phân số. Hãy tìm hiểu thêm thêm thắt những nội dung về những luật lệ tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài đi ra, Vui học tập còn cung ứng cho những em nhiều hình thức bài bác tập luyện nhằm những em tự động ôn luyện từng ngày.

Xem thêm: tác dụng của dấu ngoặc kép lớp 4