công thức quá khứ đơn

Thì Quá khứ đơn (Simple Past Tense) là 1 trong trong mỗi ngữ pháp cơ bạn dạng và cần thiết so với những các bạn đang được học tập Tiếng Anh hoặc ham muốn ghi điểm trên cao vô bài bác thi đua IELTS. Tuy nhiên, nhằm rất có thể dùng thì này một cơ hội thành thục, bạn phải ghi lưu giữ công thức, cơ hội xác lập thì vượt lên trước khứ đơn tương đương từng tình huống áp dụng vô bài bác. 

Cùng IDP lần hiểu vớ tần tật về thì Quá khứ đơn vô Tiếng Anh và thích nghi với những thì này qua quýt những bài bác tập dượt khuôn đi kèm theo đáp án nhé. Và nếu khách hàng đang được mạnh mẽ và tự tin với nền tảng kỹ năng của tôi, ĐK thi đua IELTS với IDP ngay!

1. Định nghĩa thì Quá khứ đơn

Thì Quá khứ đơn (còn gọi là Past Simple hoặc Simple Past Tense) là thì tế bào miêu tả hành vi, vấn đề hoặc một sự khiếu nại đang được ra mắt và kết cổ động bên trên 1 thời điểm xác lập vô vượt lên trước khứ. 

Ví dụ:

  • I learned how to tát play the guitar five months ago.

  • Sam cooked a tasty dinner yesterday.

  • Maximus wasn’t a big người hâm mộ of horror movies when he was in school.

Khi phân chia động kể từ thì Quá khứ đơn, các bạn sẽ nên phân biệt thân ái nhị dạng bao hàm động kể từ To-be và động kể từ thông thường. Cùng lần hiểu cấu tạo nhị dạng này này theo gót bảng tiếp sau đây nhé: 

past simple

Công thức thì Quá khứ đơn (Past Simple)

2.1. Công thức Past Simple với động kể từ To-be

Loại câuCông thức với động kể từ To-be
Thể khẳng địnhI/He/She/It + Was + …
We/You/They + Were + …

Ví dụ: All the hospital staff were wonderfully supportive.
Thể phủ địnhI/He/She/It + was not (wasn’t) +…
We/You/They + were not (weren’t) +…

Ví dụ: She was not exactly good-looking, but definitely attractive.
Câu ngờ vực vấn(Yes/No Question)Was (wasn’t) + I/He/She/It + …?
Were (weren’t) +We/You/They +…?

Câu trả lời:

Yes, S + was/were 

No, S + wasn’t/weren’t

Ví dụ: Were you successful in persuading him to tát change his mind? No, I wasn’t
Câu ngờ vực vấn 
(WH- question)
When/Where/Why/What/How + was/ were + S (+ not) +…?
Ví dụ: What was the weather lượt thích yesterday?

2.2. Công thức Past Simple với động kể từ thường

Loại câuCông thức với động kể từ thường
Thể khẳng địnhS + V-ed/ V2 (+O)
Ví dụ: He started tipping the pea pods into a pan.
Thể phủ địnhS + did not + V-inf (+O)
Ví dụ: The các buổi tiệc nhỏ did not measure up to tát their expectations.
Câu ngờ vực vấn(Yes/No Question)Did + S + V-inf
Was/Were + S + … ?

Câu trả lời:

Yes, S + did/was/were.

No, S + didn’t/wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Did you have a nice holiday? - Yes, I did. 
Câu ngờ vực vấn (WH- question)When/Where/Why/What/How + did + S + (not) +  V-inf + (O)?
Ví dụ: What time did you get trang chủ last night?

3. Dấu hiệu nhận thấy thì Quá khứ đơn

Chú ý vô những trạng kể từ thì Quá khứ đơn vô câu là 1 trong cơ hội giản dị nhằm nhận thấy thì này. quý khách hàng hãy để ý cho tới những trạng kể từ như: 

  • Các kể từ yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, 

  • Những khoảng chừng thời hạn đang được qua quýt trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

  • Khi vô câu đem “for + khoảng chừng thời hạn vô vượt lên trước khứ

  • Câu đem hàm ý những thói quen thuộc ở vượt lên trước khứ và không thể ở hiện nay tại: used to 

  • Sau những cấu tạo như: as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho tới lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn).

4. Cách sử dụng thì Quá khứ đơn vô Tiếng Anh

Khi bịa câu với thì Quá khứ đơn, chúng ta cũng có thể phân chia thì phù phù hợp với những tình huống sau: 

Cách dùngVí dụ
Diễn miêu tả những hành vi đang được xẩy ra và kết cổ động trọn vẹn vô vượt lên trước khứ.World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945.
Diễn miêu tả một hành vi (thói quen) lặp chuồn tái diễn vô vượt lên trước khứ.When I was a little girl, I always read comics.
Diễn miêu tả một hành vi xen vào một trong những hành vi đang được ra mắt vô vượt lên trước khứ.
Lưu ý: Với hành vi đang được ra mắt tao phân chia thì Quá khứ tiếp tục, hành vi xen vô hành vi không giống được phân chia thì Quá khứ đơn)
The children were playing football when their mother came back trang chủ.
Diễn đạt một chuỗi bao hàm những hành vi xẩy ra liên tục vô vượt lên trước khứ.Last week, Marina saw u, then cried and yelled ví loudly. 
Dùng vô câu ước không tồn tại thiệt.I wished I owned a villa.
Dùng vô câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện nay tại).If she had a new xế hộp, she would drive it everywhere. 

5. Cách phân chia động kể từ ở thì Quá khứ đơn

5.1 Quy tắc thêm thắt đuôi “-ed” của thì Quá khứ đơn

Quy tắcVí dụ
Khi phân chia động kể từ thì Quá khứ đơn, thường thì tao tiếp tục thêm thắt “ed” vào sau cùng những động kể từ. catch → catched
turn → turned
need → needed
Với động kể từ tận nằm trong là “e” → chỉ việc thêm thắt “d”believe → believed
smile → smiled
agree → agreed
Với động kể từ mang trong mình 1 âm tiết, tận nằm trong là 1 trong phụ âm, trước phụ âm là nguyên vẹn âm → tao nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt “-ed”.stop → stopped
shop → shopped
tap → tapped
Với động kể từ đem nhị âm tiết, tận nằm trong là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên vẹn âm, trọng âm rớt vào âm tiết loại HAI → tao nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt “-ed”.commit → committed
prefer → preferred
Tuy nhiên, với travel → tao fake trở thành travelled / traveled  
Với động kể từ tận nằm trong là “y”.
Nếu trước “y” là nguyên vẹn âm (a,e,i,o,u) → tao thêm thắt “ed”.
Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại) → tao thay đổi “y” trở thành “i + ed”.
Ví dụ: play – played, stay – stayed
Ví dụ: study – studied, cry – cried

5.2. Một số động kể từ bất quy tắc ko cần thiết thêm thắt “-ed”

Bên cạnh những động kể từ cần phải thêm thắt “-ed”, sẽ sở hữu được một vài động kể từ không giống yên cầu các bạn nên ghi lưu giữ nằm trong lòng nhưng mà không tồn tại ngẫu nhiên quy tắc phân chia thì nào là. Dưới đó là một vài ba động kể từ bất quy tắc bạn phải ghi lưu giữ. 

chia động kể từ thì vượt lên trước khứ đơn

Danh sách những động kể từ ko cần thiết thêm thắt "-ed"

6. Bài tập dượt thì Quá khứ đơn đem đáp án

Bài tập dượt 1: Viết lại câu thì vượt lên trước khứ đơn dùng kể từ khêu gợi ý đang được mang đến.

1. Yesterday / I / see / Jaden /on /way / come trang chủ.

2. What / you / bởi / last Monday / You / look / tired / when / come / our house.

3. Linda / not / eat / anything / because / full.

4. cats / go / out / him / go shopping / They / look / happy.

Xem thêm: kết bài chung cho nghị luận văn học

5. You and your classmates / not / study / lesson?

Bài tập dượt 2: Chia những động kể từ sau ở thì vượt lên trước khứ đơn.

1. Alex (order) ………………… office chairs online last Monday.

2. The next morning he (realize) ………………  he (need) …………… two more chairs.

3. He (try) ……………… to tát Gọi the company to tát add more, but no one (answer) …………….

4. Alex (worry) …………………  that the company’s trang web (be) …………………  kém chất lượng.

5. He (email) …………………  the company and (explain) …………………  his situation.

6. The customer service representative (respond) …………………  a few hours later and (fix) …………………  the order quickly.

7. Alex (relax) …………………  when he (receive) …………………  a confirmation tin nhắn from the company.

Đáp án:

Bài tập dượt 1: Viết lại câu thì vượt lên trước khứ đơn dùng kể từ khêu gợi ý đang được mang đến.

1. Yesterday, I saw Jaden on the way I came trang chủ.

2. What did you bởi last Monday? You looked tired when you came to tát our house.

3. Linda didn’t eat anything because she was full.

4. The cats went out with him to tát go shopping. They looked very happy.

5. Did you and your classmates not study the lesson?

Bài tập dượt 2: Chia những động kể từ sau ở thì vượt lên trước khứ đơn.

1. ordered

2. realized/ needed

3. tried/ answered

4. worried/ was

5. emailed/ explained

6. responded/ fixed

7. relaxed/ received

Xem thêm: kinh nghiem day hoc .net

Tự tin cẩn bịa câu với thì Quá khứ đơn vô Tiếng Anh!

Trên đó là những kỹ năng tổ hợp về thì vượt lên trước khứ đơn (Simple Past Tense), kỳ vọng các bạn nhận thấy và vận dụng một cơ hội đúng mực vào cụ thể từng ngôi trường thống nhất tấp tểnh. quý khách hàng rất có thể xem thêm những tư liệu ôn tập dượt IELTS không tính phí của IDP được cá thể hóa theo gót chuyên môn và tiềm năng học hành của từng cá thể. 

Tại IDP, chúng ta cũng có thể tự do lựa lựa chọn thi đua IELTS bên trên PC hoặc thi đua IELTS trong giấy tờ, tùy vô kỹ năng học hành và sở trường của bạn dạng thân ái. Khi đang được lựa tuyển chọn được bài bác thi đua thích hợp, xem thêm tức thì những vị trí thi đua IELTS của IDP và lịch thi đua IELTS với thật nhiều buổi thi đua hoạt bát được tổ chức triển khai sản phẩm tuần. 

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP tức thì