công thức quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp tục là 1 trong những vô 3 thì vượt lên khứ thông thường gặp gỡ nhất vô group những thì vượt lên khứ vô giờ đồng hồ Anh, nằm trong Anh ngữ Ms Hoa mò mẫm hiểu thêm thắt về thì vượt lên khứ thông dụng này nha.

Thì vượt lên khứ tiếp tục (Past Continuous tense) là thì được dùng khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề trình diễn phát triển thành hoặc quy trình của sự việc vật hoặc vụ việc hoăc thời hạn sự vật hoặc vụ việc cơ ra mắt và phía trên là thì giờ đồng hồ Anh nhưng mà nhiều các bạn lầm lẫn nhất.

Bạn đang xem: công thức quá khứ tiếp diễn

Để gom những bạn cũng có thể mạnh mẽ và tự tin về kiến thức và kỹ năng thì giờ đồng hồ Anh vượt lên khứ tiếp tục cô vẫn share cụ thể, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu phân biệt, bài bác luyện... Hôm ni Ms Hoa TOEIC sẽ share cụ thể cho tới chúng ta bài bác viết Thì vượt lên khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan liêu vừa đủ kể từ A - Z. Vậy tất cả chúng ta nằm trong vô bài học kinh nghiệm tức thì thôi nào!

1. Câu xác định vô thì vượt lên khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều – was

- S= We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều – were

Eg:

- We were just talking about it before you arrived. ==> Chúng tớ đang được nói đến chuyện cơ tức thì trước lúc cậu đến.

Thì vượt lên khứ tiếp tục - Công thức, cách sử dụng - ms Hoa TOEIC

2. Câu phủ lăm le

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Eg:

- He wasn’t working when his quấn came yesterday. => Hôm qua loa anh tao đang được ko thao tác khi sếp của anh ấy tao cho tới.

3. Câu nghi ngại vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were

     No, S + wasn’t/weren’t

Eg:

- Q: Was your mother going vĩ đại the market at 7 A.M yesterday? ==> Lúc 7 giờ sáng sủa ngày hôm qua u em đang di chuyển chợ sở hữu nên không?

  A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỆN

Dấu hiệu phân biệt của thì vượt lên khứ tiếp tục - Ms Hoa TOEIC

Các trạng kể từ chỉ thời hạn vô vượt lên khứ tất nhiên thời khắc xác lập.

- at + giờ + thời hạn vô vượt lên khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn vô vượt lên khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong vượt lên khứ)

Trong câu sở hữu “when” khi trình diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra và một hành vi không giống xen vô.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang được hát vô phòng tắm thì u tôi lên đường vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện rơi rụng khi công ty chúng tôi đang được coi ti vi)

Cân nhắc dùng thì Quá khứ tiếp tục khi sở hữu xuất hiện tại những kể từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was nhảy while I was singing (Cô ấy đang được múa trong những khi tôi đang được hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc cơ người nam nhi đang được gửi thư ở bưu điện)

 (Mới + HOT) - Inbox nhận tư liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm vô vượt lên khứ tiếp diễn

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng sủa ngày hôm qua, anh tao đang được coi Người Nhện)

 1. watches
 2. watched
 3. was watching

Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong vượt lên khứ à Ta phân chia động kể từ phân chia ở thì vượt lên khứ tiếp diễn

Chọn đáp án C

2. Diễn đạt nhị hành vi xẩy ra mặt khác vô vượt lên khứ

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong khi tôi đang được tắm thì cô ấy đang được dung máy tính)

 1. used
 2. was using
 3. uses

Trong câu xuất thực trạng kể từ while + mệnh đề phân chia thì vượt lên khứ tiếp tục, tao phân chia mệnh đề còn sót lại theo gót thì vượt lên khứ tiếp tục nhằm trình diễn mô tả 2 hành vi xẩy ra nằm trong 1 khi vô vượt lên khứ

Chọn đáp án B

Cách sử dụng thì vượt lên khứ tiếp tục - ms Hoa TOEIC

>>> LUYỆN TẬP THÊM: Thì Quá Khứ Hoàn Thành - Công thức, cách sử dụng và bài bác luyện sở hữu đáp án

3. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra thì sở hữu hành vi không giống xen vào

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang được nấu nướng cơm trắng thì rơi rụng năng lượng điện.)

 1. was cooking
 2. cooked
 3. will cook

Chuyện rơi rụng năng lượng điện xẩy ra đột ngột xen vô hành vi đang được nấu nướng cơm trắng => Ta phân chia hành vi đang được xẩy ra và bị xen vào sinh sống thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án A

4.Hành động lặp lên đường tái diễn vô vượt lên khứ và nhiều chuyện cho tới người khác

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. noise (Khi anh tao thao tác ở phía trên, anh tao luôn luôn tạo nên ồn ào)

 1. makes

 2. was always making

 3. made

Hành động tạo nên tiếng ồn xẩy ra liên tiếp, lặp lên đường tái diễn nhiều chuyện cho tới người không giống vô vượt lên khứ

=> Ta phân chia động kể từ này ở thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

Chúng tao nằm trong ôn lại kiến thức và kỹ năng thì vượt lên khứ tiếp diễn qua đoạn Clip này nhé!

IV. BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:: Biến thay đổi những câu sau sang trọng phủ lăm le, nghi ngại vấn và vấn đáp những thắc mắc nghi ngại vấn đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. Anne was riding her xe đạp vĩ đại school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. He was typing a letter when his quấn went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng trúng nhằm hoàn thiện câu

 1. I (walk)___________down the street when it began vĩ đại rain.
 2. At this time last year, I (attend)__________an English course.
 3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.
 4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.
 5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.
 6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the đô thị.
 7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our siêu xe.
 8. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc nhỏ in the other room.
 9. Mary and I (dance)_________ in the house when the telephone rang.
 10. We (sit)________ in the café when they saw us.

Bài luyện 3: Chia động kể từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục nhằm hoàn thiện đoạn văn sau

Xem thêm: bảng phiên âm tiếng anh

In my last holiday, I went vĩ đại Hawaii. When I (go) 1…………………………. vĩ đại the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were xanh rớt lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful Đen. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. bu that his name was John. He (stay) 9…………………………. with bu the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the over of my holidays when I left Hawaii I said good-bye vĩ đại John. We had tears in our eyes. He wrote vĩ đại bu a letter very soon and I answered him.

Bài luyện 4: Tìm lỗi sai trong số câu sau

 1. I was play football when she called bu.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she tự while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go vĩ đại the beach on the bus.
 9. While I am listening vĩ đại music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài luyện 5: Hoàn trở nên những câu sau vày phát minh của chủ yếu các bạn, dùng thì Quá khứ tiếp tục

 1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………
 2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…
 3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..
 4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….
 5. Half an hour ago, ……………………………………………………………
 6. Matt phoned while we …………………………………………………....…
 7. The doorbell rang while I …………………………………………………...
 8. We saw an accident while we ………………………………………………
 9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..
 10. The television was on, but nobody …………………………………………

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:

CÂU ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Các phần tử của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái ngược mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ nhú trở nên chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren't working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

Work /wɜːk/ động kể từ Có nghĩa là “làm việc”, danh kể từ ngoài nghĩa “công việc” còn Có nghĩa là “tác phẩm”
3

- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn't.

Painter /'peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): thực hiện bánh ngọt

4

- Anne wasn't riding her xe đạp vĩ đại school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp vĩ đại school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

School of thought (n): Trường phái tư tưởng
5

- He wasn't typing a letter when his quấn went into the room.

- Was he typing a letter when his quấn went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Room /ruːm/ (n): Ngoài tức thị “căn phòng” còn Có nghĩa là “không gian trá trống”

VD: There's room for one more at the table. (Có khu vực trống trải cho một người nữa bên trên bàn đấy)

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng trúng nhằm hoàn thiện câu:

CÂU ĐÁP ÁN PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1 was walking

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Tôi đang được đi dạo bên trên đàng thì trời mưa)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

Đi cỗ bên trên đàng tao ko phát biểu là “walk on the street” nhưng mà phát biểu là “walk down / walk along the street”
2 was attending Có kể từ tín hiệu At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): Vắng mặt

3 was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô ( Jim đang được ngồi bên dưới gốc cây thì nghe thấy giờ đồng hồ nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
4 was riding

Dấu hiện tại là While + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Cậu nhỏ xíu đang được lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike:  Lái xe đạp điện / xe pháo máy tao dùng động kể từ “ride”

- Drive + siêu xe / truck: Lái xe hơi / xe tải lớn, tao dùng động kể từ “drive”

5 were living    
6 was walking  

Camera ko trị âm là /ca bu ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): Máy hình ảnh, máy quay

7 was going   Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: Xe tải
8 was studying; was having Có kể từ tín hiệu While + Mệnh đề phân chia ở thì Quá khứ tiếp tục, mệnh đề đàng sau tao cũng phân chia ở thì Quá khứ tiếp tục nhằm tế bào mô tả 2 hành vi xẩy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): Quý Khách tri kỷ

9 were dancing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Marry và tôi đang được múa thì điện thoại thông minh sụp đổ chuông)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
10 were sitting Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn sở hữu động kể từ “saw” (Ai cơ bị phát hiện ra khi đang khiến gì) => Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán coffe được bố trí bàn bên trên những vỉa hè cho tới khách hàng vừa vặn ngồi vừa vặn coi đàng phố

- Trendy café (n): quán coffe sở hữu phong thái theo gót Xu thế thịnh hành

Bài luyện 3:

1. went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was
6. beat 7. Asked 8. Told 9. stayed 10. Had

Bài luyện 4:

1. I was play football when she called bu.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren't sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn't broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go vĩ đại the beach on the bus.

9. While I am listening vĩ đại music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing 2- Was…study => Were…studying 3- Do => doing
4- Went => go 5- Sleep => sleeping 6- Have => had
7- Broke => break 8- Go => went 9- Am => was
10- Turn => turned    

Bài luyện 5:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents. 6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise. 7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch. 8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework. 9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John. 10. The television was on, but nobody was watching.

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về thì vượt lên khứ tiếp tục nhưng mà cô ham muốn share cho tới chúng ta, mong muốn rằng tiếp tục giúp đỡ bạn nào là đang được ham muốn học tập giờ đồng hồ Anh, ôn thi đua TOEIC sở hữu kiến thức và kỹ năng nền tảng rất tốt nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt và đoạt được được giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao.

Ngoài rời khỏi, nếu như mình thích luyện thi đua TOEIC và được tư vấn trong suốt lộ trình học tập không tính tiền hao hao khóa huấn luyện phù phù hợp với năng lượng hao hao tiềm năng của phiên bản đằm thắm, hãy ĐK khuông sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn trong suốt lộ trình học tập phù phù hợp với năng lượng hao hao tiềm năng của tôi nhằm hoàn toàn có thể lựa lựa chọn khóa huấn luyện phù phù hợp với phiên bản đằm thắm.

Ngoài rời khỏi, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và sở hữu bề dày tay nghề và được minh chứng vày thành quả thi đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL gom học tập viên đoạt được giờ đồng hồ Anh đơn giản dễ dàng qua loa những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngôn từ liên tiếp nằm trong khối hệ thống kiến thức và kỹ năng sàng lọc.

Xem thêm: mẫu công văn đề nghị

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được ngóng đón các bạn tò mò nhằm phát triển thành kiến thức và kỹ năng của chủ yếu các bạn đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

 • TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS) – CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP
 • THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FULL KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC, BÀI TẬP
 • THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN – CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM