công thức thì quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp nối là một trong vô 3 thì vượt lên trước khứ thông thường bắt gặp nhất vô group những thì vượt lên trước khứ vô giờ đồng hồ Anh, nằm trong Anh ngữ Ms Hoa dò la hiểu thêm thắt về thì vượt lên trước khứ thịnh hành này nha.

Thì vượt lên trước khứ tiếp nối (Past Continuous tense) là thì được dùng khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề thao diễn biến đổi hoặc quy trình của sự việc vật hoặc vụ việc hoăc thời hạn sự vật hoặc vụ việc cơ ra mắt và phía trên là thì giờ đồng hồ Anh tuy nhiên nhiều các bạn lầm lẫn nhất.

Bạn đang xem: công thức thì quá khứ tiếp diễn

Để hùn những chúng ta cũng có thể thoải mái tự tin về kiến thức và kỹ năng thì giờ đồng hồ Anh vượt lên trước khứ tiếp nối cô vẫn share cụ thể, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu phân biệt, bài xích luyện... Hôm ni Ms Hoa TOEIC sẽ share cụ thể mang lại chúng ta bài xích viết Thì vượt lên trước khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan liêu không hề thiếu kể từ A - Z. Vậy tất cả chúng ta nằm trong vô bài học kinh nghiệm tức thì thôi nào!

1. Câu xác định vô thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều – was

- S= We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều – were

Eg:

- We were just talking about it before you arrived. ==> Chúng tớ đang được nói tới chuyện cơ tức thì trước lúc cậu đến.

Thì vượt lên trước khứ tiếp nối - Công thức, cách sử dụng - ms Hoa TOEIC

2. Câu phủ lăm le

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Eg:

- He wasn’t working when his quấn came yesterday. => Hôm qua loa anh tao đang được ko thao tác làm việc khi sếp của anh ý tao cho tới.

3. Câu nghi ngại vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were

     No, S + wasn’t/weren’t

Eg:

- Q: Was your mother going đồ sộ the market at 7 A.M yesterday? ==> Lúc 7 giờ sáng sủa ngày hôm qua u em đang di chuyển chợ với nên không?

  A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỆN

Dấu hiệu phân biệt của thì vượt lên trước khứ tiếp nối - Ms Hoa TOEIC

Các trạng kể từ chỉ thời hạn vô vượt lên trước khứ tất nhiên thời gian xác lập.

- at + giờ + thời hạn vô vượt lên trước khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn vô vượt lên trước khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong vượt lên trước khứ)

Trong câu với “when” khi thao diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và một hành vi không giống xen vô.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang được hát vô phòng tắm thì u tôi cút vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện rơi rụng khi công ty chúng tôi đang được coi ti vi)

Cân nhắc dùng thì Quá khứ tiếp nối khi với xuất hiện nay những kể từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời gian đó); …

- She was nhảy while I was singing (Cô ấy đang được múa trong những lúc tôi đang được hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc cơ người con trai đang được gửi thư ở bưu điện)

 (Mới + HOT) - Inbox nhận tư liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm vô vượt lên trước khứ tiếp diễn

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng sủa ngày hôm qua, anh tao đang được coi Người Nhện)

 1. watches
 2. watched
 3. was watching

Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong vượt lên trước khứ à Ta phân tách động kể từ phân tách ở thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

Chọn đáp án C

2. Diễn đạt nhì hành vi xẩy ra mặt khác vô vượt lên trước khứ

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong khi tôi đang được tắm thì cô ấy đang được dung máy tính)

 1. used
 2. was using
 3. uses

Trong câu xuất thực trạng kể từ while + mệnh đề phân tách thì vượt lên trước khứ tiếp nối, tao phân tách mệnh đề còn sót lại theo dõi thì vượt lên trước khứ tiếp nối nhằm thao diễn miêu tả 2 hành vi xẩy ra nằm trong 1 khi vô vượt lên trước khứ

Chọn đáp án B

Cách người sử dụng thì vượt lên trước khứ tiếp nối - ms Hoa TOEIC

>>> LUYỆN TẬP THÊM: Thì Quá Khứ Hoàn Thành - Công thức, cách sử dụng và bài xích luyện với đáp án

3. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen vào

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang được nấu nướng cơm trắng thì rơi rụng năng lượng điện.)

 1. was cooking
 2. cooked
 3. will cook

Chuyện rơi rụng năng lượng điện xẩy ra đột ngột xen vô hành vi đang được nấu nướng cơm trắng => Ta phân tách hành vi đang được xẩy ra và bị xen vào sinh sống thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án A

4.Hành động lặp cút tái diễn vô vượt lên trước khứ và phiền phức cho tới người khác

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. noise (Khi anh tao thao tác làm việc ở phía trên, anh tao luôn luôn khiến cho ồn ào)

 1. makes

 2. was always making

 3. made

Hành động khiến cho tiếng ồn ào xẩy ra liên tiếp, lặp cút tái diễn phiền phức cho tới người không giống vô vượt lên trước khứ

=> Ta phân tách động kể từ này ở thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

Chúng tao nằm trong ôn lại kiến thức và kỹ năng thì vượt lên trước khứ tiếp diễn qua Clip này nhé!

IV. BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:: Biến thay đổi những câu sau thanh lịch phủ lăm le, nghi ngại vấn và vấn đáp những thắc mắc nghi ngại vấn đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. Anne was riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. He was typing a letter when his quấn went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng đích nhằm hoàn thiện câu

 1. I (walk)___________down the street when it began đồ sộ rain.
 2. At this time last year, I (attend)__________an English course.
 3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.
 4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.
 5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.
 6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the thành phố.
 7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our xế hộp.
 8. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a tiệc nhỏ in the other room.
 9. Mary and I (dance)_________ in the house when the telephone rang.
 10. We (sit)________ in the café when they saw us.

Bài luyện 3: Chia động kể từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối nhằm hoàn thiện đoạn văn sau

Xem thêm: mẫu công văn đề nghị

In my last holiday, I went đồ sộ Hawaii. When I (go) 1…………………………. đồ sộ the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were xanh xao lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful Black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. u that his name was John. He (stay) 9…………………………. with u the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the over of my holidays when I left Hawaii I said good-bye đồ sộ John. We had tears in our eyes. He wrote đồ sộ u a letter very soon and I answered him.

Bài luyện 4: Tìm lỗi sai trong số câu sau

 1. I was play football when she called u.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she tự while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.
 9. While I am listening đồ sộ music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài luyện 5: Hoàn trở nên những câu sau bởi vì phát minh của chủ yếu các bạn, dùng thì Quá khứ tiếp nối

 1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………
 2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…
 3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..
 4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….
 5. Half an hour ago, ……………………………………………………………
 6. Matt phoned while we …………………………………………………....…
 7. The doorbell rang while I …………………………………………………...
 8. We saw an accident while we ………………………………………………
 9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..
 10. The television was on, but nobody …………………………………………

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:

CÂU ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Các thành phần của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái ngược mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ nẩy trở nên chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren't working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

Work /wɜːk/ động kể từ tức là “làm việc”, danh kể từ ngoài nghĩa “công việc” còn tức là “tác phẩm”
3

- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn't.

Painter /'peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): thực hiện bánh ngọt

4

- Anne wasn't riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

School of thought (n): Trường phái tư tưởng
5

- He wasn't typing a letter when his quấn went into the room.

- Was he typing a letter when his quấn went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Room /ruːm/ (n): Ngoài tức là “căn phòng” còn tức là “không gian trá trống”

VD: There's room for one more at the table. (Có địa điểm trống rỗng cho một người nữa bên trên bàn đấy)

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng đích nhằm hoàn thiện câu:

CÂU ĐÁP ÁN PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1 was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Tôi đang được đi dạo bên trên lối thì trời mưa)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

Đi cỗ bên trên lối tao ko phát biểu là “walk on the street” tuy nhiên phát biểu là “walk down / walk along the street”
2 was attending Có kể từ tín hiệu At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): Vắng mặt

3 was standing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô ( Jim đang được ngồi bên dưới gốc cây thì nghe thấy giờ đồng hồ nổ)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
4 was riding

Dấu hiện nay là While + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Cậu nhỏ bé đang được lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike:  Lái xe đạp điện / xe pháo máy tao dùng động kể từ “ride”

- Drive + xế hộp / truck: Lái xe hơi / xe tải lớn, tao dùng động kể từ “drive”

5 were living    
6 was walking  

Camera ko trị âm là /ca u ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): Máy hình họa, máy quay

7 was going   Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: Xe tải
8 was studying; was having Có kể từ tín hiệu While + Mệnh đề phân tách ở thì Quá khứ tiếp nối, mệnh đề hâu phương tao cũng phân tách ở thì Quá khứ tiếp nối nhằm tế bào miêu tả 2 hành vi xẩy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): Quý khách hàng nằm trong phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): Quý khách hàng nằm trong nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): Quý khách hàng nằm trong lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): Quý khách hàng nằm trong nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): Quý khách hàng tri kỷ

9 were dancing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Marry và tôi đang được múa thì Smartphone sụp đổ chuông)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
10 were sitting Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn với động kể từ “saw” (Ai cơ bị bắt gặp khi đang khiến gì) => Ta phân tách Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cafe được bố trí bàn bên trên những vỉa hè mang lại khách hàng vừa phải ngồi vừa phải coi lối phố

- Trendy café (n): quán cafe với phong thái theo dõi Xu thế thịnh hành

Bài luyện 3:

1. went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was
6. beat 7. Asked 8. Told 9. stayed 10. Had

Bài luyện 4:

1. I was play football when she called u.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren't sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn't broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.

9. While I am listening đồ sộ music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing 2- Was…study => Were…studying 3- Do => doing
4- Went => go 5- Sleep => sleeping 6- Have => had
7- Broke => break 8- Go => went 9- Am => was
10- Turn => turned    

Bài luyện 5:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents. 6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise. 7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch. 8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework. 9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John. 10. The television was on, but nobody was watching.

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về thì vượt lên trước khứ tiếp nối tuy nhiên cô mong muốn share cho tới chúng ta, hy vọng rằng tiếp tục giúp đỡ bạn nào là đang được mong muốn học tập giờ đồng hồ Anh, ôn đua TOEIC với kiến thức và kỹ năng nền tảng cực tốt nhé! Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng và đoạt được được giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao.

Ngoài đi ra, nếu như bạn thích luyện đua TOEIC và được tư vấn suốt thời gian học tập free rưa rứa khóa đào tạo phù phù hợp với năng lượng rưa rứa tiềm năng của bạn dạng thân ái, hãy ĐK size sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn suốt thời gian học tập phù phù hợp với năng lượng rưa rứa tiềm năng của tôi nhằm rất có thể lựa lựa chọn khóa đào tạo phù phù hợp với bạn dạng thân ái.

Ngoài đi ra, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và với bề dày kinh nghiệm tay nghề và được minh chứng bởi vì thành quả đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL hùn học tập viên đoạt được giờ đồng hồ Anh dễ dàng và đơn giản qua loa những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngữ điệu liên tiếp nằm trong khối hệ thống kiến thức và kỹ năng chọn lựa.

Xem thêm: bài tập về câu điều kiện

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được ngóng đón các bạn tìm hiểu nhằm phát triển thành kiến thức và kỹ năng của chủ yếu các bạn đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

 • TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS) – CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP
 • THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FULL KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC, BÀI TẬP
 • THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN – CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM